terug naar overzicht

Richtlijn: Bestuur Zorginstituut geeft uitstel

Op 23 december berichtten wij dat er uitzicht was op een daadwerkelijke start van de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn ME/CVS. Daarvoor was onder andere nog wel nodig dat het Zorginstituut instemde met een nieuwe deadline.

Bestuur Zorginstituut geeft uitstel voor richtlijn ME/CVS

Goed nieuws: ook de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vindt het belangrijk dat er een nieuwe richtlijn komt en heeft de nieuwe deadline vastgesteld op 1 mei 2023, uitgaande van een start van de ontwikkeling per 1 maart 2022.

ME/cvs Vereniging
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
ME/CVS Stichting Nederland


Zie ook: https://www.zorginzicht.nl/nieuws/nieuwe-deadline-op-meerjarenagenda-voor-kwaliteitsstandaard-me-cvs
en ‘Uitzicht op nieuwe Nederlandse richtlijn’

Anderen bekeken ook

Richtlijn: Uitzicht op nieuwe Nederlandse Richtlijn

Op 6 september berichtten wij dat er vertraging is ontstaan bij de ontwikkeling van een nieuwe medische richtlijn voor ME/CVS, ter vervanging van de oude CBO-richtlijn CVS uit 2013. Achter de schermen is intensief overlegd en we kunnen nu melden dat er uitzicht is op een daadwerkelijke start van de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn.

Minister slaat plank mis in brief aan Tweede Kamer

Op 29 juni gaf minister van Rijn per brief antwoord op vragen van de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, SP en PvdA over de uitvoering van de motie Raemakers over ME/cvs. Daarbij baseerde hij zich voor een belangrijk deel op informatie van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU). Belangrijkste onderwerpen in de

Duidelijkheid projecten programma onderzoek ME/CVS in april 2023

Programmacommissie komt tot definitief advies over te financieren ME/CVS-projecten, bekendmaking volgt uiterlijk april 2023