terug naar overzicht

ZonMw update over ervaringsdeskundigheid

In het bericht op de website van ZonMw leest u meer over de gesprekken over de invulling van ervaringsdeskundigheid, die hebben geleid tot een conceptplan voor de invulling van ervaringsdeskundigheid.

De afgelopen maanden heeft ZonMw gesprekken gevoerd met klankbordgroepleden en patiëntenorganisaties over de onderlinge samenwerking en verbeteringen voor de toekomst. Geleerde lessen naar aanleiding van de 1e subsidieronde zijn in deze gesprekken meegenomen.

De gesprekken hebben geleid tot een conceptvoorstel voor de invulling van ervaringsdeskundigheid binnen het  onderzoeksprogramma ME/CVS. Met als doel om, binnen de wettelijke kaders van ZonMw, te zorgen voor een adequate invulling van de inbreng van de ME/CVS-patiëntenorganisaties bij het vervolg van het programma.

Lees verder op de website van ZonMw.

Anderen bekeken ook

Perspectief voor patiënten – 1e ME/CVS onderzoeken van start

Perspectief voor ME/CVS-patiënten.Eerste ME/CVS-onderzoeksprojecten kunnen van start gaan.

Vandaag heeft ZonMw bekend gemaakt dat twee consortia met tien onderzoeksprojecten in totaal 11,6 miljoen euro subsidie zullen krijgen voor onderzoek naar ME/CVS. Daardoor kan in ons land nu een structurele start gemaakt worden met biomedisch onderzoek naar deze ingrijpende ziekte. Onderzoekers staan in de startblokken. Dit is

Duidelijkheid projecten programma onderzoek ME/CVS in april 2023

Programmacommissie komt tot definitief advies over te financieren ME/CVS-projecten, bekendmaking volgt uiterlijk april 2023

Post-COVID en ME/CVS: samen complexe puzzels te lijf

Nu de COVID-pandemie niet meer het hele land verlamt, groeit de aandacht voor mensen met aanhoudende klachten na COVID-19.