Disclaimer

De artikelen, informatie en ervaringen die wij delen op onze website zijn ter informatie en zijn niet bedoeld als advies.

Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen vermelde gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Geen van de op deze website genoemde behandelingen, therapieën en/of zelfhulp garandeert verbetering of genezing.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u als die niet zijn voorgeschreven door een arts.

Raadpleeg een arts wanneer u gezondheidsproblemen heeft of medisch advies wilt.

De ME/cvs Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de hier geplaatste informatie.

Ditzelfde geldt voor sites waarnaar hier verwezen wordt.