terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering op 30 september 2023

Zaterdag 30 september houden wij van 13.00 tot 14.30 uur onze Algemene Ledenvergadering via Zoom.

Onze leden hebben vandaag een mail gehad met daarbij de convocatie (de oproep om deel te nemen) en de vergaderstukken. Het is altijd zeer informatief en je kan als lid weer je stem laten horen!

De ME/cvs Vereniging kent een verenigingsvorm, waarbij de leden kunnen stemmen over het beleid van het bestuur en daarmee hebben zij invloed op het beleid.

Je kan deze keer stemmen over

  • benoeming van Jordy de Haan als voorzitter en waarnemend penningmeester
  • benoeming van Naomi van Ravesteijn als secretaris
  • benoeming van Lou Corsius als algemeen bestuurslid

Verder kan je je stem laten horen over

  • het gevoerde beleid
  • de begroting
  • de contributie
  • bestuursreglement
  • de kascommissie

Kortom, veel om je stem over te laten horen.

Omdat wij het wel heel belangrijk vinden dat al onze leden kunnen meepraten over belangrijke onderwerpen met betrekking tot onze vereniging houden wij de ALV ook dit jaar weer via Zoom. Zo kunnen wij elkaar toch zien en online met elkaar om de tafel zitten.

Kan je niet aanwezig zijn bij de Zoom vergadering?

Vergeet dan niet je stemformulier in te sturen vóór 25 september.

Alle instructies staan in de mail.

Anderen bekeken ook

Legt Lipkins ME/cvs studie de stukjes bij elkaar?

Lipkins metabolomische studie levert stap voor stap een coherent beeld op van mitochondriale disfunctie

ME, Long Covid, en de geschiedenis van medisch stigma

Dit is een transcript van de recente podcast van Dr. Brian Hughes met de Noorse ME Vereniging. In het interview bespreken ze het medische stigma waarbij postvirale ziekten, zoals ME en Long COVID, ten onrechte als ‘psychologisch’ worden gekarakteriseerd door slecht onderbouwde stereotypering.

Internationale ME/cvs-conferentie Berlijn samengevat

Samenvatting van de internationale ME/cvs-conferentie in het Charité Fatigue Centrum

Van 11 tot 12 mei hield het Charité Fatigue Centrum zijn 2e internationale ME/cvs-conferentie “Understand, Diagnose, Treat” [Begrijpen, Diagnosticeren, Behandelen] in Berlijn. Meer dan 60 nationale en internationale onderzoekers presenteerden actuele onderzoeksresultaten en behandelconcepten in lezingen en wetenschappelijke posterpresentaties. De ME/CFS Research Foundation heeft de organisatie