terug naar overzicht

Protest tegen subsidie CGT onderzoek bij COVID-19

Breed protest onder de Nederlandse patiënten tegen subsidieverstrekking ZonMw aan onderzoek voor cognitieve gedragstherapie bij COVID-19 patienten.

Over de verstrekking van een subsidie door ZonMw aan prof. Hans Knoop naar de effecten van CGT op postvirale COVID-19 is zowel in ons land als internationaal (terecht) heel veel beroering geweest.

Ook drie patiëntenvertegenwoordigers in de ME/CVS Stuurgroep van ZonMw hebben daartegen met klem geprotesteerd bij ZonMw, en ontvingen daarop een onbevredigend antwoord.

Als reactie daarop en om ZonMw ervan te doordringen dat het de patiënten en ons bittere ernst is, is een vervolgschrijven met bijlage uitgegaan naar ZonMw.

Anderen bekeken ook

Resultaten WOB verzoek ReCOVer

Resultaten WOB-procedure subsidietoekenning door ZonMw aan ReCOVer onderzoek (Cognitieve gedragstherapie bij long-Covid)

Hersenbloedstroom is verminderd bij ME/cvs

De bloedstroom naar de hersenen blijkt verminderd te zijn bij ME/cvs tijdens kanteltafeltesten. Dit is zelfs het geval in afwezigheid van hypotensie (lage bloeddruk) of tachycardie (te snelle hartslag). Dit blijkt uit een studie van Linda van Campen, Freek Verheugt, Peter Rowe en Frans Visser. Zij testten dit in een kwantitatieve, gecontroleerde studie waarin gebruik

Start onderzoeksagenda ME/cvs

Op 9 januari jongstleden werd de stuurgroep onderzoeksagenda ME/CVS geïnstalleerd door de Dr. V. Timmerhuis, directeur van ZonMW. Aanleiding is het advies van de Gezondheidsraad van maart 2018 over ME/CVS. Op basis daarvan heeft de minister voor Medische Zorg en Sport aan Zon MW opdracht gegeven een biomedische onderzoeksagenda voor ME/CVS te ontwikkelen om vervolgens