Naar de inhoud

ANBI Logo

Problemen met het autonome zenuwstelsel

25 februari 2017,  Onderzoeken naar ME/cvs brengen de problemen met het autonome zenuwstelsel in verband met de hersenen

Dr. Barnden van het National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases (NCNED) van de Griffith University in Australië heeft fascinerend beeldvormend hersenonderzoek uitgevoerd naar ME/cvs. Gedurende de afgelopen zes jaren heeft Barnden resultaten gepubliceerd van een veelzijdig beeldvormend hersenonderzoek, dat magnetic resonance imaging (MRI) resultaten op twee manieren analyseerde.

ME/cvs heeft een scala aan symptomen die mogelijk vandaan komen bij het centrale zenuwstelsel (vermoeidheid, pijn, beweging, manier van lopen, stimulus problemen, etc.) en het autonome zenuwstelsel* (vermoeidheid, pijn, slaap, darmproblemen, cognitie). Barnden’s unieke bijdrage was dat hij beide aan elkaar heeft gekoppeld door het identificeren van delen in de hersenen die de problemen in het autonome zenuwstelsel zouden kunnen veroorzaken.

 

De Essentie

-  Toegenomen verlies van grijze stof, wat in verband wordt gebracht met de duur van de vermoeidheid, suggereerde dat verlies van grijze stof in verloop van tijd bij ME/cvs versneld zou kunnen plaatsvinden. (Tijdens het verouderen verliezen we allemaal grijze stof.)
- Verminderde niveaus van de witte stof in de middenhersenen, suggereerde dat dit betrokken zou kunnen zijn bij de problemen met het autonome zenuwstelsel die worden aangetroffen bij ME/cvs.
- Andere clusters in de hypothalamus* en de hersenstam* suggereerde dat het centrale autonome netwerk beschadigd is bij ME/cvs.
- De schade lijkt plaats te vinden in de signaleringspaden die het netwerk met elkaar verbinden.
- De lage stressoren die worden gebruikt in de studie (zittend) suggereren dat Barnden kernproblemen heeft geïdentificeerd bij ME/cvs.
- De intramurale studie van het NIH zou in staat moeten zijn om op basis van Barnden’s bevindingen het onderzoek sterk verder uit te breiden.

 

Studie uit 2011

Barnden liet 50 ME/cvs patiënten en gezonde controles een MRI ondergaan en liet hen gedurende twee dagen een bloeddrukmeter en hartslagmeter dragen. Daarna bepaalde hij of de bloeddruk en de hartslagafwijkingen die hij vond, verband hielden met veranderingen in het functioneren van het hersenstam gebied.

Alle metingen aan het autonome zenuwstelsel werden gedaan terwijl de patiënten plat lagen of zaten – om een rustsituatie zo dicht mogelijk te benaderen. Ook voldeed niemand van de ME/cvs patiënten aan de criteria voor het postureel orthostatisch tachycardie syndroom* (POTS) – dus zij vertoonden niet de grote problemen met het autonome zenuwstelsel die deze patiënten hebben.

Het gebrek aan stressoren maakte deze studie nog interessanter. Veel studies gebruiken fysieke stressoren om de systemen van patiënten in een gewijzigde toestand te dwingen, waarin het gemakkelijker is om afwijkingen te vinden. Maar deze studies verwijderden deze stressoren en personen (POTS-patiënten) die meer kans hadden om problemen met het autonome zenuwstelsel te vertonen met opzet.

Er werden geen verschillen gevonden in het totale hersenvolume van de grijze of witte stof bij ME/cvs, maar grotere terugvallen in grijze stof naar verloop van tijd bij de ME/cvs groep suggereerde dat zij sneller zouden kunnen verouderen (we raken allemaal hersenschors kwijt als we ouder worden).

Veranderingen in het totale hersenvolume hielden echter geen verband met de ernst van de vermoeidheid ov andere symptomen. Een regressieanalyse vond een significante afname van het witte stof volume in de middenhersenen, wat in verband werd gebracht met de duur van vermoeidheid. Hoe langer een patiënt met ME/cvs vermoeid was geweest, hoe groter het verlies van de witte stof in de middenhersenen was.

Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een laag activiteitsniveau. Maar als dat hier het geval was, zou je verwachten dat de ernst van de vermoeidheid de bevindingen zou beïnvloeden. Dit omdat een verhoogde mate van vermoeidheid zou resulteren in een verminderde activiteit en daarom, volgens de inactiviteitshypothese, het hersenvolume zou verminderen. De ernst van de vermoeidheid had echter geen invloed op het volume van de witte stof in de hersenen.

