Verschenen Lees ME tijdschriften

Bekijk hier de beknopte versie
 

Bijzonder inspirerend

Tijdens het maken van een Lees ME komen bijzondere mensen met ontroerende ervaringen tevoorschijn. Keer op keer blijken zij uit hun ziekte uiteindelijk iets positiefs en/of inspirerends te halen en delen dat met ons. Dat alleen al is te prijzen, want het is dapper om uit je anonimiteit te komen. Zonder deze kracht zou er geen Lees ME zijn. In dit nummer zetten wij Marian en Maria – twee bijzondere vrouwen – in de hoofdrol.

Het zijn de belevenissen van verschillende vrouwen die de sfeer van deze Lees ME bepalen en waardoor het kleurrijke voorblad ontstond, met voor iedereen een eigen paraplu om onder te schuilen als de ‘neerslag’ soms te heftig wordt.

Rondom de formele ontwikkelingen leek het de afgelopen maanden rustig in ME-land. Maar vlak tegen het verschijnen van dit nummer ontstond er onweer rondom de aangekondigde nieuwe Engelse richtlijnen die door de National Instituut of Health and Care (NICE) opgesteld zijn. Er werd een publicatiepauze ingelast. Daardoor wordt tevens vertraging verwacht bij de nieuwe Nederlandse richtlijn waar het Zorginstituut Nederland aan werkt. Uitstel is een tegenvaller.  Protest is aangetekend. “De nood is hoog. De ziekte ME heeft helaas geen pauzeknop”, zegt het bestuur.

Bij het verschijnen van deze en de vorige Lees ME is vertraging ontstaan. Dit komt voornamelijk door onderbezetting. Wij zoeken dan ook dringend een (hoofd)redacteur en hulp bij de Tips en ME-denkertjes. Het klinkt gewichtig en veel, maar dat valt echt mee. Wij zoeken vooral mensen die voor lange tijd samen met ons verder willen gaan, en samen met jou kijken we wat en hoeveel je aankunt.  Laat gerust van je horen en doe mee. Wij wachten op jou en helpen je op de rit.

Hopelijk tot snel,
Ellen en Gea

Mailadres: redactie@me-cvsvereniging.nl

---

Wil je voortaan de nieuwe nummers automatisch in je brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten?

Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:
 
 
 
 
---
 

 

Lees ME 40

Bekijk hier de beknopte versie

 

Mijlpalen en doelen versus wensen en dromen

Dit is de veertigste editie van Lees ME; een mijlpaal en een reden voor een feestje. Toch pakte dit anders uit en liepen we zelfs vertraging op. Het feit dat je doelen stelt zonder die te behalen, verbergt soms een boodschap die je achteraf pas ziet en begrijpt. Vaak heeft het met timing te maken die niet te controleren is. Welk mystiek element speelt die beduidende rol? Ligt dat soms innerlijk verborgen in je wens en droom, maar heeft het buiten jezelf nog tijd nodig om te ontwikkelen?

‘Elke reis van duizend mijl start met de eerste stap.’ Dit is een Chinees gezegde en vormt de basis voor een aantal artikelen, want na veel stappen en jaren is er een doorbraak op een doel en mijlpaal behaald: minister Tamara van Ark zal ZonMw opdracht geven voor een biomedisch onderzoeksprogramma ME/CVS van 28,5 miljoen euro met een looptijd van 10 tien jaar.

Om doelen te bereiken, heb je mensen nodig die dit aanpakken en hun waarde toevoegen. De redactie had een interview met Lou Corsius die als vertegenwoordiger van de vereniging heeft deelgenomen aan de stuurgroep bij ZonMw. We leerden hem, zijn achtergrond en zijn visie beter kennen.

Na jaren van zoeken en werven, kent de vereniging vanaf  de ALV een zevenkoppig tellend bestuur. Dat doel is dus ook bereikt en het is heel goed nieuws, want nu kunnen de vele taken weer goed verdeeld worden.

Dat alles een kwestie van timing is waarbinnen mijlpalen en doelen versus wensen en dromen uitkomen, kunnen we niet hard maken. Wel voelt het nu dankzij de vertraging die wij hebben opgelopen als de juiste timing voor de sfeer van dit nummer. De dromenvanger staat symbool als bescherming tegen slechte dromen en nachtmerries.

Met positieve hoop en mooie dromen voor alles en iedereen met als doel dat we vooruitgang blijven boeken.

