Giften/donaties

De ME/cvs Vereniging ontvangt geen instellingssubsidie. De begroting van de vereniging is daardoor zeer krap; veel normale uitgaven kunnen wij niet of nauwelijks bekostigen. Giften en donaties zijn dan ook van harte welkom.

Werkt u bij een grote werkgever? Dan is er kans dat die een vast programma heeft voor schenkingen, waarbij u als werknemer een voorstel kunt doen voor een bestemming. Vraag daar eens naar, als u de ME/cvs Vereniging een warm hart toedraagt. Ook organisaties als de Rotary kennen zulke programma's. De vereniging is altijd bereid om een tegenprestatie te leveren, bijvoorbeeld door het verzorgen van een lezing.

Het doen van een gift

U kunt uw gift overmaken naar IBAN:  NL85 INGB 0004 2869 57  t.n.v. ME/cvs Vereniging te Zuurdijk , onder vermelding van 'gift'. Het is prettig als wij ook een brief of mail ontvangen, zodat wij u voor uw gift kunnen bedanken.

Heeft u specifieke ideeën voor een bestemming of heeft uw gift een andere vorm, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het bestuur via contact@me-cvsvereniging.nl

Omdat de ME/cvs Vereniging de ANBI-status heeft verkregen, zijn uw giften aftrekbaar.