Aanmelden als lid

STANDAARD LIDMAATSCHAP

 • inclusief Lees ME
 • stukken ledenvergaderingen
 • contributie per kalenderjaar € 25,=
 • buitenlandtoeslag € 7,50

JEUGDLIDMAATSCHAP

 • inclusief Lees ME
 • voor leden tot 30 jaar
 • stukken ledenvergaderingen 
 • contributie per kalenderjaar € 17,50
 • buitenlandtoeslag € 7,50

PARTNER/OUDERLIDMAATSCHAP

 • lidmaatschap voor inwonende partner/familieleden
 • exclusief Lees ME
 • stukken ledenvergaderingen 
 • contributie per kalenderjaar € 5,=

Het recht op inspraak geldt voor alle vormen van lidmaatschap. Daarmee kan een lid direct invloed uitoefenen op het beleid van de ME/cvs Vereniging.

CONTRIBUTIE

Nadat u zich via onderstaand formulier heeft aangemeld als lid, krijgt u van ons via de mail bericht over het betalen van uw contributie.

NB: Lees ME wordt altijd per post toegezonden!!

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

U heeft stemrecht op de Algemene Vergadering van de ME/cvs Vereniging. Kunt u de vergadering niet bezoeken dan is het ook mogelijk om per machtiging te stemmen. Uw stem hoeft dus nooit verloren te gaan en u bent zelf mede bepalend voor de koers van de Vereniging.

Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van de ME/cvs Vereniging vanuit de aanvullende zorgverzekering. Lees er hier meer over.

LEDENKORTINGEN

 • De Roode Roos: gezamenlijke inkooporganisatie van orthomoleculaire voedingssupplementen van diverse fabrikanten tegen een gereduceerd tarief.
 • VitAdvice B.V.: verkoopt vitamines, mineralen en voedingssupplementen. Ontvang 5% korting. met de kortingscode: ME/cvs vereniging ledenkorting

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Indien u uw lidmaatschap van de ME/cvs Vereniging wilt opzeggen dient dit minimaal vier weken voor het eind van het kalenderjaar te gebeuren. De contributie over de rest van het kalenderjaar blijft verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Opzeggen dient te geschieden bij de ledenadministratie:
Per mail: ledenadministratie@me-cvsvereniging.nl  of schriftelijk:
ME/cvs Vereniging, t.a.v. ledenadministratie, Schotanuslaan 1 D, 8451 CS Oudeschoot.

Lees hier de privacyverklaring van de ME/cvs Vereniging

Lidmaatschap
Geef aan of u informatie wilt over vrijwilligerswerk. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Zie: http://me-cvsvereniging.nl/vacatures
Persoonlijke gegevens
Alle persoonsgebonden gegevens
Adresgegevens
Overige contactgegevens