terug naar overzicht

Peter van der Spek over de onderzoeksagenda

Op 25 augustus geven het Erasmus MC en ZonMw het startsein voor een reeks werksessies over ME/CVS. Het doel: onderzoekers vanuit verschillende disciplines enthousiast maken voor onderzoek naar ME/cvs. Hoogleraar Peter van der Spek is erbij en blikt alvast vooruit.

ME/CVS is een ziekte waar nog maar weinig over bekend is. Het is niet duidelijk wat de ziekte veroorzaakt. Dit maakt een goede diagnose en behandeling moeilijk. Om daar duidelijkheid over te krijgen is onderzoek nodig, het liefst vanuit verschillende invalshoeken. Daarom heeft ZonMw van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om samen met wetenschappers, behandelaren en patiënten een onderzoeksagenda op te stellen. Hierin komt te staan welke onderzoeksthema’s de komende jaren prioriteit moeten krijgen om het leven van patiënten met ME/CVS te verbeteren. De eerste aanzet voor de onderzoeksagenda is inmiddels klaar.

De komende maanden wordt de concept-onderzoeksagenda voorgelegd aan een aantal betrokkenen. In samenwerking met UMC’s door het hele land organiseert ZonMw werksessies voor wetenschappers die zich op ME/CVS-onderzoek willen richten. Tijdens die werksessies gaan onderzoekers met elkaar in gesprek over de onderzoeksagenda en wat zij daar vanuit hun eigen discipline aan bij kunnen dragen. Het Erasmus MC trapt af met een eerste werksessie op 25 augustus in Rotterdam.

Een van de aanwezigen is hoogleraar klinische bio-informatica Peter van der Spek. Hij is als stuurgroeplid betrokken bij het opstellen van de onderzoeksagenda. Hij kijkt erg uit naar de werksessie.

‘Ik hoop dat er vuurwerk gaat ontstaan.’

Peter van der Spek, geneticus en hoogleraar klinische bio-informatica/pathologie

Het volledige interview met Peter van der Spek lees je hier verder bij ZonMW

Anderen bekeken ook

Start onderzoeksagenda ME/cvs

Op 9 januari jongstleden werd de stuurgroep onderzoeksagenda ME/CVS geïnstalleerd door de Dr. V. Timmerhuis, directeur van ZonMW. Aanleiding is het advies van de Gezondheidsraad van maart 2018 over ME/CVS. Op basis daarvan heeft de minister voor Medische Zorg en Sport aan Zon MW opdracht gegeven een biomedische onderzoeksagenda voor ME/CVS te ontwikkelen om vervolgens

Bijeenkomst ZonMW over onderzoeksprogramma

Save the date: Netwerkbijeenkomst van ZonMW over het onderzoeksprogramma ME/CVS. ZonMW organiseert op 7 oktober 2021 een netwerkbijeenkomst voor biomedische onderzoekers, ME/CVS-patiënten en andere geïnteresseerden over het onderzoeksprogramma dat eind 2021 van start gaat.

Protest tegen subsidie CGT onderzoek bij COVID-19

Breed protest onder de Nederlandse patiënten tegen subsidieverstrekking ZonMw aan onderzoek voor cognitieve gedragstherapie bij COVID-19 patienten.