terug naar overzicht

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Wil je deelnemen aan biomedisch wetenschappelijke onderzoek?Geef je nu alvast op voor onze database ten behoeve van biomedisch onderzoek naar ME!

ZonMw is gestart met de Stuurgroep die zich gaat buigen over de (biomedische) onderzoeksagenda voor ME in Nederland. Dit betekent natuurlijk dat er op termijn wetenschappelijk biomedisch onderzoek zal worden gedaan naar ME!

Het is nu nog te vroeg om te zeggen wanneer onderzoek gestart zal worden, maar we willen nu wel graag starten met het aanleggen van een database met alleen namen en contactgegevens van wie in principe mee willen doen aan ME onderzoek wat voortvloeit uit de onderzoeksagenda of anderszins.

Let wel: ook als je je opgeeft is er geen garantie dat je daadwerkelijk wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek: dit bepalen de wetenschappers die het onderzoek gaan doen en die zullen beoordelen of je aan de door hun opgestelde selectie criteria voldoet. Met deze database kunnen we de wetenschappers snel data aanleveren van potentiele deelnemers zodat er geen tijd verloren gaat!

Welk onderzoek gedaan zal worden, weten we nog niet. Maar als jouw naam in onze database staat, houden we je op de hoogte over relevante ontwikkelingen. Je legt je nu nog nergens op vast. Op die manier zijn we straks klaar voor de start. Je gegevens worden zorgvuldig door ons bewaard.

Vul hier het formulier in