Financiering van onderzoek naar ME/cvs

Wereldwijd wordt er, al decennialang, zeer weinig onderzoek gedaan naar ME/cvs. Het verschil hierin met andere aandoeningen is zeer groot. De financiering voor wetenschappelijk onderzoek is nihil. Wegens het gebrek aan financiering staat het wetenschappelijk onderzoek naar ME/cvs nog in de kinderschoenen.

Financiering

Wetenschappelijk onderzoek is nodig! Het is tijd voor een adequate financiering. Door wetenschappelijk onderzoek naar ME/cvs te financieren neemt onze kennis toe, waardoor we dichterbij een behandeling komen en de hoognodige verbetering van de zorg voor ME/cvs-patiënten kunnen realiseren.

Samenwerken

Als patiënten kunnen we kennis en ervaring bieden, want niemand kent onze ziekte zo goed als wijzelf. Daarom willen we dat er naar patiënten wordt geluisterd. Dat wetenschappers, artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers, naasten en patiënten samen werken. Zo kunnen we de meest veelbelovende onderzoeken steunen en vooruit brengen. Op die manier zetten we een stap dichterbij deskundige zorg voor ME/cvs-patiënten. Samen komen we (steeds) verder in onderzoek en behandeling van ME/cvs.