terug naar overzicht

Hoe te leven met ME/cvs en Fibromyalgie

Welke problemen kom je tegen waar je zelf nog wèl invloed op hebt? Hoe kun je misschien voorkomen dat je van PEM naar PEM gaat zonder enige grip te hebben op wat je anders kunt doen? Hoe voorkom je terugvallen en hoe voorkom je langdurige terugvallen?

Bruce Campbell schreef een groot aantal artikelen over zelfhulpstrategieen bij o.a. ME/cvs, waaronder de serie “What Works for ME/CFS and Fibromyalgia”.

In deze serie van 8 artikelen gaat Bruce Campbell uit van de kracht van zelfhulp en de kracht van lotgenotengroepen. Hij illustreert dat aan de hand van uitspraken van patiënten.

  1. Veel voorkomende problemen en gedeelde oplossingen
  2. Hulpeloosheid overwinnen
  3. Stabiliteit door pacing
  4. Doelen bereiken
  5. Verminderen en voorkomen van stress
  6. Omgaan met emoties
  7. Verbeteren van relaties (verschijnt 21 mei)
  8. Minimaliseren van terugvallen (verschijnt 21 mei)

In deze artikelen gebruikt hij de ervaringen van lotgenoten met ME en Fibromyalgie die deel hebben genomen aan de zelfhulpcursussen om praktische tips te geven.

In het eerste artikel schrijft hij over veel voorkomende problemen bij chronische ziekten, leven met onzekerheid, omgaan met symptomen, relaties en over de bruikbaarste strategieën (waaronder Pacing).

In het tweede artikel schrijft hij over wat je kunt doen om je gevoel van hulpeloosheid te overwinnen en controle over je leven weer wat terug te krijgen. Hij gaat daarbij in op wat je symptomen doet verergeren en op wat je symptomen kan doen verbeteren.

In het derde artikel schrijft hij hoe Pacing jou kan helpen als strategie om meer controle te krijgen over je symptomen en stabiliteit te brengen.

In het vierde artikel schrijft hij over haalbare doelen stellen om uit te proberen wat voor jou wel of niet werkt.

In artikel 5 gaat het over het verminderen en voorkomen van stress, omdat zelfs matige stress bij ME/cvs symptomen kan doen toenemen. Wat kun je doen om stress te minimaliseren?

Het zesde artikel biedt strategieën om met emoties om te gaan. ME/cvs en fibromyalgie lijken emotionele reacties sterker te maken dan voorheen en moeilijker onder controle te houden. Hij gaat daarbij in op strategieën om met boosheid, depressie en verlies om te gaan.

In artikel 7 schrijft hij over het verbeteren van relaties en geeft hij 7 strategieën die je daar bij kunnen helpen.

Artikel 8 is het laatste artikel in deze serie en gaat over het minimaliseren en het beperken van de ernst van terugvallen.

Anderen bekeken ook

Zelfhulp Strategieën voor ME/cvs: Pacing

ME/cvs: Waar heb je zelf misschien nog wel wat invloed op? Hoe kun je voorkomen dat je van de ene PEM naar de andere PEM gaat en hoe voorkom je (langdurige) terugvallen?

Wat is pacing?

Pacing is een zelfhulp strategie (geen therapie) die patiënten helpt om te leren zuiniger om te gaan met hun energie door het bij jouw lichaam passende activiteiten niveau en de optimale hoeveelheid rust te vinden.

Voorspellen van de ernst van PEM

Post-exertionele malaise (PEM) – het verslechteren van alle symptomen na zelfs een kleine fysieke of mentale inspanning – is één van de kernsymptomen van ME/cvs. De ernst ervan en hoe lang het kan duren voordat iemand weer herstelt, kan van persoon tot persoon verschillen. Daarom hebben onderzoekers uit Frankrijk onlangs geprobeerd om factoren te identificeren