ANBI

ANBI-status ME/cvsVereniging

De ME/cvs Vereniging heeft een ANBI-status. Dit betekent dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

In het kader van de transparantie publiceren we onderstaande gegevens.

Naam
ME/cvs Vereniging

RSIN of Fiscaal nummer
814451433

Contactgegevens
Hoofdweg 21
9966 VA Zuurdijk
Telefoonnummer: 06-28434132

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Zie https://www.me-cvsvereniging.nl/bestuur

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de vrijwilligers van de ME/cvs Vereniging ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaarverslag en financieel jaarrapport 2020 (zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de ME/cvs Vereniging op zaterdag 17 april 2021)

Jaarverslag en financieel jaarrapport 2019 (zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de ME/cvs Vereniging op zaterdag 27 juni 2020)

Jaarverslag en financieel jaarrapport 2018 (zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de ME/cvs Vereniging op zaterdag 6 april 2019)

 

 

---