Ellen en Gea

 

 

 

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

 

 

 

 

 

---

 

Lees ME 39

Bekijk hier de beknopte versie

 

Samen is de gemene deler

Het nieuwe woord van 2020 is: anderhalvemetermaatschappij. Wie had dit ooit kunnen bedenken? En social distancing; ook zo’n uitspraak om over te struikelen. Zoomen of in ons geval Skypen was voor ons als redactie niet nieuw. Samenkomen, wat reizen zou betekenen, zit er qua energie niet in. Maar het geschreven woord is essentieel voor ons en vraagt dan ook veel aandacht. Zonder geschreven woorden geen Lees ME. Bij de totstandkoming van Lees ME komt samenhang en thematiek kijken. En natuurlijk samenhorigheid om betrokkenheid te tonen en initiëren.

In deze Lees ME is er ruim aandacht voor ouderen met ME. Uit hun verhalen kun je opmaken dat het mentaal sterke, positieve, creatieve vrouwen zijn met levenskracht.

Soms komt er onverwacht iemand op je pad. Deze keer is dat auteur Jozef Hoek. Jozef heeft ME en schreef de thriller ‘Vuurvogel’. In ‘In the Spotlight’ hebben we Augusta Noorlander, voorzitter van onze vereniging die dit jaar vijftien jaar bestaat.

Het gevoel van samen en samenhorigheid begon binnen de maatschappij dit jaar zo goed. Daarna ontstond er veel verdeeldheid, ongeduld, ‘ikke ikke-gedrag’ en zelfs hier en daar geweld. Draagvlak hebben en houden, blijkt moeilijker dan gehoopt en verwacht. Daar is charisma en doorzettingsvermogen voor nodig. En hoor en wederhoor. Veel communicatie dus.

Op kleinere schaal zal dit binnen ieders kring met ups en downs gaan, want iedereen moet wennen aan deze nieuw vorm en nieuwe wereld. De gemene deler is SAMEN. Samen verder, samen hoop, samen voor elkaar zorgen, samen lachen en samen huilen.

Samen sterk en samen zijn.

Onze wens voor allen: Trust, Faith, Patience & Gratitude.

 

Gea, Pauliene en Ellen

 

 

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

 

-----

 

 

 

 

Kalmte na de storm

Na regen komt zonneschijn en verschijnt de regenboog met aan het einde een pot met goud die nooit te vinden is, tenzij de mens die in zichzelf vindt. Dat gebeurt vaak pas na vallen en opstaan en door eerlijk tegen jezelf durven zijn. Het levenspad accepteren, speelt daarin een rol. Verzet werkt tegen. Daar weten wij alles van.

Toch zijn demonstraties en op een vreedzame manier van je laten horen van groot belang als het overkoepelend systeem te traag loopt. Of als je niet gehoord en begrepen wordt. Het gesprek open aangaan, is niet altijd gemakkelijk. Daar zijn op zijn minst twee eerlijke partijen voor nodig.

In de politiek en bij instanties verschuilt men zich achter mensgemaakte wetten. Dit als bescherming om binnen economische kaders te kunnen beoordelen. Maar met als voorbeeld de huidige pandemie, die een natuurwet is, schiet men tekort en/of mis. Want die houdt zich niet aan wetten. Zo ook onze ziekte niet. Die is niet in te dammen en zit ook niet tussen de oren. Deze ziekte gaat ook over de wereldwijde grenzen.

Ja, ook wij zoeken naar een vaccin/remedie. En de wetenschappers doen hun uiterste best. Maar hebben helaas geen gigantische fondsen, want het heeft geen prioriteit. Toch zal ME als gevolg van - deze keer het Covid-19 virus - waarschijnlijk een nog grotere rol gaan spelen. Misschien dat de politiek en de instanties dan goed wakker schrikken en adequaat zijn.

Ondertussen roeien wij met de riemen die we hebben en zien de natuurkracht en de zon in onszelf schijnen.

Stay safe & blijf in je kleurrijke regenboogkracht.

Ellen, Gea en Pauliene

 

Bekijk hier de beknopte webversie.

 

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

  

 

Rep roer & ontroering

De hele wereld is in rep en roer door het coronavirus. Wereldwijd zijn er begin april al meer dan één miljoen geregistreerde besmettingen en het aantal sterfgevallen telt meer dan 54000. Het RIVM, de GGD’s en de gezondheidzorg draaien op overvolle toeren. De politici en economen buigen zich dagelijks over deze pandemie, want de vraag is niet alleen wat nu te doen, maar welke gevolgen het voor de toekomst heeft. Onvoorzien loopt de politiek deels achter de feiten aan met dagelijkse aanpassing om de burgers zo kalm en veilig mogelijk te houden, en democratisch te dienen waar mogelijk is.

Natuurlijk is het logisch dat momenteel de meeste aandacht naar deze pandemie uitgaat, maar ‘Vergeet ME niet’, is onze slogan waar wij als vereniging, redactie en patiënten ons ook nu sterk voor blijven maken. In Nederland alleen al zijn er tienduizenden ME-patiënten die wachten op adequate zorg en de juiste uitkeringen daar willen we ook nu niet op inleveren.

Omdat het geen besmettelijke ziekte is, staat er nauwelijks druk op de politieke ketel. Het burgerinitiatief Erken ME werd immers in 2013 al aangeboden aan de Commissie VWS van de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad werd in 2014 om advies gevraagd. Dit proces loopt nu dus al zes jaar (waarvan een update in iedere Lees ME)!

Het zijn de ME-patiënten en patiëntenverenigingen zelf die het meeste doen om de ziekte op de kaart te zetten en zich inzetten voor erkenning. Begin dit jaar kregen wij meer reacties dan tot dan toe op onze oproepen om je te laten zien als mens met ME. Daarbij viel op dat het vooral vrouwen zijn die reageren met de meest mooie en ontroerende hobby’s, vrijwilligerswerk en ervaringsverhalen over hun diagnose en keuring, en als moeders van een kind met ME. Twee mannen waren zo dapper om zich te presenteren in ‘Laat je zien’. Dit was voor het eerst en daar zijn we ook heel blij mee.

Hoe meer patiënten, artsen en onderzoekers zich laten zien, communiceren en zich uiten, hoe meer en duidelijker ME op de kaart komt als een biomedische ziekte waar zorg, hulp en behandeling voor nodig is, en om de kern ervan op te sporen, zodat er sleutels tot herstel aangereikt kunnen worden. Hier wordt gelukkig wereldwijd aan gewerkt, echter – zoals keer op keer blijkt uit de uitspraken van wetenschappers - met onvoldoende fondsen.

Aan de politiek in Nederland en de rest van de wereld vragen we: “Blijf alstublieft - ook in deze crisistijd - allemaal alert, open de ogen, en luister naar alle vrouwen, mannen en kinderen met deze invaliderende ziekte. Zij zijn de ervaringsdeskundige sleutels naar de kern.”

Veel sterkte allemaal in deze extra moeilijke en onrustige tijd.

Gea, Pauliene en Ellen

 

Bekijk hier de beknopte webversie.

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

2019: De kracht van drie

Dit jaar is het ons weer gelukt om met drie Lees ME’s uit te komen middels ons motto ‘We doen wat we kunnen’. Dit ging niet zonder innerlijke en interne worstelingen. Van algemeen redactielid Monique en opmaker Franca hebben we afscheid moeten nemen. Gelukkig nam Gea het redactiestokje over en eindigen we dit jaar met de kracht van de drie-eenheid.

We hebben stappen vooruit gezet door twee interviews met hoogstaande Amerikaanse specialisten waar we niet van hadden kunnen dromen het jaar ervoor, want je moet er klaar voor zijn. Daarbij hebben wij in deze Lees ME een groots en bijzonder interview met de bekende schrijfster Hanna Bervoets die zelf een chronische ziekte heeft. In haar boek beschrijft zij het leven van twee chronisch zieke personages plus een andere dimensie.

Het thema drie-eenheid dat door een aantal artikelen heen schemert, is: ‘Worsteling, vooruitzicht en koesteren’ als zijnde hoop, lichtpunt, en vertrouwen dat het ooit goed komt. Het werk van veel vrijwilligers die zich daar sterk voor maken binnen de vereniging zet daar stappen mee vooruit richting erkenning bij politici en Gezondheidsraad.

Met dit in gedachten en het afgelopen jaar achter ons zetten wij als drie-eenheid vol vertrouwen door naar 2020.  Wij bedanken allen die dit jaar aan Lees ME hebben meegewerkt en met name de vaste vrijwilligers Mieke, Sylvia, Yolanda en Djanko.

Wij wensen onze lezers een zo goed mogelijk leven en hopen middels erkenning op betere vooruitzichten. Voor nu fijne, koesterende, liefdevolle kerstdagen en een nieuw jaar dat zich kenmerkt door minder worstelingen.

Ellen, Gea en Pauliene

-

Bekijk hier de beknopte webversie.

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

-----

 

 

Trekken, duwen en overleven

Vanaf het moment dat ME in je leven komt, is het trekken, duwen en overleven zonder volwaardige rechterlijke uitkomsten. Hoe daarmee om te gaan, is voor ieder individu verschillend. De ene doet het door zichtbaar te vechten, de ander vecht onzichtbaar op de achtergrond. De wetenschap doet het middels research. Wachten en stilstaan is geen optie, want het leven gaat door.

Het verstand en de emoties spelen hierbij een grote rol terwijl je toch voortgaat, je leven beleeft en je nieuwsgierig blijft.

De nieuwsgierige wetenschapper Dr. Jarred Younger heeft zijn onderzoek toegespitst op hoe en waar neuro-inflammatie zich in de hersenen toont middels temperatuurmeting. De redactie kreeg de kans om hem te interviewen. Het leverde een bijzonder contact op, waarbij naast de wetenschap ook de emoties loskwamen.

Ook binnen alle ontwikkelingen aangaande erkenning voor ME door de Gezondheidsraad en de politiek spelen verstand en emoties een grote rol bij het trekken en duwen om het recht te doen zegevieren.

Recht kun je soms halen, zo blijkt uit het verhaal van Petra omtrent diagnosestelling en keuring bij het UWV. Zij heeft zich niet neergelegd bij een beslissing waar ze niet achterstond, en heeft daarna haar leven een nieuwe vorm gegeven.

Deze Lees ME is de 35ste editie sinds het eerste nummer in 2007. Vele vrijwilligers later zijn we als redactie terug bij de drie dolfijnen die elkaar op kilometers afstand haarfijn aanvoelen wanneer er emoties spelen die het verstand tijdelijk plagen om tot een gebalanceerde oplossing te komen.

Wij hebben elkaar allemaal nodig en ieder binnen onze kracht doen we wat we kunnen om samen sterk te staan door ons zichtbaar of onzichtbaar te verenigen tot een grotere en hogere macht die erkenning niet meer kan weerstaan.

Ellen, Gea en Pauliene
 

Bekijk hier de beknopte webversie

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

-----

 

 

Bekijk hier de beknopte webversie

 

Nieuw leven

Ergens nieuw leven inblazen, inspireert en zorgt voor vooruitgang.
Zonder dat zouden we stilstaan.

Ons motto voor dit jaar is: Laat je zien!
Cindy, Ante, Rachel en Gabrielle gaven daar heel mooi gehoor aan en delen een stukje van hun leven met ons. Zo ook Monique die wij in The Spotlight hebben gezet.

Onze aandacht gaat in deze Lees ME ook sterk uit naar kinderen met ME.
Augusta laat haar leven als moeder van Arjan, die een ernstige vorm van ME heeft, heel openhartig en met deskundigheid zien.

De lang verwachtte Pediatric Primer voor kinderen en jongvolwassen werd in oktober 2018 gepubliceerd. Dr. Peter Rowe, waarvan wij in de vorige Lees ME een interview meenamen , stond als auteur aan het hoofd van deze primer die met heel veel zorg en begeleiding voor artsen en ouders geschreven is. Het is een primer waar ouders iets mee kunnen richting artsen en het onderwijs, als die ervoor openstaan.

Wereldwijd helemaal voor ME openstaan, blijkt nog altijd niet het geval te zijn, maar de gezamenlijke Nederlandse patiëntenorganisaties doen daar alles aan wat binnen hun vermogen ligt en zoeken steeds weer nieuwe wegen om hun en onze stemmen over te brengen.

Door onszelf te laten zien, wij allemaal die ooit als een nieuw leven geboren zijn, laten wij onze liefde voor elkaar, onze ontwikkelingen, onze kennis, onze creativiteit, onze wilskracht en doorzettingsvermogen zien middels stemmen die gehoord en erkend willen worden.

ERKEN ME EN LAAT JE ZIEN, iedere dag opnieuw.

 

---
 

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

-----

 

 

Bekijk hier de beknopte webversie

 

2018: BIJZONDER DOOR VERENIGING

Dit jaar op de valreep een derde Lees ME op de plank binnen drie maanden dankzij extra hulphandjes van bijzondere mensen, en door bijzondere artikelen die op ons pad kwamen.

Het bijzondere van de mensen is dat zij ondanks dat hun levens regelmatig op de kop staan gaven en talenten bezitten die zich uiten in hun acties, columns, verhalen, belevingen en gedichten.