Het is geen verrassing dat de middenhersenen, vanwege hun locatie in het midden van de hersenen, zich bevinden in het midden van een enorm communicatienetwerk dat continu signalen verstuurt van één deel van de hersenen naar een ander deel. We weten nu dat zelfs simpele acties vereisen dat verschillende delen van de hersenen samenwerken. Schade aan de middenhersenen kunnen bijvoorbeeld het functioneren van het “centrale autonome netwerk” beïnvloeden dat bestaat uit de hypothalamus, de hersenstam en nog andere gebieden.

De studie suggereerde dat de veranderde bloeddruk-hartslag metingen in feit verband hielden met een cluster in een deel van de middenhersenen, die het reticulair activatiesysteem (RAS) reguleert. Het RAS reguleert de activiteit van de cerebrale cortex en is een kanaal waardoor signalen van het autonome zenuwstelsel van de hersenen richting het lichaam passeren. Dat suggereert dat het verlies van witte stof dat Barnden vond, zou kunnen bijdragen aan problemen met het autonome zenuwstelsel en/of – omdat het RAS de prikkeling reguleert van de cerebrale cortex – de motorische en cognitieve activiteit zou kunnen beschadigen: d.w.z. bewegen en denken.

De witte stof van de hersenen bestaat uit bloedvaten, vloeistof, gliacellen* en zenuwaxonen* – alles behalve de werkelijke zenuwcellen. Verder analyses suggereerden dat een verminderd aantal gliacellen de meest waarschijnlijke oorzaak is van het aangetroffen verlies van witte stof. Dit omdat gliacellen, als zij goed functioneren beschermend zijn. Een afname van gliacellen zou het vermogen van de hersenen om pathogenen af te kunnen weren, kunnen beschadigen.

 

Studie uit 2015

Barnden deed verder onderzoek naar de relatie van de hersenen met de problemen bij het autonome zenuwstelsel die hij aantrof bij ME/cvs in zijn studie uit 2012. In deze studie vergeleek hij opnieuw de MRI’s van de twee groepen en voerde daarna regressieanalyses uit, gebruikmakend van de MRI resultaten en de metingen aan het autonome zenuwstelsel.

Blijkbaar voegde Barnden – omdat hij delen van de hersenen onderzocht die de “stabiele toestand” bloeddruk reguleren – geen stressoren toe zoals staan, lopen of bewegen die andere studies gebruikten om de hersenen of het autonome zenuwstelsel in een ontregelde toestand te krijgen.

Zelfs in rust waren de hartslagen toegenomen en de bloeddruk afgenomen bij de ME/cvs-patiënten. Angst en depressie waren negatief gecorreleerd met bloeddruk toen de patiënten stonden; verder werden er geen correlaties gevonden.

Barnden onderzocht angst en depressie vanwege zorgen dat deze de bloeddruk en de hartslag zouden kunnen beïnvloeden. (In de originele studie vond hij bewijs van milde angst en depressie.) Het aanpassen voor angst en depressie beïnvloedde welke clusters in de hersenen verschenen in de studie, maar niet het aantal clusters dat verscheen.

Eén van de potentieel slecht functionerende clusters in de hersenstam, die opdook bij de ME/cvs-patiënten, is bestemd om de hartslag te remmen. Andere clusters in de middenhersenen en hypothalamus die de hartslag verhogen, zouden kunnen bijdragen tot de verhoogde hartslag die werd aangetroffen gedurende de slaap. Een ander cluster dat in verband werd gebracht met het defaultnetwerk zou ook de slaap kunnen beïnvloeden. Verscheidene andere [clusters] die in de prefrontale gebieden werden aangetroffen, reguleren de reacties van de bloeddruk en hartslag op stress.

Met name het vasomotorische centrum van de hersenstam was getroffen. Het bevindt zich in het centrum van de autonome zenuwstelsel activiteiten, waar het vasomotorische centrum communiceert met sensoren die de “stabiele toestand” bloeddruk en hartslag reguleren. Op hun beurt reguleren de hypothalamus en gebieden in de middenhersenen het vasomotorische centrum. Het feit dat elk van deze hersengebieden opdook in de studies van Barnden, suggereert dat veel van het centrale autonome zenuwstelsel netwerk in de hersenen zou kunnen zijn aangetast bij ME/cvs.

Toen de groep van Barnden simpelweg de MRI’s vergeleek van de patiënten en de gezonde controles zonder het functioneren van het autonome zenuwstelsel te onderzoeken, vonden zij echter helemaal geen significante verschillen. Dit suggereerde dat de signalering tussen deze autonome zenuwstelsel nuclei het probleem is, niet de autonome zenuwstelsel nuclei zelf. Iets lijkt de juiste stroom van autonome signalen tussen deze verschillende delen van de hersenen te verstoren.

Deze bevinding loopt niet uit de pas bij bevindingen uit het verleden. Terwijl veranderingen in het hersenvolume gevonden zijn bij ME/cvs zouden signalerings- en connectiviteitskwesties een groter probleem kunnen zijn.

De onderzoeksresultaten van Barnden uit 2011 en 2016 waren gelukkig consistent met elkaar. Beiden wijzen naar de middenhersenen en/of de hersenstam bij de problemen met het autonome zenuwstelsel bij ME/cvs.

De studies van Barnden zijn opmerkelijk vanwege het gebrek aan gebruik van stressoren. Inspanning of andere stressoren worden vaak gebruikt om bevindingen bij ME/cvs te verbeteren. Het feit dat geen enkele stressor nodig was om de bevindingen van Barnden duidelijk te maken was significant. Barnden’s vermogen om problemen in de hersenen te verbinden met problemen in het autonome zenuwstelsel, die naar voren kwamen toen de ME/cvs-patiënten niets anders deden dan rechtop zitten, suggereerde dat de studie kernproblemen had geïdentificeerd bij ME/cvs.

Dit alles kwam naar voren terwijl er alleen gebruik gemaakt werd van beperkte metingen van het autonome zenuwstelsel (bloeddruk en hartslag). Men vraagt zich af wat er naar voren zou zijbn gekomen als Barnden in staat was geweest om uitgebreidere testen aan het autonome zenuwstelsel uit te voeren.

Hopelijk is er een uitgebreidere studie onderweg in Australië. In ieder geval lijkt die onderweg te zijn in de VS in de grotere intramurale studie van het NIH (80 personen), waarvan Nath rapporteerde dat deze gebruik zou maken van top experts aan het autonome zenuwstelsel en dat er meervoudig beeldvormend hersenonderzoek zou plaatsvinden. Omdat Barnden al resultaten wist te verkrijgen met zijn testopzet voor het autonome zenuwstelsel, zal het NIH met zijn meer verfijnde testprocedures en grotere studieomvang hopelijk in staat zijn om veel meer te vinden.

De intramurale studie van het NIH gaat langzaam, net zoals alles dit bij het NIH lijkt te doen. Nath rapporteerde in de telebriefing van 1 februari [2017] dat tot dusverre zes gezonde controles zijn gescreend – waarvan er twee moesten worden verwijderd nadat afwijkingen in het beeldvormend hersenonderzoek naar voren kwamen. Aan ME/cvs-patiënten was er gelukkig blijkbaar geen tekort. Nath rapporteerde dat zij velen van hen hebben gescreend en dat zij, één tegelijk, in maart [2017] gaan starten met de studie die een week zal duren. Het zal meer tijd in beslag gaan nemen dan wij wensen, maar het is een krachtige studie die ons veel zou kunnen vertellen.

 

 

Auteur: Cort Johnson

Bron: https://www.healthrising.org/blog/2017/02/03/chronic-fatigue-syndrome-link-autonomic-nervous-system-problems-to-brain/

 

Vertaling ME/cvs Vereniging

 

 

Verklarende woordenlijst

Autonoom zenuwstelsel: regelt processen die onbewust plaatsvinden (o.a. spijsvertering, ademhaling, circulatie)

Gliacellen: verzamelnaam van de cellen die in het zenuwstelsel voorkomen en de neuronen verzorgen

Hersenstam: verbind de verschillende hersendelen met elkaar en bestuurt o.a. temperatuur, hartslag, ademhaling en bloeddruk

Hypothalamus: belangrijk centrum in de hersenen die het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem controleert en de lichaamstemperatuur regelt

POTS: postural (orthostatic) tachycardia syndrome; een verstoorde regulatie van het autonome zenuwstelsel, waarbij de verandering van liggen naar staan een enorme verhoging van de hartslag (tachycardie) veroorzaakt

Zenuwaxon: uitloper van een neuron, zenuwcel, die elektrische impulsen geleid

 

----

 

BijlageGrootte
Problemen met het autonome zenuwstelsel.pdf628.09 KB

Vertel de Ampligen producent om ME/cvs patiënten bovenaan te zetten

22 februari 2017Vertel de Ampligen producent om ME/cvs patiënten bovenaan te zetten

Aan: de bestuurders en de wetenschappelijke adviesraad van Hemispherx

Als patiënten met ME/cvs, eisen we dat Hemispherx, de producenten van Ampligen, de patiënten bovenaan zetten en de klinische Ampligen trial herstellen voordat ernstige schade ontstaat bij de deelnemers van de trial en de vooruitzichten van de goedkeuring van de FDA voor het eerste ME/cvs-medicijn.

We zijn verontwaardigd over de prijsstijging van 167% voor Ampligen in de klinische proef. De bijna verdrievoudiging in de kosten zal ertoe leiden dat veel patiënten stoppen met het medicijn, wat ernstige gevolgen voor de gezondheid heeft en laat zien hoe weinig je de gezondheid en de financiële verwoesting bij ME/cvs begrijpt.

We zijn verontwaardigd dat Hemispherx het compassionate care programma stopt, dat een heel klein aantal patiënten zonder financiële middelen ondersteunt. Alle farmaceutische bedrijven moeten zich inzetten voor compassionate care.

We zijn verontwaardigd over de veranderingen die het aantal ME/cvs patiënten die toegang kunnen hebben tot de Ampligen trial zullen verminderen. Patiënten hebben grotere klinische trials nodig en meer kansen om Ampligen te proberen, want we hebben geen behandelingen. Het beperken van de toegang tot alleen de huidige full-time deelnemers, ontneemt alle hoop voor de meesten van ons om het medicijn te proberen.

We hopen elke dag dat het eerste ME/cvs medicijn wordt goedgekeurd door de FDA, zodat we één behandeling kunnen hebben om te proberen en zodat farmaceutische bedrijven zullen investeren in onze ziekte. We hebben toegekeken hoe Ampligen patiënten nadrukkelijk voor de goedkeuring hebben gepleit bij de FDA. Velen van ons hebben petities en brieven ondertekend en we hebben getuigd tijdens hoorzittingen, bijeenkomsten van belanghebbenden en bij onze verkozen vertegenwoordigers dat we het nodig hebben dat de FDA het eerste medicijn voor ME/cvs goedkeurt.

De veranderingen van Hemispherxs aan het programma zijn roofzuchtig en wreed gezien onze wanhopige behoefte aan goedgekeurde behandelingen. Daarnaast geloven we dat jullie acties de vooruitzichten voor de goedkeuring door de FDA zal schaden en dat zal ons allemaal schaden. Ampligen, en daarom Hemispherx, kan niet slagen zonder zijn patiënten basis en belangenbehartiging. Je moet altijd de ME/cvs-patiënten voorop zetten.

Daarom dringen wij aan bij de Raad van Bestuur en de Wetenschappelijke Adviesraad van Hemispherx voor het herstel van de eerdere prijs van Ampligen, het behouden van de weinige, maar cruciale compassionate care patiënten en het ontbinden van de pogingen om de deelname te beperken alleen op basis van de huidige dosering.

Waarom is dit belangrijk

Patiënten van de Ampligen klinische trial vragen om hulp bij het protesteren tegen veranderingen die velen zullen dwingen om te stoppen met het medicijn. Drie veranderingen door de medicijn producent bedreigen deze klinische trial: een prijsverhoging van 167%, het beëindigen van het compassionate care programma en het beperken van de toegang tot alleen maar de huidige, full-time deelnemers. Deze veranderingen zijn uiteraard van invloed op degenen die aan de trial deelnemen, maar ze beperken ook de toekomstige toegang voor veel patiënten. We geloven ook dat ze de vooruitzichten voor goedkeuring van de FDA voor dit eerste ME/cvs medicijn zullen schaden. We geloven niet dat de FDA Ampligen wil toelaten zonder oog-in-oog te staan met patiënten die aantonen dat het medicijn voor hen werk. Er zijn geen andere klinische trials voor ME/cvs en er zijn geen medicijnen in de FDA pijplijn. We weten dat goedkeuring van het eerste ME/cvs medicijn zal leiden tot meer klinische trials en investeringen van de grotere farmaceutische industrie. Ongeveer de helft van de huidige Ampligen deelnemers hebben persoonlijke brieven naar Hemispherx gestuurd om er op aan te dringen deze veranderingen terug te draaien en we vragen jou om je bij ons aan te sluiten om ervoor te zorgen dat Hemispherx de ME/cvs-patiënten bovenaan zet.

Teken daarom de petitie hier (de site is in het Engels, de petitie kan onderaan getekend worden)

Auteur: Courtney Alexander Miller

Bron: https://my.meaction.net/petitions/tell-ampligen-maker-to-put-me-patients-first?utm_source=%23MEAction+Newsletter&utm_campaign=f937b2649b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_14&utm_medium=email&utm_term=0_c4e623c366-f937b2649b-351543817&mc_cid=f937b2649b&mc_eid=3277b4df75

 

Vertaling ME/cvs Vereniging

-----

 

 

 

 

Doorbraak voor ME/cvs door Goudkust onderzoekers

21 januari 2017, Doorbraak voor ME/cvs door Goudkust onderzoekers

Persbericht Queensland Government

Als eersten ter wereld hebben Goudkust onderzoekers (in Australië) een belangrijke doorbraak gemaakt in het begrijpen van de oorzaak van ME/cvs.

Wetenschapsminister Leeanne Enoch zei dat onderzoekers van het National Centre for Neuroimmunology and Emerging diseases (NCNED) van de Griffith Unitersiteit sterk bewijs hebben gevonden dat ME/cvs in verband wordt gebracht met een disfunctioneel immuunsysteem.

“Het onderzoeksteam, geleid door Professor Sonya Marshall-Gradisnik en Professor Don Staines, heeft een disfunctionele cel receptor geïdentificeerd in het immuunsysteem dat de kern van het probleem lijkt te zijn,” zei mevrouw Enoch.

“Deze ontdekking is geweldig nieuws voor alle mensen die leven met CVS en het verwante ME omdat het bevestigt wat mensen met deze aandoeningen al lang weten – dat het een ‘echte’ ziekte is – geen psychisch probleem.

Lees verder ...

 

-----

 

BijlageGrootte
Doorbraak voor MEcvs door Goudkust onderzoekers.pdf487.93 KB

Angst bij ME/cvs en fibromyalgie

12 februari 2017, Angst bij ME/cvs en fibromyalgie: is dit de schuld van het autonome zenuwstelsel?

Angstklachten komen veel voor bij Myalgische Encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs), fibromyalgie (FM), het Golfoorlogsyndroom (GWI) en bij het posturale ortostatische tachycardie syndroom (POTS). Dr. Baraniuk, die onderzoek doet naar ME/cvs en GWI, vindt het al heel lang een gemiste kans dat onderzoekers zich bij ME/cvs richten op depressie; hij denkt namelijk dat angst veel vaker voorkomt.

Lees verder ...

-----

 

BijlageGrootte
Angst bij MEcvs en fibromyalgie.pdf665.93 KB

Voices from the Shadows een week lang gratis

5 februari 2017, Voices from the Shadows een week lang gratis te bekijken

Hoe gaat men om met ernstig zieke ME-patiënten in Engeland. Dat laat de documentaire Voices from the Shadows op niet mis te verstane wijze zien. De situatie is in Nederland echter niet veel anders. Mishandeling, het ontzeggen van noodzakelijke medische hulp en zelfs uit huis plaatsing en gedwongen opname passeren de revue.

De indrukwekkende docu gratis te zien door op deze link te klikken https://vimeo.com/ondemand/22513/108797012 daarna op de "rent for 3 dollar" knop te drukken en de code "VOICES" in te voeren.
Je kan dan een week lang gratis kijken. 

Voor Nederlandse ondertiteling klik je op cc rechts van de tijdbalk.

Deze film is niet geschikt voor kinderen en jongeren met ernstige ME.

De docu is ook voor €10,- te koop. (incl. verzendkosten) in onze webwinkel: http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/mecvsvereniging/

-----

 

 

Edward Shorter noemt ME/cvs hysterie

30 januari 2017, ME-activist doet beroep op NIH om “terug naar de wetenschap te keren” na Shorter’s gesprek

ME/cvs ontkenner, Edward Shorter, noemde ME/cvs de moderne versie van hysterie in een presentatie over de geschiedenis van de 19e-eeuwse hysterie in de aanwezigheid van ongeveer twintig mensen aan het National Institute of Health (NIH) op 9 november. Shorter is een professor gezondheidsgeschiedenis aan de universiteit van Toronto.

In zijn presentatie toonde Shorter een afbeelding van de klassieke “mode-lijder”, een Victoriaanse vrouw rustend op een bed van kussens, als voorbeeld van wat hij claimt als een decennialange voortdurende trend waarin vrouwen hun psychosomatische symptomen beschrijven. 

Hij beëindigde zijn presentatie met de claim dat over-sensitieve patiënten elkaar versterken in lotgenotengroepen, en noemde het een “toxische diagnose”.

Lees verder...

-----

 

BijlageGrootte
ME-activist calls on NIH to get back to science at Shorter talk.pdf674.15 KB

Orthostatische Intolerantie test

10 januari 2017, Eenvoudige manier om Orthostatische Intolerantie te onderzoeken

Orthostatische Intolerantie (OI) is een verzamelterm die wordt gebruikt om abnormale autonoom zenuwstelsel reacties op orthostatische prikkels te omschrijven. Orthostatische Hypotensie (OH), neuraal gemedieerde hypotensie (NMH) [of neurogene hypotensie] en postureel orthostatisch tachycardie syndroom (POTS) zijn termen die worden gebruikt om varianten te beschrijven van deze reactie. De nieuwe evidence-based IOM klinische criteria voor ME/cvs stellen vast dat orthostatische intolerantie een veel voorkomend en vaak over het hoofd gezien kenmerk is van ziekte die objectief meetbaar is. OI kan bijdragen tot duizeligheid, vermoeidheid, cognitieve disfunctie, borst- en buikproblemen en pijnverschijnselen.

 

Dit artikel van Dr. Lucinda Bateman gaat over de NASA 10 min lean test, een eenvoudige manier om orthostatische intolerantie te onderzoeken. Het bevat instructies voor artsen en medisch personeel.

Lees hier het artikel.

Wij raden wel aan de test in overleg met uw behandelend arts te doen.

-----

 

BijlageGrootte
Orthostatische Intolerantie test.pdf596 KB

Nieuwe Noorse ME studie.

8 januari 2017, Nieuwe Noorse ME studie
 
Een nieuwe studie van Drs. Fluge en Mella stelt dat het PDH-enzym geremd wordt bij ME-patiënten, wat zowel het energietekort als de verhoogde melkzuurproductie bij deze patiënten kan verklaren. Zij hebben het bloed van 200 ME-patiënten en 100 gezonde controles vergeleken en de bevindingen in deze studie tonen aan dat de ziekte zich niet tussen de oren van de patiënten bevindt, maar in hun bloed.
 

 

 

-----

 

 

BijlageGrootte
Nieuwe studie over de pathologische mechanismen in ME door een Noorse onderzoeksgroep.pdf710.41 KB

Kerst VoorMEkaartjes actie groot succes

23 december 2016, Verslagje Kerst VoorMEkaartjes actie 2016

De Kerst voorMEkaartjes actie was ook eind 2016 een groot succes.

Er waren maar liefst 40 aanmeldingen in totaal, waarvan 33 ontvangers. Zeven mensen hebben alleen kaartjes verstuurd, 20 mensen hebben alleen kaartjes ontvangen en 13 mensen ontvingen en verzonden kaartjes. Al met al zijn er 216 kerstkaarten verstuurd!

Het leek een flinke klus te worden om iedereen te matchen en vervolgens de adressen in een email bij elkaar te selecteren. Gelukkig bracht mijn zoon uitkomst door een programmaatje in Excel te maken, waardoor dit proces veel makkelijker en sneller verliep. Erg fijn voor mij omdat ik maar beperkt beeldscherm verdraag!

Alle verzenders hadden nu op 15 december 2016, de dag na sluiting van de aanmelding, de namen en adressen van de mensen aan wie ze een kerstkaart gingen versturen. Daardoor zullen de meeste kaarten wel op tijd aangekomen zijn.

Een zeer geslaagde actie dus, waarbij vele lichtpuntjes zijn verspreid door en aan MEdepatienten.

Yolanda

 

College 88: De klinische praktijk en hoop voor de toekomst - Dr. Byron Hyde

16 december 2016, College 88 - Wetenschap voor Patienten

In dit college behandelt Dr. Byron Hyde de volgende vragen/onderwerpen:

- De diverse mogelijkheden in de klinische praktijk
- Waarin ligt toekomstige hoop voor de ME-gemeenschap?
- CVS, ME en de psychiatrie


 

-----

 

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften