Naar de inhoud

ANBI Logo

Rob Roest reageert

Op 10 februari schreef Martin Enserink in de Intermediar een column (klik om te lezen). Deze column, met als veelzeggende titel 'Psychisch', gaat over het rapport van de Gezondheidsraad. Rob Roest, partner van een ME-patiënte, schreef Enserink een reactie. Op speciaal verzoek publiceren we zijn open brief:

Geachte Martin Enserink,

Hierbij wil ik kort reageren op uw column "Psychisch" in de Intermediair van 10-2-05. Ik merk allereerst op dat u het advies van de Gezondheidsraad goed hebt gelezen. De commissie stuurt inderdaad aan op een psychologische behandeling. Tevens is de commissie geneigd de aanduiding met name psychisch te duiden.

U denkt dat Els vriendelijk doch resoluut een taboe heeft doorbroken door veel aandacht te besteden aan het karakter, de omgang met de ziekte en de relatie met de dokter. Dit is echter geenszins het geval. Els Borst is geen taboedoorbreker, maar bouwt voort op een traditie om lichamelijk moeilijk te verklaren aandoeningen in eerste instantie psychisch te duiden. Dat is niet alleen het geval geweest met tuberculose, maar ook meer recent met de ziekte MS. Vooraanstaande psychiaters zagen MS-patiënten als mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De schrijfster Renate Rubinstein sprak in dit verband niet voor niets van een psychosomatische belediging.

De commissie doorbreekt ook geen taboe door het verdedigen van het belang van met name de heer Bleyenberg om de CGT therapie voor iedereen aan te bevelen. Door niet te splitsen en alle "syndromen" op een hoop te gooien is het mogelijk om de behandelgroep ruim te definiëren. Of het nu gaat om het prikkelbare darmsyndroom, PTSS, ME of fybriomalgie. CGT werkt! Jammer genoeg zijn er nog maar weinig echte ME patiënten door CGT hersteld van ME, maar dat terzijde.

De commissie doorbreekt al helemaal geen taboe door een karikaturaal beeld te schetsen van de patiënt, waarover feitelijk nog zo weinig bekend is. Het verschijnsel blaming the victum is de commissie niet vreemd. Laat staan dat de commissie een taboe doorbreekt met de zinsnede "rust roest". De visie dat we allemaal moeten bewegen is alleen voor ME patiënten grensverleggend. Er zou pas sprake zijn van taboedoorbreking op het moment dat de gezondheidsraad zou erkennen dat:

1.- er nog weinig bekend is over ME

2.- artsen niet goed naar patiënten luisteren

3.- het ontbreken van een lichamelijke oorzaak niet impliceert dat er sprake is van een psychische oorzaak

4. het etiketje ME/CVS weinig winst oplevert - ook weinig ziektewinst

5. familieleden van ME patiënten niet zonder meer "als instandhoudende factor" willen en kunnen functioneren.

6.de groep van ME patiënten weinig homogeen is en aldus niet alleen bestaat uit mensen met "foutieve opvattingen"

7. de commissie goeddeels bestaat uit psychologisch georiënteerde deskundigen, etc etc

Als ik zo frank en vrij mag zijn dan moet ik constateren dat u door kritiekloos de commissie na te praten ME patiënten verder marginaliseert. Wat rest is een schrijven van mijn alter ego, de cognitief media therapeut Rob Roest.

Beste Martin,

Het advies van de Gezondheidsraad was voor jou de "uitlokkende factor". Ik zie het op je foto. Je bent geen aansteller. Ik kan je helpen. Je kunt je onproductieve ideeën nog afleren.

Ik neem je natuurlijk niet serieus. Dat doe ik niet met patiënten en zeker niet met columnisten. Een respectvolle behandeling kun je van nu af aan wel vergeten.

Weest gerust. Het is ook bij jou allemaal psychisch en lichamelijk.. in een gezonde combinatie. Zeur niet klaag niet - en zoek geen steun bij anderen. Dat is improductief en houdt je klachten in stand. Denk niet na. Je bent niks en je hebt niks. Ik weet niks, maar toch heel veel. (Ik verdien veel en ben belangrijk) Jij bent een stoornis en een syndroom. Dat is voor mij geen taboe.

Rob Roest

Brief van Regina

Regina was twaalf jaar lang columniste van het blad MEdium. Tot vorig jaar, toen zij zich solidair verklaarde met de afgetreden redactie. Naar aanleiding van de recente politieke discussie over M.E. schreef Regina een indringende brief aan alle 150 leden van de Tweede Kamer. Wij wilden u deze brief niet onthouden:

Eindhoven 17 februari 2005

Geachte kamerleden,

Zeventien jaar geleden spatte mijn leven uiteen. Een leven boordevol mogelijkheden; ik was psychotherapeut, student, moeder en partner.Ik zwom, danste, beklom bergen, nauwelijks moe te krijgen. Dat zou eindeloos zo blijven dacht ik naïef. De werkelijkheid bleek anders, verscheurend anders. Een kleine operatie moest ik ondergaan, niets bijzonders, wat poliepen in de kaakholte. De keel neus en oorarts maakte een fout [hij vergat een meter gaas in de wond]Toen dat ontdekt werd een maand -en helse pijnen - later werd het gaas alsnog verwijderd. De boel bleek ernstig ontstoken, vele penicillinekuren volgden. In een korte tijd veranderde ik van een gezonde jonge vrouw tot het 'kasplantje' wat ik nu ben. Ik ben volledig aan bed en rolstoel gebonden, geen enkel orgaan doet haar werk naar behoren, heb ernstige pijnen, ben dag en nacht uitgeput moe, leef grotendeels op sondevoeding, heb iedere dag koorts. Ben letterlijk doodziek. In '93 kreeg ik de diagnose ME. Geconstateerd door de internisten van het universitair ziekenhuis Nijmegen. Waarom mijn lichaam de weg terug niet heeft kunnen vinden is een raadsel. Denk niet dat ik dit alles gelaten over me heen heb laten komen. Iedere mogelijkheid tot genezing of verbetering is onderzocht. Vele behandelingen zijn ondergaan. Bijgestaan door fysiotherapeuten. Bijgestaan door een psycholoog. Geen enkele vorm van psychosomatiek werd geconstateerd. Ik heb diepgaand moeten rouwen om alles wat ik los moest laten, leren omgaan met toenemende afhankelijkheid en een nieuw evenwicht moeten zoeken binnen de mogelijkheden die er nog zijn. Dat was een immens grote klus. De stigmatisering rondom ME viel rauw op mijn dak. Het heeft me veel verdriet opgeleverd en vele contacten doen kwijtraken. Iedere voorziening moest bevochten worden, dit was vaak vernederend, frustrerend, en energie verslindend.

Nederland neemt een vreemde positie in t.a.v. ME /CVS. Wereldwijd zijn er vele onderzoeken die ME klinisch kunnen aantonen. Tijdens een congres in USA maakten medici bekend dat zes afwijkingen in bloedonderzoek gevonden waren. { vier ervan zijn ook bij mij geconstateerd} De wereld gezondheidsraad erkende ME reeds jaren geleden. Nederland loopt op gebied van onderzoek, inzicht en behandeling schromelijk achter. De focus op cognitieve gedrags therapie is eenzijdig en dwingend toegepast kan het schadelijk zijn voor ME patiënten. Cijfers rondom resultaten zijn uiterst onwaarachtig. Alle oudere, niet mobiele, in procedures verwikkelde en onder behandeling zijnde patiënten zijn uitgesloten van onderzoek. Ook ik! Geld voor andere vormen van onderzoek is nauwelijks aanbesteed. De laatste jaren is ME /CVS hard op weg een vuilnisbak diagnose te worden. Alle vormen van vermoeidheid worden onder dezelfde noemer beoordeeld. Mijns inziens zijn er grote verschillen tussen vermoeidheid na een chemokuur, tijdens een burn- out, als gevolg van depressies en patiënten met een klassiek ME beeld. Het is schadelijk voor ME patiënten als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen deze vormen.

Geachte kamerleden, met het niet erkennen van ME als ziekte zit de politiek op een grandioos fout spoor. Stel dat deze redenering losgelaten werd op iedere chronische zieke met een onduidelijke oorzaak. Hoe onjuist en stigmatiserend is deze houding. Het veroorzaakt onnodig leed bij een kwetsbare groep matig en ernstige zieke patiënten. Het veroorzaakt grote moeite bij de aanvraag van de nodige voorzieningen en uitkeringen.

Ik wil graag genezen, ik blijf hopen, ik bid iedere dag, ik zet me in met al mijn wijsheid. Ondertussen leef ik mijn leven, teruggedrongen tot een paar vierkante meter in en rondom mijn bed. Probeer kwaliteit te brengen binnen alle beperkingen. Te genieten van kleine genoegens. De boom voor mijn raam, een bloem in de vaas, lieve mensen die me bijstaan. Open oor en ogen voor mijn mede patiënten. Schreef twaalf jaar voor MEdium het ME patiënten blad en begeleid per mail een aantal jonge aan bed gebonden patiënten. Mijn leven heeft functie en zin! LAAT ONS NIET VERKOMMEREN.

Vriendelijke groet,

Regina

Regina-m@iae.nl

 

Glas,

tussen de wereld

en mij.

Tussen

nu en wat was.

Glas,

een vreemde wereld,

die;

loopt en fietst,

werkt en speelt,

danst en vrijt.

Een vreemde wereld,

die;

breekt en bouwt,

volop carrière maakt,

reist door vele landen.

Ik,

ik kijk door glas.

Uitputting en pijn

leggen

een mist

als een gordijn.

Tussen de wereld en mij.

Tussen

nu en wat was.

Als glas.

Gezondheidsraad erkent CVS toch niet!

De Gezondheidsraad erkent het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS) toch niet als ziekte. Algemeen secretaris Van Leeuwen van de Gezondheidsraad in het radioprogramma 1opdemiddag. Dit item haalde tevens het radio1 nieuws van 15:00

-----

URL's:

Uitzending: Is ME een modeziekte?

Programma: De ochtenden - onderdeel: Het onderzoek
Zender: Radio 1
Datum: 14 februari 2005
Tijdstip: 11:45-12:00

-----

Item: Is ME een modeziekte?

Cees Renckens (vereniging tegen de kwakzalverij) vs. Carla Rus (ME-vriendelijk psychiater)

-----

url:

Uitzending: ME niet serieus genomen

Programma: Medisch Meldpunt (onderdeel van 1opdemiddag)

Zender: Radio 1
Datum: 14 februari 2005
Tijdstip: 14:05
-----
Item: ME niet serieus genomen

Het kabinet wil het chronisch vermoeidheidssyndroom CVS niet als officiële ziekte erkennen. Volgens minister Hoogervorst van Volksgezondheid belemmert erkenning van de ziekte -beter bekend als ME- patiënten weer aan het werk te gaan. Hoogervorst vindt de wetenschappelijke onderbouwing voor ME onvoldoende en meent dat erkenning patiënten te gemakkelijk richting WAO zal sturen. Laat de redactie van Medisch Meldpunt weten wat je ervan vindt!

-----
URL's:


Stuur je reactie naar: medischmeldpunt@avro.nl

Christine bij Het Elfde Uur

Christine van ReeuwijkSchrijfster Christine van Reeuwijk, schrijfster van het boek "Wie weet morgen", is dinsdagavond 8 februari te zien bij Andries Knevel in het programma "Het Elfde Uur". De uitzending is op Nederland 1 en zal om 21.50 uur beginnen. Het gesprek zal gaan over het niet erkennen van ME als een serieuze ziekte.

