terug naar overzicht

Groen licht voor ontwikkeling richtlijn ME/CVS

Het ministerie van VWS heeft de subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn ME/CVS goedgekeurd.

Dit betekent dat de ontwikkeling van de richtlijn ME/CVS nu echt van start kan gaan. Onze patiëntenvertegenwoordigers staan in de startblokken.

Onlangs is er al een eerste bijeenkomst geweest met de patiëntenklankbordgroep. Ook is de vragenlijst voor ME/CVS-patiënten om hun ervaringen met de medische zorg te melden en voorstellen voor verbetering te doen bijna klaar.

Zie ook:
https://me-cvsvereniging.nl/nieuws/uitzicht-op-nieuwe-nederlandse-richtlijn-me-cvs-2/

https://me-cvsvereniging.nl/nieuws/bestuur-zorginstituut-geeft-uitstel-voor-richtlijn-me-cvs/

https://me-cvsvereniging.nl/nieuws/dit-jaar-start-ontwikkeling-richtlijn-me-cvs/

Anderen bekeken ook

Perspectief voor patiënten – 1e ME/CVS onderzoeken van start

Perspectief voor ME/CVS-patiënten.Eerste ME/CVS-onderzoeksprojecten kunnen van start gaan.

Vandaag heeft ZonMw bekend gemaakt dat twee consortia met tien onderzoeksprojecten in totaal 11,6 miljoen euro subsidie zullen krijgen voor onderzoek naar ME/CVS. Daardoor kan in ons land nu een structurele start gemaakt worden met biomedisch onderzoek naar deze ingrijpende ziekte. Onderzoekers staan in de startblokken. Dit is

Internationale ME/cvs-conferentie Berlijn samengevat

Samenvatting van de internationale ME/cvs-conferentie in het Charité Fatigue Centrum

Van 11 tot 12 mei hield het Charité Fatigue Centrum zijn 2e internationale ME/cvs-conferentie “Understand, Diagnose, Treat” [Begrijpen, Diagnosticeren, Behandelen] in Berlijn. Meer dan 60 nationale en internationale onderzoekers presenteerden actuele onderzoeksresultaten en behandelconcepten in lezingen en wetenschappelijke posterpresentaties. De ME/CFS Research Foundation heeft de organisatie

Richtlijn: Uitzicht op nieuwe Nederlandse Richtlijn

Op 6 september berichtten wij dat er vertraging is ontstaan bij de ontwikkeling van een nieuwe medische richtlijn voor ME/CVS, ter vervanging van de oude CBO-richtlijn CVS uit 2013. Achter de schermen is intensief overlegd en we kunnen nu melden dat er uitzicht is op een daadwerkelijke start van de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn.