terug naar overzicht

Het Juiste Loket biedt ondersteuning

Voor veel mensen met ME is het moeilijk om passende zorg te krijgen. De kennis over ME is, ondanks het advies van de Gezondheidsraad (2018), niet altijd aanwezig. Niet bij degenen die de indicaties moeten stellen voor de zorg die je nodig hebt of bij de bedrijven die vervolgens de zorg moeten leveren. Daardoor kom je als patiënt soms terecht in een web van wetten, regels en regelingen. Of je weet niet bij welk loket je moet aankloppen voor wat je nodig hebt. Soms word je van het kastje naar de muur gestuurd. Ook kan het zijn dat de zorg die je krijgt niet passend is. Het opkomen voor je rechten is daardoor moeilijk en vraagt veel energie.

Het Juiste Loket

Voor deze situaties heeft het ministerie van VWS samen met Iederin en Per Saldo Het Juiste Loket opgezet.

Wie zijn Het Juiste Loket?

Bij Het Juiste Loket werken mensen van Per Saldo en Ieder(in). Het wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Wat doet Het Juiste Loket?

Het Juiste Loket geeft informatie aan mensen die vragen hebben over langdurige zorg. Bijvoorbeeld als zij niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen. Het gaat dan om zorg en ondersteuning die valt onder de:

  • Jeugdwet;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • zorg en ondersteuning aan kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging nodig hebben;
  • zorg van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname.

Wie kan contact opnemen?

Het Juiste Loket is er voor mensen die zorg (willen) ontvangen en hun vertegenwoordigers. Ook zorgverleners, cliëntondersteuners, medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bij Het Juiste Loket terecht.

Wat kost het?

De hulp van Het Juiste Loket is gratis.

Hoe kom je in contact met Het Juiste Loket?

Het Meldpunt Juiste Loket is te benaderen op de volgende manieren:

Wanneer is Het Juiste Loket bereikbaar?

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Wat doet Het Juiste Loket als ik contact opneem?

Bij het Juiste Loket kun je met een deskundige praten over passende zorg en ondersteuning voor jezelf of voor een cliënt. De medewerker denkt met je mee welke stappen je kunt zetten. Hij/zij bekijkt bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is om de zorg en/of ondersteuning geregeld te krijgen: het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de gemeente of de zorgaanbieder. Het Juiste Loket regelt zelf geen zorg of ondersteuning maar kijkt wat nodig is voor passende zorg. Ook kan het je helpen met een aanvraag of knelpunten.

Het kan voorkomen dat je in een individuele situatie toch vastloopt en het antwoord op je vragen niet vindt. Je kunt bij het juiste loket terecht als je op zoek bent naar informatie over actuele afspraken en richtlijnen en wilt weten wat dit in jouw situatie betekent of waar jij recht op hebt.

Ook kun je Het Juiste Loket benaderen wanneer zorg niet- of anders geregeld wordt vanwege het coronavirus en deze voor jou niet (meer) passend is.

Als je vraag niet meteen kan worden beantwoord, krijg je via de mail achteraf het antwoord en de regelgeving toegestuurd die daar aan ten grondslag ligt. Dit kun je gebruiken in het contact met zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente of zorgaanbieder.

Heeft Het Juiste Loket kennis over ME/cvs?

De expertise van de medewerkers ligt bij kennis over de regelgeving, niet bij kennis over ME. Patiëntenorganisaties kunnen vragen bundelen en contact opnemen met Het Juiste Loket.

Wat gebeurt er als Het Juiste Loket geen passend antwoord heeft?

Zo nodig wordt contact gezocht met betrokken instanties om tot een passende oplossing te komen. Wanneer nodig en gewenst kan er ook contact worden gezocht met een landelijk expertiseteam om tot een oplossing te komen.

Wat gebeurt er wanneer er veel vragen binnenkomen over een zelfde onderwerp?

Het Juiste Loket signaleert waar er problemen zijn bij het verkrijgen van passende zorg. De vragen en knelpunten worden gebundeld en neergelegd bij het Ministerie van VWS of bij één van de directies waar Het Juiste Loket mee te maken heeft. Dit kan tot resultaat hebben dat veel voorkomende knelpunten worden opgelost!

(Wanneer geen signalen worden gemeld door patiënten bij het Juiste Loket komen er dus geen signalen binnen bij VWS en kan het beleid niet worden bijgestuurd.)

Anderen bekeken ook

Internationale ME/cvs-conferentie Berlijn samengevat

Samenvatting van de internationale ME/cvs-conferentie in het Charité Fatigue Centrum Van 11 tot 12 mei hield het Charité Fatigue Centrum zijn 2e internationale ME/cvs-conferentie “Understand, Diagnose, Treat” [Begrijpen, Diagnosticeren, Behandelen] in Berlijn. Meer dan 60 nationale en internationale onderzoekers presenteerden actuele onderzoeksresultaten en behandelconcepten in lezingen en wetenschappelijke posterpresentaties. De ME/CFS Research Foundation heeft de organisatie

2023: terugblik op een jaar ME/cvs-onderzoek

2023 zal worden herinnerd als het jaar waarin artificiële intelligentie haar grote doorbraak maakte, maar wat bracht het voor het onderzoek naar ME/cvs? Nu het jaar zijn laatste hoofdstuk nadert, is het tijd om de meest interessante ME/cvs-onderzoeken van 2023 te beoordelen. WASF3 en de spierbiopten van het NIH We beginnen met de intrigerende bevindingen gepubliceerd door

Passende hulp vinden?

“Help! Ik weet het niet meer, wat nu?” Regelmatig krijgen wij aan de infolijn of via de mail vragen van ME/cvs-patiënten, die de wanhoop nabij zijn. Zij hebben dan eigenlijk alles al geprobeerd, maar werkelijk nergens vinden ze enige vorm van passende hulp of zorg. Al vaker hebben wij aangegeven, dat wanneer het niet lukt om passende