Het bijzondere van verschillende artikelen die op ons pad kwamen, was dat die inhoudelijk weergeven wat er door en voor velen binnen de ME-wereld gedaan wordt, maar zeker ook waar meer aandacht voor nodig is door middel van samenwerking en verbinding.

‘Meldactie Rapport UWV’ is daar een duidelijk voorbeeld van.

Zo ook het interview met de hoogstaande Amerikaanse kinderarts professor dr. Peter C. Rowe, die direct klaarstond voor ons en zich zeer deskundig en gedegen inzette om zijn expertise te delen.

Het bijzondere van dit jaar was, doordat de betrokken Nederlandse ME/cvs-organisaties de handen ineen sloegen,  gezamenlijke doelen bereikt werden om erkenning van ME daar tot uiting te laten komen waar dit het hardst nodig is.

Door alle krachten te bundelen, zetten we voor en met elkaar waardevolle stappen vooruit.

Met dit in het vooruitzicht, en terugkijkend op het afgelopen jaar, willen wij Lees ME zichtbaarder en vaker onder de aandacht brengen.

LAAT JE ZIEN is hetgeen wij jullie willen meegeven voor het komende jaar.

Wij, onze leden en lezers willen jou leren kennen.

   
Wij wensen jullie allemaal feestdagen in harmonie en voor 2019 alles wat je hart begeert.

Ellen, Monique en Pauliene

 

---

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

 

-----

 

 

Lees ME 32 is verschenen

Tussen de vorige en deze Lees ME lag acht maanden lang het pad bezaaid met obstakels. Sommigen daarvan  konden we behappen of omzeilen, anderen niet en vroegen om veranderingen. Kortom: Het was worstelen, vallen, soms blijven liggen en daarna weer voorzichtig opstaan met verheldering van geest.

Het mooie daarvan was dat er paden opengingen die dicht zaten en we nieuwe paden ontdekten. Daar konden we dapper op verder.

In deze Lees ME presenteren wij een interview met Dr. Nigel Speight, waar wij trots op zijn en heel blij waren dat hij wilde meewerken. Het bezoek van Linda Tannenbaum aan Nederland en haar presentatie tijdens de patiëntenbijeenkomst was een mijlpaal voor de vereniging. Niet over het hoofd te zien, zijn de ontwikkelingen aan erkenning van ME door de Gezondheidsraad en het werk dat daarna inmiddels verricht is. Tijdens de jaarlijkse conferentie Invest in ME presenteerden bekende en nieuwe wetenschappers hun verder ontwikkelde en/of nieuwe paden die vooruitgang bieden.

Al het worstelen, vallen, opstaan en weer doorgaan heeft op vele opzichten en voor vele mensen vruchten afgeworpen.

Verder is er nog veel meer te lezen in dit nummer.

Het volgende nummer is het winter/kerstnummer.
Dus tot dan!

Ellen, Pauliene en Monique

 

Bekijk hier de beknopte webversie

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  http://me-cvsvereniging.nl/lid-worden

 

 

Lees ME 31 is verschenen.

Bekijk hier de beknopte webversie.

 
De druk eraf naar verlichting

Om even de druk eraf te halen zo vlak voor de feestdagen vestigden wij in deze Lees ME onze aandacht op reflectie. Reflectie op mooie en positieve dingen die gebeurd zijn het afgelopen jaar. Zo laten we onder andere ons licht schijnen op de wetenschap.

En betuigen we dankbaarheid aan de mensen om ons heen die voor ons klaarstaan met hun steun. Monique, ons nieuw redactielid, laat haar licht op deze mensen schijnen en de redactie op haar beurt zet Monique ‘In the Spotlight’.

Hoe zelfreflectie aan te gaan, beschrijft Doris in een groot artikel en ze reflecteert dit in haar gedicht ‘Laat ME los’. Annemieke en Aukje reflecteren hun lichtpuntjes van het afgelopen jaar dankbaar en ingetogen onder ME&Reflectie.

Als nieuw licht onder ons debuteert Nora als vaste columniste naast Floor en Monique. Alle drie geven zij ons een kijkje op hetgeen er voor hen positief uit sprong het afgelopen jaar.

Kerstlichtjes konden natuurlijk niet ontbreken in dit nummer. Wendy en Metje beschrijven en illustreren wat kerst voor hun doet en hoe het voelt.

Natuurlijk gingen wij niet voorbij aan de donkere dagen voor kerst en de donkere dagen van het afgelopen jaar en daarom kom je zowel de ups als de downs eerlijk en oprecht tegen in alle artikelen. Die horen bij reflectie en het verlangen naar verlichting in het hart.

