Leerlingen met ME/cvs in het Voortgezet Onderwijs

Datum: 
12/04/2021

Nieuwe folder ‘Leerlingen met ME/CVS in het Voortgezet Onderwijs’

Voor leerlingen met ME/cvs in het voorgezet onderwijs, hun ouders, docenten, mentoren, zorgverleners en alle anderen die bij hen betrokken zijn, is er nu een handzaam informatieblad. Dat bevat veel praktische tips voor de oplossing van onderwijsproblemen en een korte beschrijving van de ziekte (het is een lichamelijke ziekte, geen gedragsprobleem). Ook kinderen met ME in het basisonderwijs kunnen iets aan deze tips hebben.

Het informatieblad is gebaseerd op ervaringen van ouders en leerlingen en gemaakt door de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/cvs Vereniging. Het kan als pdf worden gelezen of geprint, om aan iemand door te sturen of te overhandigen:
https://www.me-cvsvereniging.nl/sites/default/files/documenten/Leerlingen%20met%20ME.pdf

Telefoonvriendelijke grote letterweergave: 
https://www.me-cvsvereniging.nl/sites/default/files/documenten/Leerlingen%20met%20ME-%20Groter%20lettertype.pdf

Het webinar van 12 april over ME/cvs en passend onderwijs, georganiseerd in opdracht van het ministerie van VWS, is tot 10 mei hier terug te zien: https://live.dutchwebinar.com/onderwijsmecvs

Nog meer informatie:

Medische handleiding met veel informatie over ME/cvs bij jongeren, en in de bijlagen uitleg en voorbeeldbrieven aan artsen en scholen: 
Diagnose en behandeling bij jongeren met ME/cvs: een handleiding
(Hoofdauteur is Professor Peter C. Rowe, Afdeling Algemene Kinder- en jongerengeneeskunde, Johns Hopkins University School of Medicine)
https://www.me-cvsvereniging.nl/nieuws/diagnose-en-behandeling-bij-jongeren-met-mecvs-een-handleiding

Kort overzicht “Wat is ME/CVS”, gebaseerd op het advies van de Gezondsheidsraad uit 2018: https://www.me-cvsvereniging.nl/sites/default/files/documenten/Wat-is-ME-CVS.pdf

Telefoonvriendelijke grote letterweergave: https://www.me-cvsvereniging.nl/sites/default/files/documenten/Wat-is-ME-CVS-groot-lettertype.pdf

 

-----