terug naar overzicht

Protest tegen subsidie CGT onderzoek bij COVID-19

Breed protest onder de Nederlandse patiënten tegen subsidieverstrekking ZonMw aan onderzoek voor cognitieve gedragstherapie bij COVID-19 patienten.

Breed protest onder Nederlandse patiënten tegen subsidieverstrekking ZonMw voor CGT-onderzoek bij Covid-19 patiënten

Over de verstrekking van een subsidie door ZonMw aan prof. Hans Knoop naar de effecten van CGT op postvirale COVID-19 is zowel in ons land als internationaal (terecht) heel veel beroering geweest.

Ook drie patiëntenvertegenwoordigers in de ME/CVS Stuurgroep van ZonMw hebben daartegen met klem geprotesteerd bij ZonMw, en ontvingen daarop een onbevredigend antwoord.

Als reactie daarop en om ZonMw ervan te doordringen dat het de patiënten en ons bittere ernst is, is een vervolgschrijven met bijlage uitgegaan naar ZonMw.

Anderen bekeken ook

Hoe Long COVID en ME/cvs het lichaam uitputten

Health Rising haakt in op een artikel in de New York Times om te zien hoe zowel Long COVID als ME/cvs het lichaam uit kunnen putten.

Ziek door verminderde bloedstroom naar de hersenen?

Langdurige COVID, ME/cvs en POTS: ziek door verminderde bloedstroom naar de hersenen?

Hersenontstekingen door aantasting bloedvaten

Het was een kleine studie, maar kleine studies die door de juiste mensen worden uitgevoerd, kunnen een groot verschil maken. Bovendien gaat er niets boven echt graven in de hersenen – en hier was echt graafwerk voor nodig – om te weten te komen wat het SARS-CoV-2-virus doet met dit meest obscure en moeilijk toegankelijke