terug naar overzicht

18 juni 2022 Algemene Ledenvergadering

De ME/cvs Vereniging houdt op zaterdag 18 juni 2022 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zijn alle leden van harte welkom.

Het bestuur vertelt wat zij in 2021 hebben gedaan, wat de inkomsten en uitgaven waren en wat de plannen zijn voor 2022.

De leden praten mee, beslissen mee en er wordt gestemd over een aantal belangrijke punten.

Algemene Ledenvergadering
zaterdag 18 juni 2022
13.00 – 14.30 uur via Zoom

De ALV wordt in 2022 volledig online gehouden via Zoom. Dat gaat in de praktijk heel makkelijk met de link die je toegestuurd krijgt als je je aanmeldt.

Alle leden hebben een officiële uitnodiging (convocatie) gekregen via de mail of in de brievenbus. Bij deze uitnodiging zit alle informatie die je nodig hebt over het afgelopen verenigingsjaar en de plannen voor het komende jaar. Er zit ook een los stemformulier bij.

Je kunt deelnemen aan de ALV door je vóór zaterdag 18 juni aan te melden via contact@me-cvsvereniging.nl

Ook als je niet aanwezig kunt zijn, kun je toch je stem laten horen. Je kunt je ingevulde stemformulier vóór zaterdag 18 juni

  • inscannen en naar ons mailen
  • als foto naar ons mailen
  • of per post naar ons verzenden (adres staat op het stemformulier).

Heb je vragen over de ALV of over de mail met de convocatie?

Mail ons: contact@me-cvsvereniging.nl

Hopelijk tot ziens op de 18de!

Bestuur ME/cvs Vereniging

Anderen bekeken ook

Lotgenotencontact voor mantelzorgers

Als je partner, vader, moeder, kind, broer of zus ziek wordt, en je ineens mantelzorger wordt, verandert er veel. Voor de patiënt was het natuurlijk geen eigen keuze om ziek te worden, maar ook jij als mantelzorger hebt er vaak niet voor gekozen om mantelzorg te moeten geven. Toch zet dit ook jouw leven meestal

Folder over ME en hulp(middelen)

Als je ME hebt, is het soms nodig om hulp of hulpmiddelen aan te vragen, zodat je jezelf thuis beter kunt redden of omdat deze je in staat stellen je huis uit te kunnen gaan en deel te nemen aan de maatschappij.

Algemene Leden Vergadering 2020

De volgende algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 28 maart 2020 van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Het is een mooie gelegenheid om mee te praten en om lotgenoten te ontmoeten.