Naar de inhoud

ANBI Logo

Ledeninitiatief

Aan alle leden van de ME/CVS vereniging en overige ME/CVS-patiënten of betrokkenen van Nederland wij hebben belangrijk nieuws te melden dat jullie allemaal aangaat. Op 16 november aanstaande zal er in Utrecht een ledenvergadering van de vereniging plaats vinden. Deze bijeenkomst wordt cruciaal voor de toekomstige koers van de ME/CVS vereniging. Aan eenieder die daarover wil meebeslissen vragen we deze mail en bijlagen goed door te lezen. Het kost even wat tijd en energie, maar het is zeer belangrijk. Het gaat niet goed met de patiëntenvereniging. Intern is er al jarenlang verdeeldheid, en wij, Rico Landman en Eelco van Tuyll, vinden dat het zo niet langer kan. Er moeten nu duidelijke keuzes gemaakt worden. Zijn wij bijvoorbeeld een patiëntenvereniging voor mensen die aan de erkende en omschreven (lichamelijke) diagnose ME/CVS lijden, of zijn wij een vergaarbak voor iedereen die last heeft van chronische vermoeidheid? Niemand heeft er belang bij dat deze twee nog langer vermengd worden. De ME/CVS vereniging moet weer een gezonde organisatie worden met een helder omschreven doelgroep, en daarom schrijven wij deze mail. De afgelopen maanden hebben wij een analyse gemaakt van de problemen die binnen de vereniging spelen. Deze analyse vind je, samen met onze mogelijke oplossingen (vier punten van aanbeveling), in bijlage 1. Over deze vier punten van aanbeveling zal op 16 november gestemd worden. We hebben op elk van die vier punten nog een korte praktische toelichting geschreven. Die toelichting vind je in bijlage 2. In bijlage 2 wordt verwezen naar een standpunt over CGT dat nu alleen nog maar wordt uitgedragen door de steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. Dat standpunt vind je in bijlage 3.Belangrijk:iedereen kan stemmen (voor of tegen) onze vier punten van aanbeveling. Ook de mensen die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn!

Er zijn drie mogelijkheden om je stem te laten horen:

 1. Kom naar de ledenvergadering, hoor de meningen aan en breng je stem uit
  waar:   Vergadercentrum Hoog Brabant      Radboudkwartier 23      3511CC, Utrecht wanneer: dinsdag 16 november 2004 aanvang: 14.00 (zaal open 13.30) 

  Via de website van de vereniging zijn de overige vergaderstukken te downloaden.

 2. Machtig een ander lid van de ME/CVS-vereniging dat WEL gaat.
 3. Stuur een briefkaart naar het secretariaat met voor elk van de vier punten je mening (eens of oneens).

Voor mensen die geen lid (meer) zijn van de ME/CVS-vereniging: Als je wilt, kunt je NU invloed uitoefenen op de te varen koers van de ME/CVS-patiëntenverenigng. Wordt dan vóór de vergadering nog lid, verkrijg daarmee stemrecht en stem mee!!!

Hoe machtig je iemand?

 • degene die je machtigt, moet lid zijn van de ME/CVS-vereniging;
 • vermeld je naam, lidmaatschapsnummer (telefonisch op te vragen bij het secretariaat) en je handtekening op een stuk papier, vermeld tevens aan welk lid je je stem machtigt;
 • geef de machtigingsverklaring mee aan het gemachtigde lid;
 • ieder lid kan zich maar door één ander lid laten machtigen;
 • het gemachtigde lid kan op de vergadering namens zichzelf maar ook namens jou zijn/haar stem uitbrengen (mag dus twee keer stemmen)

Hoe stem je op afstand?

 • vermeld je naam, lidmaatschapsnummer (telefonisch op te vragen bij het secretariaat) en je handtekening op een briefkaart;
 • Vermeld punt 1 t/m 4 op de briefkaart, met achter elk punt of je het eens of oneens bent met dit punt;
 • stuur de briefkaart op naar:
    ME/CVS-vereniging   tav secr. W. Bulter   Noordse Bosje 16   1211 BG, Hilversum 
 • Je kunt ook deze voorbeeldkaart (PDF) downloaden, invullen, uitprinten en ondertekend opsturen.
 • LET OP: de kaart moet uiterlijk maandag 15 november binnen zijn!!!!

Laat van je horen, nu of nooit. Wij hopen op veel respons!!!

Eelco van Tuyll en Rico Landman.

PS: Stuur de link van deze pagina door aan zoveel mogelijk ME-ers in Nederland, dan kunnen zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen.

( Bijlagen zijn te openen met Acrobat Reader, www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html )

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften