Naar de inhoud

ANBI Logo

Historie

logo me cvs vereniging jpeg.jpg

De ME/cvs Vereniging is opgericht op 15 april 2005 en statutair gevestigd te Amersfoort. De statuten werden vastgelegd op de eerste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 12 mei 2005 - Wereld ME Dag - te Amersfoort. In deze vergadering is ook het eerste bestuur van de Vereniging gekozen.

Gedurende het eerste halfjaar van de oprichting was het bestuur vooral bezig met de formaliteiten die komen kijken bij het oprichten van een Vereniging, zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het maken en aannemen van de statuten, het opzetten van de leden- en financiële administratie. Het onder de aandacht brengen van de Vereniging en ME/cvs in het algemeen bij de media, politiek en wetenschap vormden de afgelopen jaren de belangrijkste aandachtspunten.

Inmiddels heeft de Vereniging een professionele website opgezet, geeft het tijdschrift Lees ME uit,verzorgt een nieuwsbrief en heeft een patiëntenfolder samengesteld. Er zijn contacten gelegd met patiëntenverenigingen in andere landen, er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en bovenal wordt de individuele patiënt zoveel mogelijk voorgelicht en geholpen.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften