terug naar overzicht

EU wil meer geld voor onderzoek naar ME/cvs

Het Europees Parlement wil de financiering binnen de EU verhogen om onderzoek naar diagnostische testen en behandelingen van ME/cvs te bevorderen. Europarlementariërs roepen op om meer geld vrij te maken voor onderzoek naar de complexe ziekte.

  • Er wordt geschat dat 2 miljoen Europeanen zijn getroffen door de ziekte
  • ME/cvs wordt nog steeds slecht begrepen en is daardoor ondergediagnosticeerd
  • Toenemende awareness is cruciaal in het bevorderen van de erkenning van de ziekte en om levens van patiënten te verbeteren

In een resolutie die woensdag werd aangenomen met 676 stemmen voor, 4 tegen en 8 onthoudingen, roept het Europees Parlement op tot aanvullende EU-financiering voor onderzoek naar ME/cvs en prioriteit geven aan projecten die gericht zijn op biomedisch onderzoek.

Dit komt nadat het Parlement een aantal petities heeft ontvangen waarin bezorgdheid wordt geuit over het ontbreken van een behandeling en onvoldoende financiering voor onderzoek.

“Myalgische Encefalomyelitis is een chronische neuro-immuunziekte die vele mensen treft, maar helaas is er weinig bekend over de oorzaken ervan en mogelijke genezende behandeling.

Steun voor biomedisch onderzoek

“Door deze resolutie aan te nemen, geeft het Parlement een stem aan de zorgen van patiënten en ondersteunt hun legitieme verzoeken om meer bekendheid over de ziekte en meer financiering voor onderzoek. Wij dringen er bij de Commissie op aan om meer subsidie toe te kennen voor EU biomedisch onderzoek naar ME/cvs, om snel diagnostische testen te ontwikkelen en er zorg voor te dragen dat patiënten toegang hebben tot een effectieve behandeling.”

Samenwerking bevorderen

De resolutie roept op tot meer Europese en internationale samenwerking in onderzoek naar ME/cvs, teneinde de ontwikkeling van objectieve diagnostische normen en behandelingen te bespoedigen. Daarnaast zou de Commissie onderzoek moeten doen naar de haalbaarheid van een EU fonds voor preventie en behandeling van ME/cvs, suggereren Europarlementariërs.

Meer awareness

Door onvoldoende kennis bij gezondheidszorgaanbieders en het ontbreken van de juiste testen, wordt ME/cvs nog steeds slecht begrepen en als gevolg daarvan ondergediagnosticeerd. De Europarlementariërs herinneren eraan dat gebrekkige kennis ook kan leiden tot stigmatisering en psychologische stress.

Wij willen het dagelijks leven van patiënten en hun gezinnen die er aan lijden en risico lopen op sociale uitsluiting verbeteren – Dolors Montserrat (EPP, ES), Voorzitter van de Petitie Commissie

De resolutie benadrukt het gebrek aan erkenning en awareness bij dit soort ziekten en roept de Commissie en de lidstaten op om informatie- en bewustzijncampagnes te starten onder gezondheidszorgprofessionals en het publiek.

Achtergrondinformatie

Myalgische Encefalomyelitis/ Chronische Vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) is een invaliderende en complexe chronische ziekte waarvan de oorzaak onbekend is, waarvan symptomen, ernst en progressie extreem variabel zijn. Het ontbreken van behandeling en onvoldoende financiering voor onderzoek naar de ziekte, die een geschatte 2 miljoen mensen in de EU treft, werd al benadrukt door verscheidene verzoeken aan de Commissie en petities van burgers. De economische last van de ziekte in heel Europa wordt geschat op 40 miljard euro per jaar.

Het originele artikel vind je hier

Anderen bekeken ook

Op zoek naar de ontbrekende puzzelstukjes

Interview met microbioloog Rogier Louwen en neurowetenschapper Michael VanElzakker over ME/CVS onderzoek.

Sluiting eerste ronde onderzoeksprogramma ME/CVS

Op 21 april 2022 om 14:00 uur sloot de eerste subsidieoproep van het onderzoeksprogramma ME/CVS. Hoeveel aanvragen zijn er ingediend en wanneer wordt bekend welke onderzoeken er starten? In deze update lees je meer over de status van het onderzoeksprogramma.

Rapport ‘Zorg voor ME’

Het staat er zeer slecht voor met de zorg voor ME-patiënten in Nederland. Dit blijkt uit het rapport ‘Zorg voor ME’ dat op 12 september 2016 is gepresenteerd aan Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland te Utrecht. De ME/cvs Vereniging schreef het rapport om aandacht te vragen voor de uiterst problematische situatie van de