Voor het nieuwe jaar hebben wij snode plannen in gedachten. We gaan die regelmatig onder de aandacht  brengen via de media die wij tot onze beschikking hebben. Kortom: ‘Lees ME in the Spotlight’ is in aantocht.

Redactie Lees ME

 

-----

 

Lees ME 30 is verschenen!
Lees hier de beknopte webversie

Dit is alweer de dertigste editie van Lees ME. Het thema zelfcompassie loopt als een rode draad door dit nazomernummer. Een thema waar we vaak helemaal niet zo bij stil staan in ons dagelijks leven, maar dat juist zo ontzettend belangrijk is, vooral in het leven van een chronisch zieke.

In Sprokkelnieuws treft u een uitgebreide samenvatting van de Invest in ME-conferentie waar internationale experts in juni verslag deden van de huidige stand van zaken.

In Wetenschap leest u meer over de darmstudies van Columbia en Simmaron Reserach aan de hand van een interview met Ian Lipkin door Cort Johnson.

Mieke duikt voor de boekbespreking, geheel volgens thema, in het boek ‘zelfcompassie’ van Kristin Neff. Meer over zelfliefde in relatie tot ME vertelt Doris u op pagina 9.

Aandacht is er voor Wereld ME Dag 2017, de dag waarop men internationaal liefdevol de handen ineen slaat. Anny en Wendy vertellen openhartig over hun vakantiegevoel.

In de rubriek Complementair geeft Arjen Speksnijder zijn visie op de mogelijkheid van verantwoord bewegen voor ME-patiënten en welke therapieën daarvoor geschikt zouden kunnen zijn.

ME&Kinderen informeert u over de organisatie No Isolation die het voor kinderen met ME mogelijk maakt vanuit bed onderwijs te volgen door middel van het nieuwe robotje AV1.

De columns zijn deze keer sterk vertegenwoordigd. Naast onze vaste columnisten Floor, Monique en Rinus schreef Patricia een smakelijke gastcolumn voor ons met als thema ‘ME-blunder’.

Rinus schreef zijn laatste ‘Spreuk’ voor Lees ME. Rinus gaat al bijna vanaf de start van Lees ME mee, en gaat nu met een welverdiend pensioen. Voor zijn jarenlange liefdewerk danken wij hem met heel veel compassie, we zullen zijn unieke inbreng missen. Als eerbetoon vindt u in ‘In the Spotlight’ een interview met hem door Yolanda.

Ellen, Gea, Monique en Pauliene

 

 

Een los nummer van Lees ME kost € 5,50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Voor uw bestelling gaat u naar: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/mecvsvereniging

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging:  http://me-cvsvereniging.nl/lid-worden

 

-----

 

Lees ME 29 is verschenen!

Bekijk hier de beknopte webversie

En daar zaten we dan, na een race tegen de klok om de voorgaande Lees ME  op tijd te kunnen verzenden, zonder inspiratie. Maar, zoals het vaak gebeurt, was dat ene woord – inspiratie - de sleutel tot het thema van deze Lees ME. Zo simpel maar tevens ook zo veelzeggend.

Maar ja, met wie en wat vullen we dat dan in? Al snel stroomde ons ideeënbestandje vol en konden we aan de slag. Het eerste idee was de hobby van Shandri, die haar prachtige geluksteentjes met de hand beschildert en bewerkt. Haar idee erachter is zo inspirerend dat ze van ons direct een ereplaats kreeg op het voorblad en een artikel onder de rubriek ME&Hobby. Shandri zegt van zichzelf: ‘Ik ben vooral chronisch positief’.

Maar waardoor kun je nog meer geïnspireerd raken? ‘Door te geven’, tipte Yolanda ons en schreef: ‘Laat je hart spreken en bezorg bekenden en onbekenden een kleine verrassing. Dat hoeft niet iets materieels te zijn. Een complimentje delen kan al voldoende zijn.’

Voor de rubriek ME&Kinderen werd Nienke geïnterviewd over de beslissing van haar en haar man Sven om bewust voor een kindje te kiezen. Van hun lieve vrolijke meisje Jade genieten zij nu iedere dag. De vervulling van hun kinderwens hebben zij door ME niet hoeven te laten. Nienke’s ervaring kan mogelijk een bron van inspiratie zijn.

Raken deden Wim en zijn vrouw ons. Allebei hebben zij een ernstige vorm van ME. Hij vertelde ons waar hij zijn dagelijkse kracht en inspiratie vandaan haalt. Wim gelooft dat liefde de bron is van het leven en angst de vernietigende kracht. Het is dus de liefde die hem de kracht geeft deze vreselijke ziekte te doorstaan.

De hoofdboodschap van ons thema, door even dat ene woord binnen te laten komen, bleek ‘DELEN’. Geluk delen, complimenten delen, wensen delen, liefde delen en daarmee elkaar inspirerend raken.

***

Een los nummer van Lees ME kost €5,50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Voor uw bestelling gaat u naar: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/mecvsvereniging
 
Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging: http://me-cvsvereniging.nl/lid-worden

 

 

Cover Lees ME 28
Rond Wereld ME Dag, 12 mei, vonden er verschillende evenementen en acties plaats. Het meest indrukwekkend was misschien toch wel de internationale actie ‘Millions Missing’, u leest er in deze Lees ME alles over. Aansluitend vindt u ook een verslag over de vijfde jubileum editie van het op 23 mei door Sonja Silva georganiseerde Wereld ME Dag Benefiet in Amsterdam.
 
We blikken ook nog iets verder terug naar april, de maand waarin de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de ME/cvs Vereniging plaatsvond.
 
In Sprokkelnieuws wordt een beeld gegeven van de laatste ontwikkelen rond de omstreden PACE trial en de installatie van de commissie die aan de Gezondheidsraad een advies moet gaan uitbrengen over ME. De samenstelling van deze commissie, met hoog ‘SOLK gehalte’, heeft tot grote bezorgdheid geleid onder patiënten en patiëntvertegenwoordigers. Onder de naam ‘ME is geen SOLK’ is inmiddels op internet een petitie te tekenen die oproept tot het aanpassen van de commissie.
 
In de rubriek ME&Werk vertellen Pippah en Antje openhartig over het combineren van hun ziekte met hun een baan.
Met de zomervakantie voor de deur breekt er voor veel patiënten een eenzame tijd aan. Voor hen, al dan niet met groene vingers, hebben we tuin- en balkontips.
 
Anderen worstelen met de lastige vraag: kan ik wel of kan ik niet op vakantie? Debby, Bo en Lian hebben die stap gewaagd en nemen ons mee.
Wetenschap staat in het teken van de overlap tussen ME&Lyme, in het slot van deze vierdelige reeks. Francis en Mieke delen hun ervaringen over het hebben van beide ziekten.
 
Voor een luchtige noot zijn er uiteraard de columns van Floor, en Monique en de ‘Spreuk van Rinus’.
 
De volgende Lees ME zal verschijnen rond eind september. We zijn erg blij te mogen aankondigen dat dit weer een Lees ME Special zal zijn. Deze keer hebben wij gekozen voor het erg brede onderwerp ‘ME&Zorg’.
 
Wij wensen u een prachtige, eensgezinde zomer!
 
Alice, Ellen, Els, Gea en Pauliene
 
 
Een los nummer van Lees ME kost €5,50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Voor uw bestelling gaat u naar: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/mecvsvereniging
 
Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging: www.me-cvsvereniging.nl/formulier/aanmelden-lid
 
Cover Lees ME 27
Lees ME 27 (maart 2016) staat in het teken van ME&Relaties.
 
Drie ME-patiënten delen hun relatieverhaal. Waar zijn zij tegenaan gelopen met het zoeken van een levenspartner en hoe houden zij hun relatie in stand ondanks de bekende beperkingen? We hebben natuurlijk ook relatietips verzameld. Monique, Floor en Rinus geven op hun eigenzinnige wijze een kijkje in hun bevindingen met relaties. Het bestuur wrijft de winterslaap uit hun ogen, poetst het verenigingsleven weer op, en investeert in hun relaties.
 
In ME&Ouderschap deel twee vertelt Liesbeth verder over zaken als leerplicht voor haar dochters en over haar ervaringen met jeugdzorg. Jorna, een jonge vrouw, beschrijft haar ervaring met depressie en behandeling bij een psycholoog. Zij durfde daarna het ME leven weer aan. Het boek ‘Voel je beter’, dat besproken wordt door Mieke, is aan te raden voor iedereen die worstelt met gevolgen van emoties die chronische ziek zijn met zich meebrengt. Dus niet alleen liefdesrelaties komen in deze Lees ME aan bod.
 
In de rubriek Wetenschap wordt ingegaan op POTS en orthostatische intolerantie en het verband tussen de twee. In de artikelenreeks 'ME of de ziekte van Lyme? Of misschien wel allebei?' gaat deel drie over de overlap tussen ME en Lyme.
Ten slotte schrijft Alice een verslag over de eerste ME enquête die vorig jaar gehouden is door de vereniging en doet Pauliene verslag van de Forgotten Plague Screening in Amsterdam.
 
Verder zijn we erg blij twee nieuwe redactie-ondersteuners te mogen verwelkomen. Ron Elbers, die voortaan de columns van Monique en Floor zal voorzien van een pakkende illustratie, en Francis Verreck die het vormgeversteam komt versterken.
 
Wij wensen je inspirerende lentekriebels en alle goeds,
Alice, Ellen, Pauliene en Gea
 

 

Een los nummer van Lees ME kost €5,50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Voor uw bestelling gaat u naar: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/mecvsvereniging
 
Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging: www.me-cvsvereniging.nl/formulier/aanmelden-lid
 

Lees ME 26 is verschenen!

Bekijk hier de beknopte versie

In deze laatste dagen van december staat de redactie met Lees ME 26 stil bij alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het was absoluut een bewogen jaar, met veel grote mijlpalen maar helaas ook diepe dalen.

Een grote mijlpaal binnen de vereniging was het Nederlands ME Congres wat op 26 september in het AMC plaatsvond. De dag was een groot succes met een hoge opkomst zowel door medici als door patiënten. Alice bezocht het congres en schreef een verslag van deze dag dat u terugvindt op pagina 12.

De diepe dalen waar wij bij stil willen staan, waren het overlijden van Ingeborg Geuijen afgelopen augustus en van Marije van der Veen in oktober. Ter ere van beide hebben we een in memoriam in deze Lees ME.

Met Sprokkelnieuws blikken we terug op nationale en internationale ontwikkelingen op medisch vlak en de erkenning van ME in 2015.

De maand december staat voor veel mensen in het teken van familie en gezelligheid. Voor ME-patiënten betekent deze maand ook vaak grenzen bereiken. Hoe kunt u deze tijd het beste doorkomen? U leest het in Praktische en Mentale Kersttips.

Over familie gesproken; hoe is het om moeder te zijn van een kind met ME? Of zoals in het geval van Liesbeth: drie kinderen met ME? Zij vertelt in een openhartig interview over haar ervaringen in de rubriek ME&Ouderschap.

De winter is de periode om eens lekker in een goed boek weg te kruipen, dus in deze Lees ME staan maar liefst twee boekbesprekingen. Mieke bespreekt het 'Ik had nog niet dood gehoeven', het emotionel boek dat is samengesteld door Francis Verreck over haar goede vriendin Denise de Hoop. Aansluitend vindt u het interview dat Mieke met Francis had.  Aukje schrijft een bespreking over het boek 'Rust voor je rug' waarin het belang van het juiste bed besproken wordt.

In the Spotlight staat Ynske Jansen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, die dit jaar twintig jaar bestaat. Voor hen is dit jubileum een bijzondere mijlpaal waar vele ME-patiënten steun en advies hebben kunnen vinden.

Gea sprak met Nicky die ondanks haar ziekte en na jarenlang strijd met het UWV haar roeping als dierentolk heeft gevonden.

De rubriek Behandelmethoden staat deze keer in het teken van Low Dose Naltrexone. Wat weten we eigenlijk over dit medicijn? U leest het op pagina 28.

Van onze columnisten krijgen we deze keer een column in feestdagenstijl, waarbij de columns van Floor en Monique voor het laatst voorzien zijn van prachtige illustraties gemaakt door Alies Meerman. Wij danken Alies hartelijk voor haar geweldige jarenlange inzet voor Lees ME!

De redactie wenst u fijne feestdagen met uw dierbaren en vooral meer erkenning, biomedische doorbraken en daarmee een beter vooruitzicht voor allen in 2016.

Verder bedanken wij alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan Lees ME in 2015 en gaan wij met alle plezier, soms met vallen en opstaan, door in 2016 met wederom vier nummers.

Alice, Ellen, Gea, en Pauliene

 

Een los nummer van Lees ME kost € 5,50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.Voor uw bestelling gaat u naar: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/mecvsvereniging

Wilt u voortaan de nieuwe nummers automatisch in uw brievenbus ontvangen én de ME/cvs Vereniging ondersteunen in haar activiteiten voor ME-patiënten? Word dan lid van de ME/cvs Vereniging: http://me-cvsvereniging.nl/lid-worden

 

-----