terug naar overzicht

Brainfog deel 2: Cognitief functioneren en ME/cvs

Dit is het tweede artikel van Dr. Eleanor Roberts over brainfog, de reeks cognitieve problemen die mensen met ME/cvs ervaren.

Lees hier deel 1, waarin het cognitief functioneren en de betrokken hersengebieden worden geïntroduceerd.

Cognitieve disfunctie kan één van de meest verontrustende symptomen zijn voor mensen met ME/cvs.

Dit omvat:

 • afname van het werkgeheugen
 • afname van aandacht
 • het vermogen om fouten op te sporen
 • organisatorische vaardigheden
 • probleemoplossing
 • verbale vloeiendheid
 • redeneren

Inleiding

Er zijn een aantal tests en technieken die worden gebruikt om de hersenstructuur en -functie te beoordelen, en sommige hiervan werden in een vorig artikel besproken.

Er is duidelijk cognitieve disfunctie bij ME/cvs, en een meta-analyse uit 2010 onthulde significante verschillen in informatieverwerking, werkgeheugen en aandacht bij mensen met ME/cvs in vergelijking met gezonde controlepersonen.

Echter, in tegenstelling tot plaatselijk letsel (zoals bij een beroerte), is bij ME/cvs geen enkel hersengebied bij iedereen verstoord. Schade en veranderingen die leiden tot cognitieve disfunctie kunnen niet alleen betrekking hebben op de grijze stof, waar neuronale cellichamen zitten, maar ook op de witte stof, waar axonen signalen verzenden tussen verschillende hersengebieden.

Naast neuronale structurele veranderingen kunnen er ook problemen ontstaan ​​door functieveranderingen. Verder kunnen afwijkingen betrekking hebben op problemen in hersengebieden die direct betrokken zijn bij cognitie en/of andere hersengebieden, die deze beïnvloeden via de onderlinge verbindingen (zoals besproken in deel 1).

In dit artikel kijken we naar enkele van de vele hersenstudies die zijn uitgevoerd bij mensen met ME/cvs, waarbij we ons concentreren op die onderzoeken die hersengebieden hebben onderzocht, die direct betrokken zijn bij het cognitief functioneren:

 • de anterieure cingulate cortex (ACC)
 • de dorsolaterale prefrontale cortex (dlPFC)
 • de laterale orbitofrontale cortex (lOFC)

Struktuur van de hersenen

 • Om te beginnen toonde een studie, die onderzocht hoe de hersenstructuur verandert bij mensen met ME/cvs, een significante vermindering van het volume van de grijze stof in al deze frontale kwabgebieden.
 • Deze studie toonde ook  een correlatie aan tussen hoeveel dit was verminderd en de mate waarin patiënten in staat waren taken uit te voeren. Verminderingen van het volume in de dlPFC (die betrokken is bij het oplossen van problemen, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit) waren significant gecorreleerd met vermoeidheidsscores.
 • Een andere studie onderzocht de microstructuur van hersenweefsel en hoe de kleine uitsteeksels van neuronen, dendrieten en neurieten genaamd, waren gerangschikt en verspreid (stel je een tarweveld voor dat rechtop zou moeten staan, maar wordt platgedrukt en/of in delen gemaaid). Deze studie vond structurele afnames in de ACC, die betrokken is bij cognitieve processen zoals aandacht, cognitieve flexibiliteit en emotionele regulatie, samen met andere delen van de frontale en pariëtale lobben.
 • De auteurs suggereerden dat hun bevindingen wijzen op krimp van neuronen en van de dichtheid van axonen en de myeline-omhulling die helpt bij het overbrengen van celsignalen.
 • Ze vonden ook veranderingen in het aantal en het patroon van neurieten in andere gebieden van de cingulate, temporale en occipitale lobben, wat wijst op een afname van de neuronale functie omdat ze minder goed in staat zijn om naburige celsignalen op te pikken.
 • Ook werden in deze studie afnames getoond in de superieure longitudinale fasciculus-route, een grote bundel axonen van veel neuronen, die signalen van de frontale kwab naar andere delen van de cortex brengt, die betrokken zijn bij veel cognitieve processen, waaronder emotionele verwerking, aandacht en geheugen .

Metabolische en chemische veranderingen

Studies hebben ook metabolische en chemische veranderingen onderzocht in de hersengebieden die betrokken zijn bij het cognitief functioneren.

 • Eén studie onderzocht het molecuul acetylcarnitine (waarvan wordt gedacht dat het betrokken is bij de productie en het gebruik van hersenenergie) en bestudeerde ook om de bloedstroom (wat een marker is voor hersenactivatie). Analyse toonde een afname van beide factoren in de ACC, wat een weerspiegeling zou kunnen zijn van een verstoring in signalen die door de neurotransmitter glutamaat worden overgebracht.
 • Een andere studie vond een afname van een serotoninetransporter in de ACC (het mechanisme dat serotonine helpt om te worden gerecycled door een neuron, zodat het beschikbaar is om een ​​signaal door te geven), wat ook de cognitieve verwerking kan beïnvloeden.

Elektrische activiteit

Een andere manier om te kijken naar hoe de hersenen werken, is door elektrische activiteit en connectiviteit binnen en tussen hersengebieden te beoordelen.

 • Een studie waarbij gebruik werd gemaakt van elektro-encefalografie (EEG) vond bij mensen met ME/cvs een tekort aan neuronale activiteit in verschillende hersengebieden. Deze gebieden omvatten de cingulate, pariëtale en occipitale lobben, die worden geassocieerd met aandacht, geheugen, concentratie en informatieverwerking.
 • De studie vond ook verminderde connectiviteit in cognitieve netwerken die betrokken zijn bij gerichte aandacht, interpreteren van input, doelgericht gedrag en werkgeheugen, waaronder in onze drie belangrijkste gebieden – de ACC, dlPFC en OFC.
 • In een ander onderzoek werd abnormale functionele connectiviteit gevonden zowel lokaal, binnen de ACC, als tussen dit gebied en de rechter insula, een deel van de hersenschors dat betrokken is bij perceptie, cognitief functioneren, emotie en bewustzijn. De auteurs suggereerden dat deze verminderde connectiviteit geassocieerd zou kunnen zijn met neuropsychologische tekorten.
 • De connectiviteit was ook verminderd tussen de ACC en de hippocampus, een gebied dat betrokken is bij het geheugen, en tussen de hippocampus en andere delen van de frontale kwab, waaronder de dlPFC en OFC, waarvan de laatste betrokken is bij cognitieve initiatie, probleemoplossing, interferentiecontrole en Sensorische integratie.
 • Een verdere studie toonde abnormale functionele connectiviteit aan tussen gebieden binnen de cingulate cortex, die, zo veronderstelden ze, “kunnen resulteren in tekorten aan cognitie en emotie” bij mensen met ME/cvs.

Ondersteuning en immuuncellen

Zelfs als neuronen structureel en functioneel gezond zijn, kunnen ze worden beïnvloed door wat er gebeurt in de ‘ondersteunende’ cellen van de hersenen, astrocyten en cellen van het immuunsysteem (de microglia).

Activatie van deze cellen wordt in verband gebracht met inflammatie in de hersenen, zoals werd gevonden in een onderzoek bij mensen met ME/cvs, waar inflammatie correleerde met de ernst van cognitieve stoornissen, evenals met vermoeidheid en pijn. Specifieke getroffen regio’s waren de ACC en andere regio’s die betrokken zijn bij het corticale functioneren, zoals de thalamus, hippocampus, middenhersenen en pons.

De auteurs stelden dat de neuro-inflammatie die ze vonden mogelijk te wijten is aan het feit dat neuronen zichzelf moeten ‘overbelasten’ om verlies van functie te compenseren.

Inderdaad, een ander onderzoek dat mentale vermoeidheid tijdens cognitieve taken onderzocht, vond dat de scores significant voorspellend waren voor verhoogde hersenactiviteit in regio’s, waaronder verschillende gebieden van de cingulate cortex, evenals regio’s in de frontale, temporale en pariëtale lobben, en subcorticale gebieden zoals de kleine hersenen en hippocampus.

Deze auteurs concludeerden dat hun resultaten “suggereren dat acute mentale vermoeidheid wijdverbreide effecten heeft op aandacht, werkgeheugen en executieve controleprocessen en het is aannemelijk dat gevoelens van vermoeidheid van invloed kunnen zijn op het vermogen van een persoon om efficiënt aandacht te besteden aan informatie, informatie op te slaan, te manipuleren en terug te halen uit het geheugen”.

Dit zijn allemaal omstandigheden waar mensen met ME/CVS veel mee te maken kunnen hebben.

Conclusie

Hoewel dit slechts enkele van de onderzoeken zijn naar cognitieve disfunctie bij ME/cvs, laat deze momentopname zien dat wat mensen ervaren onder de vlag van ‘brainfog’ geassocieerd kan worden met:

 • daadwerkelijke veranderingen in de structuur van de hersenen,
 • disfunctie van neuronen, en
 • activering van ondersteunende en immuunsysteemcellen in de hersenen.

Bron: https://www.meresearch.org.uk/brain-fog-2/
Een artikel van ME Research UK, 11 November 2021
Geschreven door Dr. Eleanor Roberts
Vertaling ME/cvs Vereniging

Anderen bekeken ook

Brainfog deel 1: Inleiding op cognitief functioneren

Brainfog (of ‘Hersenmist’) is een veelvoorkomend symptoom van ME/cvs dat het leven beperkt.

2023: terugblik op een jaar ME/cvs-onderzoek

2023 zal worden herinnerd als het jaar waarin artificiële intelligentie haar grote doorbraak maakte, maar wat bracht het voor het onderzoek naar ME/cvs? Nu het jaar zijn laatste hoofdstuk nadert, is het tijd om de meest interessante ME/cvs-onderzoeken van 2023 te beoordelen. WASF3 en de spierbiopten van het NIH We beginnen met de intrigerende bevindingen gepubliceerd door

Hersenontstekingen door aantasting bloedvaten

Het was een kleine studie, maar kleine studies die door de juiste mensen worden uitgevoerd, kunnen een groot verschil maken. Bovendien gaat er niets boven echt graven in de hersenen – en hier was echt graafwerk voor nodig – om te weten te komen wat het SARS-CoV-2-virus doet met dit meest obscure en moeilijk toegankelijke