terug naar overzicht

ALV ME/cvs Vereniging 30 september 2023

Algemene Ledenvergadering ME/cvs Vereniging 2023

Op zaterdag 30 september 2023 is onze Algemene Ledenvergadering (ALV) via Zoom gehouden. De ME/cvs Vereniging is een verenigingsvorm, waarbij de leden kunnen stemmen over het beleid van het bestuur. De leden oefenen daarmee invloed uit op het (gevoerde en toekomstige) beleid. Leden kregen drie weken van te voren een convocatie opgestuurd. Hierbij waren alle vergaderstukken en stemlijsten bijgevoegd.

Jordy de Haan is gekozen tot voorzitter van de ALV. De agenda was goed gevuld, maar eerst werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan ME-patiënte Céline Corsius, die onlangs op 18 september overleed.

Na het vaststellen van de notulen van de ALV van 2022, het bespreken van het financiële overzicht en de begroting was het tijd om te stemmen. Er kon gestemd worden over het gevoerde beleid, de begroting, contributiebeleid, benoeming van de kascommissie 2023, het bestuursreglement en op de voorgedragen beoogde bestuurskandidaten.

Ramon Kemperman (voorzitter), Ieke van Doorn (algemeen bestuurslid) en Kor Werkman (penningmeester) stelden zich niet verkiesbaar en traden af als bestuurslid. Zij worden hartelijk bedankt voor alles wat zij in de loop van de jaren voor de ME/cvs Vereniging hebben betekend.

Er werden in totaal 48 geldige stemmen uitgebracht en alle punten waarop gestemd kon worden zijn aangenomen. Jordy de Haan (eerder secretaris) werd benoemd als voorzitter en waarnemend penningmeester, Naomi van Ravesteijn als nieuwe secretaris en Lou Corsius als algemeen bestuurslid. Wij feliciteren alle bestuursleden van harte met hun benoeming.

De voorzitter deed opnieuw een dringende oproep voor vrijwilligers die mee kunnen helpen om de ME/cvs Vereniging draaiende te houden en het bestuur te ondersteunen in haar belangrijke taken.

Daarna werden de leden bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek naar ME/cvs, over de biomedische onderzoeken in het ZonMw traject enover de nieuwe ME/cvs richtlijnontwikkeling.

Tijdens de vergadering en bij de rondvraag was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De leden van de ME/cvs Vereniging krijgen over enige tijd de conceptnotulen van deze ALV toegestuurd. Deze notulen worden op de volgende ALV definitief vastgesteld.

 

Anderen bekeken ook

Internationale ME/cvs-conferentie Berlijn samengevat

Samenvatting van de internationale ME/cvs-conferentie in het Charité Fatigue Centrum

Van 11 tot 12 mei hield het Charité Fatigue Centrum zijn 2e internationale ME/cvs-conferentie “Understand, Diagnose, Treat” [Begrijpen, Diagnosticeren, Behandelen] in Berlijn. Meer dan 60 nationale en internationale onderzoekers presenteerden actuele onderzoeksresultaten en behandelconcepten in lezingen en wetenschappelijke posterpresentaties. De ME/CFS Research Foundation heeft de organisatie

ME, Long Covid, en de geschiedenis van medisch stigma

Dit is een transcript van de recente podcast van Dr. Brian Hughes met de Noorse ME Vereniging. In het interview bespreken ze het medische stigma waarbij postvirale ziekten, zoals ME en Long COVID, ten onrechte als ‘psychologisch’ worden gekarakteriseerd door slecht onderbouwde stereotypering.

2022: terugblik op een jaar ME/cvs-onderzoek

Nu 2022 ten einde loopt, is het tijd voor onze jaarlijkse traditie waarbij we terugblikken op de meest interessante wetenschappelijke studies over myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) van het afgelopen jaar.