Deelnemen aan biomedisch onderzoek

Het Erasmus MC zoekt ME/cvs patiënten en gezonde mensen die willen deelnemen aan een biomedisch wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek wordt gezocht naar de aanwezigheid van Sars-CoV-2 (Corona virus) en retrovirussen bij ME/cvs patiënten en bij gezonde mensen. Dit wordt gedaan omdat in het verleden meerdere retrovirussen bij ME/cvs patiënten zijn ontdekt. Ook kan na een Corona infectie Long Covid optreden, wat erg lijkt op ME/cvs.

Welke deelnemers worden gezocht?

Voor dit onderzoek worden 250 ME/cvs patiënten gezocht en 50 gezonde mensen. Zij moeten binnen 1,5 uur rijden van Rotterdam vandaan wonen. Deelnemers hoeven niet zelf te reizen, medische studenten komen bij je langs om materiaal voor het onderzoek op te halen.

We zijn voor dit onderzoek ook nog dringend op zoek naar gezonde mensen voor de controle groep. Zij kunnen hier meer informatie vinden en zich aanmelden.

Wat gebeurt er tijdens dit onderzoek?

De deelnemers aan dit onderzoek krijgen laboratorium materiaal thuis gestuurd. Hiermee kun je zelf wangslijm afnemen en urine opvangen. Het materiaal moet daarna onder de 10 graden bewaard worden, in de koelkast. Het onderzoeksmateriaal wordt daarna bij jou thuis opgehaald.

Al je gegevens blijven vertrouwelijk. Dit gebeurt door jouw gegevens aan een code te koppelen. De onderzoekers krijgen alleen die code te zien en weten jouw gegevens niet. Alleen de arts van het EMC heeft de sleutel om van de code bij jouw persoonsgegevens te komen. Jouw gegevens komen zo ook niet in de uitslagen en publicaties terecht, alleen je code kan hierin genoemd worden. Je krijgt zelf niet de resultaten van het onderzoek, deze worden via de patiëntenvereniging gepubliceerd.

Meer informatie over het onderzoek vind je in dit patiënteninformatieformulier.

Aanmelden voor dit onderzoek

Je kunt je aanmelden via de link die op pagina 7 van het patiënteninformatieformulier te vinden is. Aanmelden kan tot 25 januari 2022.

Voor elk medisch onderzoek is specifieke toestemming nodig. Ook als je eerder hebt aangegeven mee te willen doen aan onderzoek, moet je daarom voor dit onderzoek jezelf opnieuw aanmelden.

Meer informatie en vragen

Hieronder is een overzicht te vinden met de veelgestelde vragen over dit onderzoek. Als jouw vraag er niet tussen staat, kun je die via email of telefonisch aan ons stellen:

  • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid:  info@steungroep.nl (graag vermelden: onderzoek Erasmus MC naar virussen bij ME/CVS)
  • ME/cvs Vereniging: onderzoek@me-cvsvereniging.nl
  • Op vrijdagen van 14.00-15.00 is er een telefonisch spreekuur voor vragen over het onderzoek. Telefoonnummer: 0638890293

We hopen op een grote bereidheid om deel te nemen aan dit onderzoek!

1. Waarom moet ik mij voor dit onderzoek apart aanmelden?

Er zijn 2 belangrijke redenen:

  1. Voor deelname aan dit onderzoek heeft Erasmus MC specifiek je toestemming nodig,
  2. De onderzoekers beschikken niet over je adresgegevens. In verband met de verzending van de onderzoeksmaterialen en het ophalen is dat wel nodig.
2. Wat wordt er in dit onderzoek precies nagegaan?

In dit onderzoek wordt nagegaan of er bij ME-patiënten sporen te vinden zijn die op de aanwezigheid wijzen van coronavirussen of retrovirussen.  Die uitkomsten worden vergeleken met een controlegroep die bestaat uit mensen die geen ME hebben. Het streven is ook na te gaan of de mate van ernst van de ziekte een verschil maakt.

3. Wat betekent dit onderzoek voor ME-patiënten?

De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang als vertrekpunt voor een diepgaander biomedisch onderzoek bij ME-patiënten. Het zou kunnen helpen bij diagnostiek, het meetbaar herkennen van ME bij patiënten (een biomarker)

4. Hoeveel patiënten doen mee aan dit onderzoek?

In totaal is het doel 250 patiënten met ME in dit onderzoek te betrekken.

5. Waarom wordt er een selectie gemaakt op basis van de postcode?

Dit is gedaan in verband met praktische overwegingen. De samples worden opgehaald door studenten. Om dit uitvoerbaar te maken, is gekozen voor een beperkte afstand vanaf Rotterdam.

6. Hoe wordt verder bepaald wie er meedoet?

Als er meer dan 250 aanmeldingen zijn wordt geselecteerd op ernst van de ziekte zodat er zoveel mogelijk evenredige groepen ontstaan. Daarbinnen wordt zo nodig een toevalsselectie gemaakt.

7. Wat moet ik precies doen?
  1. Je neemt wangslijm af met behulp van het staafje (swab) dat je is toegestuurd. Lees daarvoor de instructie.
  2. Je vangt je urine op en slaat die op in het toegezonden potje. Lees daarvoor de instructie.
  3. Doe dat zo kort mogelijk voordat de urine en het staafje worden opgehaald. In ieder geval niet langer dan 24 uur van tevoren. De stalen a.u.b. koel bewaren
8. Wat betekent dit voor mij persoonlijk?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan op groepsniveau of er DNA/RNA-sporen van corona- en retrovirussen te vinden zijn bij ME-patiënten. Je ontvangt geen persoonlijke uitslagen.

9. Wanneer hoor ik iets over de resultaten van het onderzoek?

Na de publicatie van de uitkomsten van het onderzoek ontvang je via de samenwerkende Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/cvs Vereniging bericht over de bevindingen op groepsniveau.

10. Is dit een onderzoek dat door ZonMw wordt gesubsidieerd?

Nee. Dit onderzoek wordt niet door ZonMw gesubsidieerd. De onderzoeken via ZonMW starten pas in de tweede helft van 2022.

11. Wat moet ik doen met de toestemmingsverklaring?

Als je de buisjes voor de urine en de wangslijm swab toegestuurd krijgt, kan je de toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen. De toestemmingsverklaring moet meegegeven worden aan degene die de samples komt ophalen. Degenen die de samples komen ophalen nemen extra toestemmingsformulieren mee voor het geval je het formulier niet kunt printen.

12. Kan het materiaal voor meerdere onderzoeken gebruikt worden?

Dat zou kunnen. De onderzoekers willen het ingestuurde materiaal graag bewaren om later eventueel aanvullend of ander onderzoek mee te doen. Je kan op het toestemmingsformulier aangeven of je hiermee akkoord gaat. Als je de toestemming niet geeft of op een later moment weer intrekt, worden jouw monsters vernietigd. Als er wel al metingen waren gedaan voordat je de toestemming introk, worden die resultaten nog wel gebruikt. Je gegevens en materiaal worden altijd gecodeerd doorgegeven aan het laboratorium. Zij kunnen jouw gegevens niet achterhalen.