De uitzending is nog te bekijken via internet: klik hier om te kijken.

Christine werd al eerder geïnterviewd door Andries Knevel in "Het Elfde Uur", deze uitzending kunt u hier nog bekijken.

Verder is Christine recentelijk geïnterviewd door 'het kontakt', een regionale krant. Dat interview is hier te lezen.

Boekgegevens:
Titel:‘Wie weet morgen. Over leven met een minimum aan energie’
Auteur: Christine van Reeuwijk
Uitgeverij: Narratio, Gorinchem
ISBN nummer: 90 5263 201 4

Persbericht Gezondheidsraad

Bron: Gezondheidsraad
Datum: 7 februari 2005
URL: http://www.gr.nl/nieuws.php?NewsID=30

-----

Het chronische-vermoeidheidssyndroom

-----

De Gezondheidsraad heeft een groot aantal vragen gekregen rond het advies over het Chronische-vermoeidheidssyndroom en het standpunt van de minister over dat advies. De raad laat het volgende weten:

De minister heeft gesteld zich in alle conclusies van het advies te kunnen vinden, behalve in de conclusie dat het voor de praktijk nuttig is CVS als een eigenstandige aandoening te beschouwen. Overigens deelt de minister ook de aanbeveling aan de beroepsgroepen van behandelaars te komen tot uitwerking van de hoofdlijnen van het rapport in richtlijnen voor behandeling. Dit is een belangrijke bijdrage aan een uniforme, op behandeling, begeleiding en herstel gerichte benadering van de patienten. Voorwaarde voor richtlijnontwikkeling en voor behandeling en herstelbegeleiding is een zogeheten casusdefinitie, dat wil zeggen een aantal criteria die het mogelijk maken een klachtensyndroom af te grenzen van andere klachten en aandoeningen. De Gezondheidsraad sluit daarvoor aan bij de internationale definitie van de Amerikaanse Centers for Disease Control.

Of CVS een aandoening is die in het kader van wetgeving erkend moet worden vraagt een besluit door de politiek. De Gezondheidsraad, als wetenschappelijk adviesorgaan van regering en parlement, heeft daarin geen taak.

Kamer oneens met kabinet over ME

Ook vandaag is ME/CVS weer volop in het nieuws. De tweede kamer is het namelijk niet eens met Minister Hoogervorst, die het chronisch vermoeidheidssyndroom niet als ziekte wil erkennen.

PvdA, SP, D66 en ChristenUnie vinden dat de minister het advies van de Gezondheidsraad zonder meer moet opvolgen. CDA en VVD menen dat de minister te lichtvaardig met het advies is omgegaan.

Op het ME-Platform worden de verschillende artikelen weer gepost, Sjaak Smeek van het ME/CVS-documentatiecentrum ze de artikelen weer netjes op een rij.

Cartoons (ook te bekijken op de columns-pagina):

Kabinet erkent ME/CVS niet!

Minister Hans Hoogervorst (VWS)Minister Hoogervorst van Volksgezondheid erkent het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) niet als ziekte. Het bestempelen van CVS als aparte aandoening, belemmert volgens de minister patienten weer aan het werk te gaan.

De minister neemt met dit standpunt afstand van de Gezondheidsraad. Dieadviseerde onlangs CVS (ook ME genoemd) als 'eigenstandige aandoening' tebeschouwen.

Meer informatie via onderstaande links:

Cartoons (ook te bekijken op de columns-pagina):

Heftig nieuws

Via onze advocaat hebben wij vernomen dat (iemand van) het demissionair bestuur heeft geprobeerd de ME/CVS-vereniging uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Onze advocaat heeft dit voorlopig voorkomen en sprak van valsheid in geschrifte. Hij is nu druk bezig met de jurist van de KvK  om aan te tonen dat de vereniging nooit is opgeheven door de ALV. Dat is met  de beschikbare stukken en de notulen eenvoudig aan te tonen.


Achtergrondinformatie: "Rechtsvormen: de vereniging"

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften