Naar de inhoud

ANBI Logo

Adviesrapport Gezondheidsraad verschenen

19 maart 2018, Adviesrapport Gezondheidsraad verschenen.

Vandaag, 19 maart 2018, is het langverwachte adviesrapport van de Gezondheidsraad gepubliceerd.

Lees hier het gehele adviesrapport

 

Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen over het rapport, maar onder dit bericht in het kort de standpunten over het adviesrapport van drie samenwerkende ME en CVS organisaties (ME/cvs Vereniging, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/CVS stichting)

Voor wie meer wilt weten over het adviesrapport van de GR is er op zaterdag 24 maart van 15.00 tot 16.30 een informatiebijeenkomst in Utrecht. Lees meer hierover op: http://me-cvsvereniging.nl/informatiebijeenkomst-over-advies-gezondheidraad
 

---
 

Zorg beter voor ME

 

ME [1] is een ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven substantieel beperkt. Dat concludeert de Gezondheidsraad in zijn nieuwe advies. ME wordt veroorzaakt door biomedische processen, waarnaar nog veel onderzoek nodig is. Uit recent onderzoek [2] blijkt dat de levenskwaliteit van ME-patiënten slechter is dan bij vele andere ernstige ziektes. In de ‘lichtere’ gevallen kunnen patiënten niet volledig meer meedoen op school of werk en in het sociaal leven. Zij zijn gedeeltelijk afhankelijk van verzorging door anderen. In de zwaarste gevallen zijn zij volledig bedlegerig, afgeschermd van licht en geluid, bijna zonder sociaal contact, soms zelfs aangewezen op kunstmatige voeding. In Nederland leven naar schatting 30.000 tot 40.000 ME-patiënten.

De zorg moet beter en wetenschappelijk onderzoek is hoognodig, aldus de Gezondheidsraad. Wij steunen de aanbevelingen in het advies. Wij dringen aan op een voortvarende uitvoering en vragen uw aandacht voor onderstaande maatregelen.

 

Stimulering biomedisch onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is dringend geboden om te komen tot meer robuuste kennis over diagnostiek en behandeling van de ziekte. De Gezondheidsraad adviseert om een langjarig onderzoeksprogramma op te zetten. Op het gebied van biomedisch onderzoek naar ME heeft Nederland een inhaalslag te maken. ZonMw heeft desgevraagd berekend dat hiervoor ten minste 2 miljoen euro per jaar nodig is gedurende een tienjarig programma. Wij vragen de minister dit budget beschikbaar te stellen.

 

Richtlijn herzien

De richtlijn CVS uit 2013, die ook bij ME wordt toegepast, is in het licht van het advies achterhaald. Deze richtlijn beveelt gedragstherapie “CGT voor CVS” en bewegingstherapie GET aan als (enige) voorkeursbehandelingen. Op basis van het advies concluderen wij dat deze aanbevelingen onmiddellijk ingetrokken moeten worden, in navolging van de Amerikaanse CDC [3]. Voor de onvermijdelijke verdere herziening van de richtlijn is geld nodig. Wij vragen de minister spoedige herziening te stimuleren.

 

Behandeling en zorg, drie expertise centra

De zorg voor patiënten kan en moet hier en nu beter, aldus de Gezondheidsraad. Scholing van zorgverleners, gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap en de kennis en ervaringen van patiënten, is een eerste vereiste. Waarborg de zorg voor ME patiënten in gespecialiseerde behandelcentra (al dan niet een UMC) verspreid over het land. De overheid dient hier ruim voldoende middelen voor vrij te maken.

 

Sociaal-medische beoordeling

Veel ME-patiënten zijn door hun ziekte aangewezen op een uitkering of op voorzieningen en aanpassingen op het gebied van werk, onderwijs, mobiliteit of wonen. Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van aanspraken daarop. Daarbij horen zij volledig rekening te houden met de invaliderende gevolgen van de ziekte. Dat gaat nu te vaak niet goed. Wij vragen de overheid de betrokkenen aan te sporen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook voor deze beroepsgroepen geldt dat bij- en nascholing noodzakelijk is.

 

Tijd voor actie

Wij doen een beroep op alle verantwoordelijken om bovengenoemde verbeteringen op het gebied van onderzoek en zorg mogelijk te maken. Betrokkenheid van de patiëntenorganisaties, met al hun kennis en kunde, is daarbij onmisbaar. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen voor een betere toekomst van ME-patiënten.

 

De patiëntenorganisaties op het gebied van ME en CVS:
ME/CVS Stichting Nederland, Theo Kuiphof, voorzitter
ME/cvs Vereniging, Yvonne van der Ploeg
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Catrinus Egas, voorzitter

 


[1] ME (Myalgische Encefalomyelitis) wordt ook chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) genoemd. Veel ME-patiënten krijgen de diagnose CVS. De patiëntenorganisaties en internationaal vooraanstaande medici willen van de naam CVS af omdat deze leidt tot een verkeerd beeld en vooroordelen.

[2] Falk Hvidberg M, Brinth LS, Olesen AV, Petersen KD, Ehlers L (2015) The Health-Related Quality of Life for Patients with Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). PLoS ONE 10(7):e0132421. doi:10.1317 /journal.pone.0132421.

[3] CDC: Centers for Disease Control and Prevention, de overheidsorganisatie voor ziektebestrijding, preventie en gezondheidsvoorlichting in de Verenigde Staten.

 

-----

 

Geld inzamelen voor de Open Medicine Foundation

17 maart 2013, Geld inzamelen voor het OMF

Wil je wel helpen met inzamelen van geld voor biomedisch onderzoek naar #ME? Maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen?

#KissMEGoodbye helpt je nu met het inzamelen van geld voor de Open Medicine Foundation. Zelf hebben ze al heel veel prachtige, met liefde en met de handgemaakte producten verkocht en een mooi bedrag ingezameld voor de Open Medicine Foundation.

Ze hebben echter nog heel veel sleutelhangers, knuffels, schriftjes, tassen en dergelijke over. Een en ander wordt nog steeds via de webshop verkocht

Nu biedt KissMEGoodbye lotgenoten en hun omgeving de kans om een doosje fröbels te ontvangen en deze zelf te verkopen. In hun eigen straat, op school, via een winkel....

Koningsdag komt er aan, dus misschien willen er wel iemand op de vrijmarkt zitten en deze spullen verkopen, waarbij de opbrengst uiteraard volledig voor OMF is.

De opbrengst kan worden overgemaakt en het bedrag wordt op 3 juni a.s. aangeboden aan Linda Tannenbaum van de Open Medicine Foundation.

Informatie: mail naar contact@me-cvsvereniging.nl

Webshop KissMEGoodbye
https://www.facebook.com/pg/kissMEgoodbyeOMF/shop/?ref=page_internal

Linda Tannenbaum op 3 juni in Nederland
https://www.facebook.com/ME.cvs.Vereniging/posts/1627526980674278:0

Inzamelingsactie voor Open Medicine Foundation
https://www.facebook.com/ME.cvs.Vereniging/posts/1632569196836723

Open Medicine Foundation
https://www.omf.ngo/

-----

 

Informatiebijeenkomst over advies Gezondheidraad

Op zaterdag 24 maart 2018 is zoals u wellicht weet de jaarlijkse ALV van de ME/cvs Vereniging.
 
Na de pauze wordt in samenwerking met de steungroep ME en arbeidsongeschiktheid een informatiebijeenkomst gehouden over het langverwachte advies van de Gezondheidsraad dat op 19 maart wordt gepubliceerd. 
 
Veel ME- en CVS-patiënten in Nederland hebben er vol spanning naar uitgekeken. Wat gaat het advies betekenen voor de patiënten?
Wij willen u graag informeren, horen welke vragen er leven en wat u van het advies vind.
 
Ynske Jansen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid maakte deel uit van de commissie van de Gezondheidsraad die het advies heeft opgesteld. Zij zal op de bijeenkomst een presentatie houden. Daarna is er volop gelegenheid om over het advies vragen te stellen en van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van de ME/cvs Vereniging en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid.
 
Aanvang ALV: 13.00 (alleen voor leden van de ME/cvs Vereniging) en aansluitend de informatiebijeenkomst GR advies 15.00 – 16.30 (toegankelijk voor alle ME- en CVS-patiënten en belangstellenden, dus ook voor niet leden). Vanwege beperkte zaalruimte is aanmelding vooraf vereist. (Wie het eerst komt, het eerst maalt)
 
Voor leden van de ME/cvs Vereniging die de ALV bezoeken is er uiteraard al een plaats vrij voor de informatiebijeenkomst.
 
PLAATS: PGO Support, Daltonlaan 600 Utrecht: https://www.pgosupport.nl/routebeschrijving
 
AANMELDEN: voor vrijdag 23 maart, 12.00 uur via: 
contact@me-cvsvereniging.nl 
(Wie niet kan komen, kan via dit mailadres ook zijn vragen vooraf stellen)
 
 
-----
 
 

Schokkend ervaringsverhaal

6 maart 2018, Schokkend ervaringsverhaal over de mis(be)handeling een ME/cvs patiente

Omdat het helaas nog dagelijks gebeurt dat ME en CVS patienten deze niet effectieve en vaak zelfs schadelijke therapie moeten ondergaan.

 

"Vandaag is het 15 jaar geleden dat ik thuiskwam uit revalidatiecentrum de Hoogstraat. Valentijnsdag 2003, op een vrijdag. Ik heb sindsdien eigenlijk nooit meer over gesproken wat er precies is gebeurd in die tijd. Sterker nog: ik wed dat veel vrienden van mij dit niet eens weten. Ik heb uit alle macht geprobeerd om alles te vergeten en te verdringen, maar dat lukt nooit helemaal. De nachtmerries blijven. De angst ook.

In 2002 waren we de wanhoop nabij. Ik was nooit echt helemaal gezond geweest, maar na een Pfeiffer-infectie in 2001 ging het zo slecht dat ik bijna niet meer naar school kon. We zochten hulp bij de huisarts, en die stuurde me door naar dr. Bleijenberg in Nijmegen. Zonder bloedprikken of ander onderzoek werd de diagnose CVS gesteld, en mocht ik meedoen met zijn programma. Ik belandde alleen in de controlegroep, en moest wachten. Wachten was net hetgeen dat op dat moment niet kon, ik ging alleen maar achteruit - en zo kwamen we bij de Hoogstraat terecht. Ze legden me uit dat ze mijn ziekte heel serieus zouden nemen en dat hun programma bestond uit het langzaam opbouwen van activiteiten. Er was een slagingspercentage van 80% voor mensen met mijn "vermoeidheidsklachten". Ze waren heel aardig, en ik was bereid om ALLES te doen om me niet zo vreselijk te voelen, zelfs als dat betekende dat ik het komende halfjaar doordeweeks in de Hoogstraat zou gaan wonen.

En zo kwam ik als 15-jarig meisje op een kamer met 3 andere tieners. Alles kwam keihard binnen... de André Hazes muziek van mijn buurvrouw, het kletsen, de beweeglijkheid van iedereen... het was nooit stil, zelfs 's nachts niet. Ik dacht dat ik zelf te gevoelig was, te verlegen, en dat ik daarom niet mee kon komen. Ik vroeg me af of de anderen wel hetzelfde hadden als ik, aangezien ze de hele dag door denderden. Ik dacht dat ik het me inbeeldde dat de harde muziek ervoor zorgde dat ik duizelig werd. Misschien zouden mijn aanpassingsproblemen toch vooral komen omdat ik ver van huis was. Dat was natuurlijk ook zo, maar alle prikkels maakten het 100x erger. En die prikkels waren onontkoombaar, je werd geen minuut alleen gelaten en altijd werd je geforceerd om met de anderen te zitten, je mocht je niet afzonderen. Ik probeerde ook echt mee te doen, ik wilde er echt niet uit liggen (ik was tenslotte een puber), maar ik was zo uitgeput en koortsig en alles deed pijn, het lukte gewoon niet. Het was ook verboden om te liggen, dus ik sloot mezelf regelmatig op in de badkamer en lag daar languit op de smerige vloer omdat ik niet meer kón zitten.

Het werd vele malen erger toen de behandeling begon. Ik moest schema's maken van halfuurtjes, en elke week kwamen er dan een paar halfuurtjes bij. Zo kreeg ik in halfuurtjes te horen dat ik een trauma moest hebben, want er was geen fysieke oorzaak gevonden voor mijn ziekte. Dat trauma zat vast heel diep, en blokkeerde mijn energie. Ik heb alles bij elkaar gedacht, maar geen trauma kunnen ontdekken. Bij de fysio moest ik meerdere keren hetzelfde doen in dezelfde tijd, maar ik was de tweede keer altijd langzamer. Ze vertelde me dat het tussen mijn oren zat, dat ik dacht dat ik ziek was en dat het daarom niet lukte, maar ik kon het wel want ik was niet echt ziek. De leiding was nog het ergst. Zeker 3 keer per dag werd me verteld dat ik niet genoeg mijn best deed. Dat ik niet beter wilde worden. Dat het tussen mijn oren zat. Ik was lui. Ik was niet gemotiveerd. Ik had allang vooruit moeten gaan, dus ik deed niet genoeg mijn best. Ik was zwak. Ik kostte de maatschappij geld. Ik was waardeloos. Denk je eens in dat je dit drie maanden lang meerdere keren per dag hoort in je tienerjaren. Door psychologen, artsen, begeleiders, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, enz. Ik deed ALLES wat ze wilden, en nog meer. Mijn regime was extreem strak en ik gunde mezelf niets. Elke zondagavond als mijn ouders me weer naar de Hoogstraat brachten wilde ik weglopen en smeken of ik niet hoefde, maar ik ging met lood in mijn schoenen. Dit was de enige manier om beter te worden. Ik was niet goed genoeg dus ik moest nog beter mijn best doen.

Drie maanden heeft dit geduurd, op een paar dagen na. Drie maanden hel en drie maanden waarin ik fysiek ontzettend achteruit ging en steeds minder kon. Mentaal was ik ervan overtuigd dat ik niets waard was. Nu zou ik zeggen dat het vergelijkbaar is met de extreme training die een soldaat te verduren krijgt, voordat hij weer wordt opgebouwd. Maar ik werd alleen maar afgebroken. En toen kreeg ik te horen dat ze niets meer voor me konden doen omdat ik niet beter werd. Ik heb gesmeekt of ze het niet wilden blijven proberen, maar nee, dit was het einde. Alle hoop die ik had werd volledig de grond ingeslagen. Later hoorde ik hoe de 80% slagingspercentage tot stand kwam: alle patiënten die langer dan drie maanden intern zaten telden mee voor de cijfers. Daarvoor niet. Het was in hun belang om degenen die niet vooruit gingen eruit te knikkeren zodat ze geld zouden krijgen van de overheid om hiermee door te gaan. En zo stond ik volledig gedesillusioneerd en wanhopiger dan ooit buiten op 14 februari 2003. Er was stiekem opluchting dat ik niet meer afgesnauwd zou worden, maar die begroef ik heel diep, want dat was tenslotte een essentieel onderdeel van de therapie, en het zou me helpen om beter te worden. Wat was ik toch naïef.

Thuis kon ik eindelijk uitrusten, en lukte het dankzij mijn geweldig ouders om weer wat zelfwaarde te vinden. Alleen de nachtmerries bleven - en die zijn nog steeds niet weg. Ik klap dicht bij artsen omdat ik denk dat ze zullen zeggen dat ik het me inbeeld. Ik denk het niet alleen, het gebeurd ook nog eens regelmatig dat een arts dat zegt, waardoor die angst elke keer weer versterkt is. Ik heb PTSS gekregen door artsen en psychologen. Door de Hoogstraat.

15 jaar later weet ik veel meer. Na de Hoogstraat ben ik gaan lezen en onderzoeken en ik ben heel veel verhalen tegengekomen die exact hetzelfde zijn. Ik heb ME, een ziekte die al sinds 1960 erkend wordt, maar in veel landen genegeerd wordt. Ik heb POTS, waardoor mijn zenuwstelsel (de regelaar van alle systemen zal ik maar zeggen) niet goed werkt waardoor o.a. mijn bloed niet goed rond stroomt en vooral in mijn benen blijft hangen, ik heb talloze afwijkingen in mijn bloed waaronder telkens weer ontstekingswaarden die passen bij een longontsteking, word ik geplaagd door talloze virussen en bacteriën waaronder Lyme en zelfs een spierbiopt was abnormaal. Door inspanningsintolerantie is de therapie die de Hoogstraat geeft ontzettend schadelijk voor ME-patiënten en heeft deze therapie bij mij ervoor gezorgd dat ik permanente schade heb opgelopen. Permanente schade. Ik ben nooit meer de oude geworden, en nog steeds merk ik dat het elk jaar slechter gaat dan het jaar ervoor. Gelukkig gaat het heel langzaam. Mijn hoop nu is op erkenning van de overheid en artsen. Op goede medische hulp. Op geld voor onderzoek naar ME, want dat is er nu niet. Mijn hoop is dat dit nooit meer iemand zal overkomen. Al deze dromen zijn nog steeds niet uitgekomen. Sterker nog, ze lijken nu verder weg dan ooit omdat mijn specialist ten onrechte onder vuur ligt omdat hij het waagde op te komen voor een jongvolwassene die geforceerd opgenomen zou worden voor ongeveer hetzelfde traject als ik heb doorlopen (daarover later meer, maar als je ook patiënt van dr. Visser bent, laat het me weten!).

Vandaag sta ik erbij stil dat het 15 jaar geleden was dat ik uit de Hoogstraat kwam. 15 jaar om mezelf weer op te bouwen en weer te geloven in mezelf. Ik heb het overleefd."

Monique

----

 

 

 

Dr. Olav Mella’s kijk op auto-immuniteit en metaboische-afwijkingen bij ME/cvs

28 februari 2018, Vandaag delen we een video van Dr. Olav Mella van de University van Bergen in Noorwegen en lid van het OMF wetenschappelijk adviesorgaan.
 
In zijn lezing, praat Dr. Mella over het bewijs voor auto-immuniteit en metabolische storingen in ME/cvs en wat deze bevindingen kunnen betekenen voor behandelingen. De lezing is in het Noors, maar wel met Engelse ondertiteling beschikbaar in het menu.
 
Dr. Melle heeft de volgende punten:
 
- Auto-immuniteit: Het is duidelijk dat het immuunsysteem onderdeel is bij de ME/cvs pathologie, en hij gaf aan dat ondanks dat er bewijs is voor auto -immuniteit, ME/cvs zich niet gedraagt al een “klassieke” auto-immuun ziekte.
 
- Genetisch: Bewijs voor genetisch aanleg bij ME/cvs is naar voren gekomen in meerdere studies, en zijn team is op dit moment bezig families te bestuderen om dit beter te begrijpen.
 
- Cytokines: Hij gelooft dat de vele afwijkingen die geobserveerd zijn in cytokines, signaal moleculen kunnen zijn die een ontsteking aangeven, en dit kan een onderliggend probleem kan zijn bij ME/cvs, maar het is onwaarschijnlijk dat cytokines het probleem is of de oplossing bij ME/cvs.
 
- Rituximab: Mella’s team heeft gekeken naar Rituximab voor een mogelijke behandeling, door het bewijs dat B-cellen overactief zijn bij ME/cvs. Door deze cellen af te breken met Rituximab kunnen er positieve effecten zijn voor patiënten. In zijn meest recente studie naar Rituximab kwam er geen significante verbetering bij patiënten. Hij gelooft dat artsen voorzichtig moeten zijn met het voorschrijven van rituximab, tegelijkertijd gelooft hij wel dat er een subgroep patiënten is waarbij rituximab wel effectief kan zijn. Echter zijn hier geen markers voor het identificeren van deze patiënten.
 
- Cyclofosfamide: Mella’s meest recente studie met cyclofosfamide, wat voor een meer algemeen immunosuppressie zorgt, laat een beter resultaat zien dan met rituximab. Echter patiënten reageren hier minder goed op, het veroorzaakt misselijkheid.
 
Voor meer details bekijk de video of lees de vertaling op YouTube. https://youtu.be/xkfmbO33HoI 
 
 

 
 
OMF bedankt Ilona voor de vertaling

-----

 

Publicatie Advies Gezondheidsraad

Publicatie Advies Gezondheidsraad over ME/CVS verwacht op 19 maart 2018

Ruim 4 jaar na het Burgerinitiatief “Erken ME” georganiseerd door Groep ME - Den Haag  maakt de Gezondheidsraad op haar website bekend dat zij haar advies over ME/CVS zal publiceren op 19 maart 2018 (zie https://www.gezondheidsraad.nl/nl/publicaties/verwachte-publicaties/mecvs)

De Gezondheidsraad zal haar advies op 13 maart 2018 in een besloten zitting aanbieden aan de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer (zie https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00277). Het advies gaat in op de aard van de ziekte, het ontstaan ervan en op de diagnostiek, de behandeling en de beoordeling door verzekeringsartsen, aldus de Gezondheidsraad.

We zijn zeer benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen die de Gezondheidsraad zal doen in haar rapport. Ter voorbereiding op deze publicatie en de aandacht die hier ongetwijfeld uit zal voortvloeien voor ME, zijn wij samen met  Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/CVS Stichting Nederland druk in overleg. Wij willen als samenwerkende patiëntenorganisaties onze krachten bundelen en zoveel mogelijk een vuist maken voor de belangen van onze achterban naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad.

Bij de media heeft ME inmiddels ook de aandacht getuige de radio uitzending op NPO Radio 1 op woensdag 21 februari jl (zie: https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/445612-onverklaarbaar-oververmoeid) en de TV uitzending op NPO2 op donderdag 22 februari jl (zie: https://www.npo.nl/focus/22-02-2018/VPWON_1283735)

Wij houden jullie op de hoogte!

-----

 

 

-----

 

 

Het metabolomics valideringsonderzoek van Bob Naviaux

24 februari 2018, Een update van het metabolomics valideringsonderzoek van Bob Naviaux

"We hebben een veelbelovende update van het metabolomics valideringsonderzoek van Dr. Bob Naviaux’s lab aan de universiteit van California, San Diego. Dit onderzoek is ontwikkeld om de baanbrekende bevindingen van Dr. Naviaux, die hij publiceerde in 2016, over de metabolische kenmerken van ME/cvs, onafhankelijk te bekrachtigen.

Zoals sommige van u zich wellicht kunt herinneren, richtte het oorspronkelijke onderzoek van Dr. Naviaux zich op de profilering van metabolomics in patiënten, door de niveaus van honderden van hun serum metabolieten, de kleine moleculen die betrokken zijn bij de stofwisseling. Dit resulteerde in het beeld van grootschalige verstoringen in de stofwisseling bij ME/cvs in vergelijking tot de gezonde controlegroep. Maar het belangrijkste wat gevonden werd is een stofwisselings-‘kenmerk’ die de patiënten van de controlegroep lijkt te onderscheiden. Dit was geweldig nieuws aangezien een biomarker in dit gebied heel hard nodig is. Een biomarker kan helpen bij het ontwikkelen van de eerste echte biologische diagnose voor ME/cvs. Maar alle potentieel geschikte biomarkers moeten gevalideerd worden.

Het laatste nieuws is geweldig nieuws: 23 van de 30 (77%) afwijkingen betrokken bij de stofwisseling die gevonden waren in het eerste onderzoek, zijn gevalideerd door dit vervolgonderzoek, ondanks grote verschillen in klinische toepassingen en geografie tussen de twee patiëntengroepen. Deze resultaten steunen dat dit stofwisselingskenmerk ME/cvs patiënten kan onderscheiden van de gezonde controlegroep. Dr. Naviaux gelooft dat dit stofwisselingskenmerk ons vertelt dat ME/cvs is een gevolg van het aanhouden van een langdurig stofwisselingsprogramma, dat leid tot een staat van energiebesparing veroorzaakt door de ‘cell danger response’ (CDR).

Auteur: Open Medicine Foundation, 7 febr 2018

Bron: https://www.omf.ngo/2018/02/07/update-metabolomics-validation-study/
Vertaling ME/cvs Vereniging

 

Verklarende woordenlijst

Metabolomics: De studie van alle metabolieten (producten van de stofwisseling) in een cel, orgaan, lichaamsvloeistof of organisme.

Cell danger response: Een stofwisselingsreactie die cellen beschermt en het lichaam voor schade en gevaar behoedt. In gezonde mensen wordt de cell danger response stopgezet nadat het gevaar voorbij is, wat bij chronische zieken niet altijd gebeurt.

------

 

End ME/CFS Worldwide Tour komt naar Nederland

omf worldtour.jpg

15 februari 2018, End ME/CFS Worldwide Tour van het OMF komt naar Nederland

“Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht.”

De End ME/CFS Worldwide Tour van OMF - Versnellen van collaboratief onderzoek

De Open Medicine Foundation (OMF) is de leidende organisatie in onderzoek, die werkt aan het oplossen van ME/cvs (myalgische encefalomyelitis/chronische vermoeidheidssyndroom) en daaraan gerelateerde chronische complexe ziekten, zoals fibromyalgie, chronische Lyme en vele andere. De End ME/CFS Worldwide Tour geeft hoop aan ouders, patiënten, verzorgers en vrienden.

Linda Tannenbaum, directeur van de Open Medicine Foundation, en zelf ouder van een dochter met ME, komt naar Nederland en zal op zondag 3 juni a.s. in Utrecht spreken. Zij wil graag zo veel mogelijk patiënten en hun ouders en verzorgers uit Nederland en België ontmoeten en neemt graag de tijd om vragen te beantwoorden. Zij heeft veel te vertellen over het versnellen van samenwerkend wetenschappelijk onderzoek naar ME/cvs dat door de Open Medicine Foundation wordt gedaan, en wil vooral hoop geven!

Daarnaast zal Ruud Vermeulen van het CVS/ME Medisch Centrum te gast zijn en iets vertellen over inspanningsintolerantie en testen.

De bijeenkomst is gratis en wordt georganiseerd door de ME/cvs Vereniging.
Houd voor meer informatie over het programma onze website in de gaten.
Om u aan te melden kunt u mailen naar: contact@me-cvsvereniging.nl

Datum: Zondag 3 juni
Tijd: van 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: NH Hotel, Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht

Open Medicine Foundation: www.omf.ngo

-----
 

Analyse van NKCV-studies bevestigen dat CGT+ niet effectief is voor CVS ('ME')

3 februari 2018, Analyse van vijf spraakmakende NKCV-studies bevestigen dat CGT+ niet effectief is voor CVS ('ME')

Frank Twisk en Lou Corsius,2-2-2018

Een grondige analyse van de vijf meest spraakmakende studies van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV)
toont aan dat de combinatie gedragstherapie en ‘stapsgewijze revalidatie’ (CGT+) geen enkel objectief (positief) effect heeft op de (uitzichtloze) situatie van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

De uitkomsten van de analyse bevestigen het beeld van de omstreden PACE-trial: de (vergaande) conclusies m.b.t. de veronderstelde positieve effecten van CGT+ worden op geen enkele wijze gerechtvaardigd door de gerapporteerde uitkomsten.

Een recente studie van enkele PACE-trial onderzoekers bevestigt dat ‘stapsgewijze revalidatie’ een negatief effect heeft op een groep patiënten.

Ondanks beweringen van het tegengestelde is het effect van CGT+ in patiënten met Myalgische Encefalomyelitis (ME), een neuromusculaire ziekte, nimmer onderzocht of gerapporteerd.

Echter, gelet op één van de kenmerkende symptomen van ME, langdurige spierzwakte (en spierpijn) na een minimale fysieke inspanning,
is het aannemelijk dat CGT+ schadelijk is voor een grote groep patiënten.

Ondanks het ontbreken van bewijs en aanwijzingen dat CGT+ schadelijk is, wordt CGT+ door de Gezondheidsraad sinds 2005 als ‘effectief’ aangeduid en de verwachting is dat ook in het binnenkort te verschijnen adviesrapport ME en CVS, in strijd met de definities, op één hoop gegooid worden, en CGT+ als evidence-based ‘voorkeursbehandeling’ aanbevolen wordt.

Dit is het gevolg van het feit dat de ‘vermoeidheidsdeskundigen’ van het NKCV, die de ‘werkzaamheid’ van CGT+ onderzoeken en actief promoten
sinds de eeuwwisseling een hoofdrol spelen in de Gezondheidsraadcommissie. 

Gelet op het bewijs dat voorhanden is en de potentiële iatrogene schade van CGT+ is het hoog tijd voor een stevige koerswijziging in Nederland (en België). Het huidige (medische) beleid m.b.t. ME en CVS is een beschaafd land onwaardig.

***

De volledige Engelstalige studie kunt u hier lezen.

Voor wie die tekst te lang vindt of voor wie het Engels niet machtig is, is hier een Nederlandstalige samenvatting door Frank Twisk.

 

-----

BijlageGrootte
An analysis of Dutch hallmark studies confirms the outcome of the PACE trial .. (Twisk, 2017).pdf990.94 KB

Waarom patiënten met ME rechtvaardigheid eisen

2 februari 2018, Time for Unrest:Waarom patiënten met ME rechtvaardigheid eisen 

Nathalie Wright, Independent, 7 januari 2018

Een nieuwe film werpt licht op een aandoening die grotendeels genegeerd wordt. Nathalie Wright rapporteert over hoe moeilijk het is voor de patiënten om serieus genomen te worden door dokters.

Ik voel mij voor het eerst gezien!” zegt een kijker opgetogen. “Ik voel me gesterkt. Ik begrijp eindelijk wat er met me aan de hand is, ik denk dat ik dit al mijn hele leven heb,” zegt een ander. Een dokter geeft toe: “Ik voel me zo beschaamd.”

De film in kwestie is Unrest, een documentaire die geregisseerd werd door en gaat over Jennifer Brea, een voormalige doctoraatsstudent aan Harvard die, nadat ze de ziekte ME had gekregen, haar ervaringen begon te filmen. Voor degenen die niet direct getroffen zijn door de ziekte, denken ze misschien al gauw aan een van de vele stereotypes die zich in de Britse media hebben verspreid: ME is “yuppiegriep”; het is een ziekte van luie mensen of type A-persoonlijkheden, veinzers, hysterische vrouwen, militante activisten, profiteurs, zelfs mensen die “een beetje moe” zijn en “geen zin hebben om vandaag naar het werk te gaan” (volgens de stand-upcomedy van Ricky Gervais). Voor het eerst laat een grote documentaire van zich horen met betrekking tot tientallen jaren van misinformatie en laat zien wat dokters zelfs vaak niet zien: het dagelijkse leven van patiënten, waarvan er ongeveer 260.000 in het VK zijn.

Unrest volgt Brea bij het begin van haar ziekte na 40 graden koorts. In het daaropvolgende jaar krijgt ze telkens opnieuw infecties en gaat haar gezondheid dramatisch achteruit. Maar dokters nemen haar niet serieus - een stand van zaken die door vele jonge vrouwen wordt herkend die worden afgewezen door het medisch systeem. Als ze uiteindelijk bij een neuroloog komt, stelt hij de diagnose “conversiestoornis”. Hysterie. Er moet een trauma zijn dat ze zich zelfs niet kan herinneren. Er is niets fysiek mis met haar, wat haar symptomen zou kunnen veroorzaken. En dus besluit Brea om de drie kilometer naar huis te lopen – wat zou er uiteindelijk mis kunnen gaan? Als ze weer thuis is, voelen haar hersenen en ruggengraat alsof ze in brand staan. Ze is de komende twee jaar bedgebonden en nu, enkele jaren later, maakt ze gebruik van een rolstoel.

Nadat ze uiteindelijk de diagnose ME kreeg, was Brea in staat om een aantal behandelingen te ondergaan in haar thuisland Amerika, maar momenteel is er geen genezende behandeling. Net als bij de meeste patiënten lokte een aanvankelijke griepachtige aandoening de ziekte uit. Haar symptomen zijn o.a. ernstige uitputting (volkomen anders dan de gewone “vermoeidheid”), extreme pijn, en een verergering van symptomen na zelfs minimale inspanning – een symptoom dat bekend staat als postexertionele malaise of PEM. ME treft, net als auto-immuunziekten, grotendeels vrouwen en ontwikkelt zich vaak in de bloei van hun leven, hoewel kinderen ook worden getroffen. Het is zelfs de grootste oorzaak van langdurige afwezigheid door ziekte op school. Sinds 1969 erkent de Wereldgezondheidsorganisatie ME als neurologische ziekte, hoewel het precieze mechanisme ervan nog onbekend blijft.

De film brengt ook andere verhalen. Jessica, een jonge Britse vrouw, bracht vanaf haar 14de vier jaar door in het ziekenhuis in een semicoma, omwille van ME. Ze verbeterde een beetje, maar was volledig bedgebonden, zodat haar voeten jarenlang de grond niet raakten, en in die periode groeide ze 10 centimeter. “Ik heb nog nooit helemaal recht gestaan,” legt ze laconiek uit. Daarentegen is een zeer ernstig zieke patiënt, Whitney, helemaal niet in staat te spreken. Hij is zo gevoelig voor prikkels, dat het zelfs gevaarlijk is voor hem, dat anderen in dezelfde kamer zijn als hij. Gevoed door middel van een sonde in zijn dunne darm, brengt hij zijn leven door in duisternis en in stilte, niet in staat om licht of geluid te verdragen.

Dergelijke verhalen van extreme fysieke zwakte zijn echter niet het meest schokkende onderdeel van de documentaire. Wat een wereldwijde beweging voor rechtvaardigheid in gang zette, was het feit dat veel dokters nog steeds weigeren te accepteren dat ME zelfs maar bestaat.

In 1955 was er in Londen een clusteruitbraak van een mysterieuze ziekte onder het personeel van het Royal Free Hospital in Hampstead. Naar schatting 292 mensen werden getroffen, waarvan de meerderheid vrouwelijke verpleegkundigen betrof. Pathologische onderzoeken onthulden inflammatie [ontsteking, n.v.d.r.] van de hersenen en de ruggengraat, maar de oorzaak blijft onbekend. Het kreeg het etiket “myalgische encefalomyelitis”, kortweg ME, om de ernstige spierpijn van patiënten en bewijs van schade aan het zenuwstelsel te weerspiegelen. In 1970 publiceerden twee psychiaters, Colin McEvedy en AW Beard, een paper die een enorme invloed zou hebben op de geschiedenis van ME. De auteurs verklaarden dat de ziekte “massahysterie” was, en citeerden als bewijs het feit dat velen die ziek werden, jonge vrouwen waren. Geen van hen beiden had een patiënt gezien.
 

 
Jessica Taylor, bedgebonden met ernstige ME sinds haar vijftiende, terwijl haar zus haar make-up doet (Shella Films)

Bovenop deze afwijzing kwam er een nieuwe klap voor patiënten: het invoeren van een nieuwe naam. In de VS werd de term chronisch vermoeidheidssyndroom of CVS geïntroduceerd in 1988, wat later door het VK werd overgenomen. Niet alleen trivialiseerde de naam de ziekte, maar het was ook zo vaag dat het ME niet van andere vermoeidheidsziekten onderscheidde, wat betekende dat verschillende ziekten die vermoeidheid veroorzaken, onhandig genoeg op één hoop werden gegooid.

Voor patiënten is het overbrengen van de ernst van hun ziekte vaak onmogelijk. “Ik heb 18 maanden lang geprobeerd mijn symptomen in woorden te omschrijven tegen mijn dokters, terwijl ik achteruitging,” legt Brea uit. “Ik sprak over een brandend gevoel in mijn hersenen of mijn ruggengraat of het feit dat ik mijn spraakvermogen verloor of soms in elkaar stortte op de vloer en mijn hoofd niet kon optillen.” Toen ze later haar medische dossiers opvroeg, waren bijna al deze ernstige symptomen vertaald in “hoofdpijn”.

Psychosomatische verklaringen voor de ziekte werden verder ontwikkeld door een kleine, maar invloedrijke groep psychiaters in het VK. Zij ontwikkelden een theorie over ME, gebaseerd op het biopsychosociale model van ziekte, een raamwerk voor ziekte dat ook werd overgenomen door het Department for Work and Pensions (DWP), voor het eerst volledig omarmd door New Labour. Het biopsychosociale model stelt dat ziekten deels biologisch zijn, deels psychisch, deels sociaal. Dit idee lijkt logisch, maar in de praktijk zijn het vaak de psychologische elementen die benadrukt worden. Op die manier is het “biopsychosociale” model van ME dat een patiënt oorspronkelijk een virus kan hebben gehad, maar daarna zijn de symptomen helemaal niet primair het gevolg van een voortdurend ziekteproces. In plaats daarvan hebben patiënten simpelweg “disfunctionele” of “foutieve” ziekteovertuigingen en nemen op die manier de “ziekenrol” aan. Te veel tijd in bed doorbrengen is de reden dat ze fysieke afwijkingen hebben, omdat ze gedeconditioneerd raken als gevolg van het “vermijden van inspanning”, en er wordt aangenomen dat de symptomen omkeerbaar zijn door de eigen inspanningen van de patiënt.

Er is echter groeiend bewijs dat een dergelijke benadering van ME niet alleen onjuist is, maar ook gevaarlijk. Keith Geraghty, honorary research fellow aan de Universiteit van Manchester en een expert op het gebied van ME, legt uit: “Velen binnen de medische beroepsgroep zien ME/cvs niet als een ernstige medische aandoening. Psychiaters in het VK hebben enorme schade berokkend aan ME/cvs-patiënten door een grotendeels psychologisch model van de ziekte te promoten, dat subsidie voor onderzoek wegleidde van het onderzoeken van de vele biologische afwijkingen in de ziekte, en dit model heeft de ernst van de ziekte gebagatelliseerd.”

De twee behandelingen die voortkwamen uit dit psychiatrische model, zijn cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET). Momenteel zijn dit de enige twee behandelingen die door de NHS worden aangeboden voor ME. Sommige psychiaters hebben de extreme mening dat patiënten – waaronder kinderen – moeten opgenomen worden op een psychiatrische afdeling, zelfs tegen hun wil en die van hun ouders. Unrest toont een jonge, ernstig zieke Deense vrouw, Karina Hansen, die gedwongen uit huis werd gehaald door 5 politieagenten en opgenomen werd op een psychiatrische afdeling. Aan haar familie werd niet verteld waar zij naartoe werd gebracht. Behalve psychiaters, werden er geen andere dokters bij haar toegelaten. Drie jaar nadat ze meegenomen was, mocht ze eindelijk naar huis; ze is nog steeds ziek door ME. In het VK wordt soms de kinderbescherming ingezet om psychiatrische behandelingen gedwongen op te leggen voor kinderen met ME, en honderden gezinnen hebben onderzoek naar kindermishandeling of verwaarlozing het hoofd moeten bieden, hoewel er geen officiële cijfers zijn die door de Britse gezondheidsautoriteiten worden bijgehouden. Een patiëntenorganisatie, Tymes Trust, heeft ongeveer 200 gezinnen geadviseerd. Van geen van deze gezinnen werd vervolgens geoordeeld dat hen geen schuld trof.

Robert was 12 toen hij voor het eerst met graduele therapie begon. Zijn moeder, Lorraine, nam contact op met The Independent om uit te leggen hoe de fysiotherapie, die hem door de NHS gevraagd werd te doen, zijn gezondheid drastisch beschadigde. “Robert was matig ziek toen de fysio begon, maar werd ernstig ziek en had na een paar maanden een rolstoel nodig. Hij kreeg oefeningen om te doen in een hydrotherapiezwembad, waarbij sommige oefeningen zwemmend uitgevoerd moesten worden. Na amper een paar maanden kon hij niet meer stappen. Zijn benen verloren hun kracht, hij had ernstige pijn, vooral achter zijn knieën en hij kon zijn eigen gewicht gewoon niet dragen.

“De fysiotherapeut wilde niet accepteren dat zij de schade veroorzaakten en gaf mijn zoon de schuld ervan dat hij niet hard genoeg zijn best deed, en zegde dat hij niet beter wilde worden; ze zouden niet accepteren dat erlichamelijk iets mis was met hem.

“Hij kreeg een stuip in het zwembad waar ze de oefeningen deden, waarvan de neuroloog later zei dat deze door extreme pijn veroorzaakt werd. Uiteindelijk moest er een patiëntenorganisatie tussenkomen, zodat we konden stoppen met graduele oefentherapie. Mijn zoon is nu 21 en is nog steeds ernstig ziek en huisgebonden.”

Het verhaal van Robert is een van de vele, hoewel de NHS geen gegevens van schade bijhoudt die wordt veroorzaakt door graduele oefentherapie voor ME.

Het biopsychosociale model en de aanname dat, als mensen geïnvalideerd raken door aandoeningen zoals ME, ze met de juiste houdingen en gedragingen zouden kunnen herstellen, lijkt aantrekkelijk te zijn voor politici, die op zoek zijn naar het verminderen van de kosten van invaliditeitsuitkeringen.

“Uitkeringen kunnen [ME]-patiënten vaak achteruit doen gaan” beweerde Simon Wessely, een van de grondleggers van het biopsychosociale model van ME in 1993, in een vergadering met een minister voor mensen met een handicap. Als het geven van invaliditeitsuitkeringen aan patiënten, zoals die met ME, een cultuur van afhankelijkheid zou doen ontstaan, dan kan het intrekken van deze uitkeringen als een positieve interventie gepresenteerd worden. Volgens een document dat het biopsychosociale model promoot, dat door Lord Freud, de voormalige minister van welzijnshervorming, in omloop werd gebracht, is het belangrijk voor degenen met gezondheidsproblemen zoals ME om “te erkennen dat de ziekterol tijdelijk is, in de verwachting van herstel” en dat het geven van invaliditeitsuitkeringen aan dergelijke patiënten een cultuur van afhankelijkheid zou kunnen voeden.

Er zijn nu echter ernstige problemen geïdentificeerd met het onderzoek dat beweert aan te tonen dat biopsychosociale benaderingen van ME tot herstel van patiënten kunnen leiden. In 2011 liepen de controverses rond deze behandelingen hoog op toen de resultaten van een medische studie – bekend als de PACE-studie – gepubliceerd werden. De studie kostte 5 miljoen Britse Pond en werd deels gefinancierd door het Department of Work and Pensions (DWP); het testte graduele oefentherapie en cognitieve therapie voor ME. De onderzoekers beweerden dat het een succes was geweest en dat de behandelingen “matig effectief” waren. De studie heeft echter ernstige kritiek gekregen, met name buiten het VK, waarbij 100 experts een open brief ondertekenden die vroeg om intrekking van een van de belangrijkste papers van de studie. Onder de kritiek bevond zich het feit dat de definitie voor herstel van de studie zo zwak was, dat zelfs als de patiënten rapporteerden dat hun gezondheid achteruitging op de twee primaire uitkomsten van de studie, ze nog steeds beschouwd konden worden als “hersteld”. Objectieve metingen van de patiënten hun gezondheid slaagden er niet in om een klinisch bruikbare verbetering te laten zien, maar werden vaak afgezwakt.

 
Whitney Dafoe is overgevoelig voor geluid en kan niet langer spreken (Shella Films)

Na een langdurige juridische strijd die door patiënten werd uitgevochten, werd van de wetenschappers van de studie geëist dat zij de ruwe data van de studie zouden vrijgeven. Heranalyse toonde geen statistisch verschil aan tussen de verschillende behandelingen die werden aangeboden: een nulresultaat. Het toonde ook aan dat de voorheen gerapporteerde herstelpercentages tot het viervoudige waren opgeblazen. De auteurs van de studie houden vol dat de studie bewijst dat CGT en graduele oefentherapie matig effectief zijn.

Zoals critici in toenemende mate aangeven, gingen de problemen met PACE verder dan slechte wetenschap. Een rapport uit 2006 door de parlementaire groep voor wetenschappelijk onderzoek naar Myalgische Encefalomyelitis had al duidelijk gemaakt dat er een “gevestigd belang is dat particuliere medische verzekeringsmaatschappijen hebben om ervoor te zorgen dat ME/cvs geclassificeerd blijft als een psychosociale ziekte.” Het rapport maakte ook melding van gevallen waar adviseurs van de overheidsdienst voor uitkeringen ook adviserende rollen hadden bij dergelijke bedrijven. Deze banden werden nader onderzocht door het Centre for Welfare Reform , dat in 2016 de uitspraak deed dat: “het benadrukken van het belang van psychosociale factoren en het classificeren van ME als een geestelijk gezondheidsprobleem, onmiddellijke financiële voordelen zou kunnen opleveren voor verzekeringsmaatschappijen, als het beleid de uitbetalingen beperkt voor geestelijke gezondheidsproblemen.“

Unum is de grootste invaliditeitsverzekeraar in zowel de VS als het VK, en een bedrijf waarvan het Centre for Welfare Reforms stelt dat het aan het lobbyen is bij de regering om privéziektekostenverzekeringen te promoten. Een intern rapport van Unum over “CVS” stelde dat het bedrijf “een miljoenenverlies zou lijden” als wij niet snel in beweging komen om dit groeiende probleem aan te pakken.” Er werd geopperd dat CVS-claims “op een agressievere en proactievere in plaats van op een reactieve manier” aangepakt moeten worden terwijl geprobeerd wordt ME te presenteren als “neurose met een nieuw label”. Vier van de wetenschappers van de PACE-studie publiceerden belangenconflicten met de verzekeringsindustrie.

Zelfs toen de internationale wetenschappelijke gemeenschap haar zorgen kenbaar maakte met betrekking tot de studie, ging de Britse media door met de studie te promoten alsof het een groot succes was. Toen resultaten van vragenlijsten van PACE-deelnemers werden vrijgegeven, twee jaar nadat ze behandeling hadden gekregen, wat aantoonde dat degenen die CGT en graduele oefentherapie hadden gekregen, rapporteerden dat ze niet beter waren dan degenen die dit niet hadden gevolgd, werd dit begroet met een artikel op de voorpagina in The Telegraph dat verklaarde: “Lichaamsbeweging en positiviteit kunnen ME overwinnen”. De Gravin van Mar heeft de aandacht gevestigd op de promotie van de studie door het Science Media Centre, wat leidde tot dergelijke koppen, en op het feit dat Simon Wessely een bestuurslid is.

Doorheen dit alles werden patiënten in de media afgeschilderd als gevaarlijke militanten, vanwege het bekritiseren van de studie, zelfs al bleek het gerechtvaardigd. De rechtbank die de vrijgave van de data van de studie beval, oordeelde dat “onderzoek naar activistisch gedrag naar onze mening enorm overdreven was”. De meest ernstig zieken (ongeveer een kwart van de patiënten zijn bed- of huisgebonden) kregen nog steeds helemaal geen zorg, waarbij 80% van de verzoeken om huisbezoeken door de NHS-diensten werd afgewezen. Bovendien betekende een gebrek aan sociale zorg en problemen met het verkrijgen van uitkeringen dat vele patiënten volledig wanhopig achterbleven en vaak zonder enige vorm van hulp, waarbij zelfs familieleden vaak niet in hun ziekte geloofden. Het verlies van menselijk potentieel door ME zou de Britse economie 3,3 miljard Britse Pond per jaar kosten, volgens een recentelijke berekening in een rapport van de Optimum Health Clinic Foundation.

 

Aan de overzijde van de oceaan in de VS gaat de wetenschap verder. In 2013 vroeg de regering van de VS het Institute of Medicine om een commissie van experts samen te stellen om de bewijsbasis voor ME te onderzoeken. Twee jaar later werd hun rapport, Redefining an Illness, gepubliceerd. Het rapport stelde dat ME een “verworven, chronische multisysteemziekte is die biologisch van aard is” waarvan de symptomen o.a. “immunologische, neurologische en cognitieve beperkingen” omvatten. Nadat ze duizenden medische papers hebben beoordeeld, benadrukt het rapport dat “dit een medische – niet een psychiatrische of psychologische – ziekte“ is.

Nadat het rapport aanzienlijk bewijs vond dat “wat voor soort inspanning dan ook verschillende orgaansystemen en vele aspecten van het leven van patiënten negatief kan beïnvloeden, vaak ernstig en gedurende lange periodes” en na de controverse rond de PACE-studie, verwijderden gezondheidsinstanties in de VS hun aanbevelingen voor CGT en graduele oefentherapie.

In de afgelopen paar jaar hebben studies aangetoond dat ME-patiënten metabolische, immunologische, neurologische en andere systemische disfunctie hebben. Metabolieten en eiwitten in het bloed zijn afwijkend gebleken, wat aantoont dat de lichamen van patiënten in een hypometabolische toestand verkeren, wat ervoor zorgt dat het lichaam wordt stilgelegd en cellen niet meer in staat zijn om energie te produceren. Neurologische ensystemische inflammatie (naast een vrouwelijke bias) zou erop kunnen wijzen dat ME een auto-immuunziekte is. Bewijs van immunodeficiëntie is al sinds 1990 aanwezig en recenter hebben talrijke studies beschadigde werking van naturalkillercellen, een cel die helpt bij het onder controle houden van virale infecties. ME-wetenschap staat echter nog steeds in haar kinderschoenen. Meer studies zijn nodig om een oorzaak te identificeren en behandelingen te ontwikkelen.

Professor Ron Davis, een van de meest vooraanstaande ME-wetenschappers in de VS, werkte vroeger aan het menselijk genoom. Nu heeft hij een groep wetenschappers verzameld, waaronder drie Nobelprijswinnaars, om te werken aan “een van ‘s werelds meest urgente gebieden in de geneeskunde van vandaag”. Hij is ook de vader van Whitney Dafoe, de ernstig zieke jonge man die in Unrest wordt getoond.

 
Een ‘Millions Missing’-protest in 2016. Het protest vond tegelijkertijd plaats in verschillende steden over de hele wereld

“Dit is een veel ernstiger ziekte dan veel van de andere dingen waar mensen zich zorgen om maken. Het komt vaker voor dan MS, het komt vaker voor dan de ziekte van Parkinson, het komt vaker voor dan aids. Dit is waarschijnlijk de laatste grote ziekte waar we zo weinig over weten. En het is vanwege de aard van de ziekte dat ze verborgen blijft. De ernstige patiënten verblijven vaak slechts in hun eigen huis, waar iemand voor hen zorgt en niemand weet dat ze bestaan. Maar het kan zeer ernstig worden, mensen hebben geprobeerd om een aantal metingen te doen in termen van invaliderende ziekte, het wordt over het algemeen beschouwd als ernstiger dan vele andere ziekten die geclassificeerd zijn op vlak van levenskwaliteit.”

ME-patiënten hebben altijd moeten vechten voor hun rechten, maar nu, met de komst van sociale media, zijn bedgebonden patiënten in staat om wereldwijd met elkaar in contact te komen en een sociale rechtvaardigheidsbeweging bloeit op onder de hashtag #MillionsMissing.

Volgens Jennifer Brea kunnen ME-activisten veel leren van de geschiedenis. “Om stigma te bestrijden en om erkenning van het systeem van gezondheidszorg af te dwingen, hebben we een beweging nodig voor toegang tot behandeling, zorg en onderzoek. De hiv/aids-beweging maakte buitengewone vooruitgang mogelijk in een periode van tien jaar. Dat is wat we hier nodig hebben. Het gaat over het opnieuw opeisen van ons lichaam en onze ervaring; een gevoel trots te zijn op onszelf en op elkaar.”

En de beweging begint momentum te krijgen. In het VK heeft de NHS aangekondigd dat het haar richtlijnen voor ME volledig zal herschrijven, na druk door patiënten en bezorgde wetenschappers. Medisch onderzoek naar biomedische oorzaken neemt toe, maar blijft overal ter wereld ernstig ondergefinancierd. “Er zijn 30 jaren verspild, wat lang is in onderzoekstermen. We zouden de oorzaak van ME ontdekt kunnen hebben in die tijd,” betreurt gezondheidsonderzoeker Dr. Keith Geraghty.

Historisch gezien zijn mensen met ME uitgesloten van de bewegingen voor rechten voor mensen met een handicap in het VK en hadden ze niet de lobbymacht om het regeringsbeleid te beïnvloeden, maar handicap- en ME-activisten beginnen zich ook te verenigen, onder de slogan: “Niets over ons zonder ons.”

“ME-activisten zijn zo bedroefd en boos, omdat onze realiteit ontkend is geweest door bijna iedereen om ons heen,” legt Catherine Hale uit, een ME-activist en leider van het Chronic Illness Inclusion Project. “Het afwijzen van onze ervaring is enorm kwetsend, je kunt er een PTSS-reactie door ontwikkelen. Het is een soort van mishandeling. Een behandelingsbenadering die mensen beschadigt door te zeggen dat het onze mentaliteit is die veranderd moet worden, is een erg benauwende ervaring. Als patiënten zijn we allemaal zo geïsoleerd en te ziek om naar buiten te gaan en te protesteren, en dat is waarom de ‘Millions Missing’ echt nog in de kinderschoenen staat, omdat we van zo ver moesten komen.”

Adam Lowe, een auteur en journalist met ME, eist ook dat men verantwoordelijkheid neemt: “Een van de meest voorkomende misverstanden over ME-patiënten is dat wij tegen de psychiatrie zijn en alle behandelingen afwijzen, die zelfs maar een gedeeltelijk psychologische oorzaak voor de ziekte impliceren. Dit is nog zo'n mythe die bestreden moet worden. Ik ben een groot voorstander van adequate geestelijke gezondheidszorg voor iedereen, evenals de meeste ME-patiënten.

 

“We leven in het donker met deze ziekte, verborgen in onze slaapkamers, wanhopig op zoek naar antwoorden. We kunnen geen passende behandeling krijgen omdat beperkte nationale middelen vastgezet worden in eindeloze, nutteloze studies die langdurige vermoeidheid op één hoop gooien met de zeer specifieke neuro-immuunziekte ME. Ze gaan door met ons schade te berokkenen en ons te beledigen, op de manier waarop de lgbt- en burgerrechtenbewegingen schade werd berokkend, gedenigreerd en beledigd werd in de afgelopen decennia. Het zijn institutionele ableïsten [discriminatie in het voordeel van gezonde mensen, n.v.d.r.] in de manier waarop het politiekorps van Londen ooit institutioneel racistisch werd genoemd na het onderzoek naar [de moord op] Stephen Lawrence. Het enige verschil is dat we in stilte sterven, in de achterkamers van ons huis, vanwege het gebrek aan de juiste zorg of effectieve behandeling. Niemand ziet het, dus blijft de verontwaardiging beperkt tot degenen van ons die het weten – degenen van ons die deze ziekte al hebben, en degenen die van ons houden en voor ons zorgen.”

Ik denk dat, uiteindelijk, de kleine club mensen die de negatieve medische en sociale verhalen over ME in stand houden, wakker moet worden en hun excuses moeten aanbieden voor de schade die ze hebben veroorzaakt bij honderdduizenden mensen – net zoals de psychiaters recentelijk hun excuses overmaakten aan de holebie- en transgendergemeenschap. De geschiedenis zal hen niet in een gunstig daglicht stellen, omdat ik geloof dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.”

 

Unrest staat sinds kort op de shortlist voor een Oscar. [Intussen is bekend dat Unrest niet bij de laatste 5 genomineerden is, n.v.d.r.] De kracht van filmdocumentaire is dat kijkers geconfronteerd worden met wat ongezien is – of genegeerd; het is een medium dat iets overbrengt dat niet in woorden gevat kan worden. Misschien beginnen ME-patiënten eindelijk gezien te worden.

Unrest wordt vertoond in bepaalde bioscopen in het hele VK en is beschikbaar om online te bekijken.
 

© The Independent. Vertaling meintje, redactie zuiderzon en abby, ME-gids.

-----

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften