terug naar overzicht

ME/cvs Vereniging stapt naar de rechter

De ME/cvs Vereniging is betrokken als patiëntenorganisatie bij het ZonMw biomedisch onderzoeksprogramma ME/CVS. De ME/cvs Vereniging heeft hierop een Woo-verzoek en een pro-forma bezwaarschrift ingediend bij ZonMw over de toekenning van subsidie aan het consortium van ME/CFS Lines (en haar deelprojecten). Het ingediende pro-forma bezwaarschrift is reeds niet-ontvankelijk verklaard door ZonMw. Het Woo-verzoek is nog steeds in behandeling.

Na bestudering van de ZonMw genomen beslissingen en het zorgvuldig afwegen van de belangen van ME/cvs-patiënten heeft de ME/cvs Vereniging besloten om een pro-forma beroepschrift bij de rechtbank in te dienen. Hierin wordt aan de rechtbank verzocht om, onder andere, de beslissing van ZonMw op het pro-forma bezwaarschift te vernietigen en deze in behandeling te nemen evenals de bezwaren gegrond te verklaren. Naar verwachting zal het enige tijd duren voordat er een gerechtelijke uitspraak door de rechtbank wordt gedaan.

ZonMw ontneemt zichzelf de kans om te laten zien – in voldoende transparantie – dat het onderzoeksgeld wordt besteed aan goed en gedegen biomedisch onderzoek. De ME/cvs Vereniging betreurt dat deze juridische (vervolg)stap als noodzakelijk wordt gezien om de belangen van de ME/cvs-patiënten te beschermen.

Pro-forma beroepschrift

Anderen bekeken ook

Perspectief voor patiënten – 1e ME/CVS onderzoeken van start

Perspectief voor ME/CVS-patiënten.Eerste ME/CVS-onderzoeksprojecten kunnen van start gaan.

Vandaag heeft ZonMw bekend gemaakt dat twee consortia met tien onderzoeksprojecten in totaal 11,6 miljoen euro subsidie zullen krijgen voor onderzoek naar ME/CVS. Daardoor kan in ons land nu een structurele start gemaakt worden met biomedisch onderzoek naar deze ingrijpende ziekte. Onderzoekers staan in de startblokken. Dit is

Internationale ME/cvs-conferentie Berlijn samengevat

Samenvatting van de internationale ME/cvs-conferentie in het Charité Fatigue Centrum

Van 11 tot 12 mei hield het Charité Fatigue Centrum zijn 2e internationale ME/cvs-conferentie “Understand, Diagnose, Treat” [Begrijpen, Diagnosticeren, Behandelen] in Berlijn. Meer dan 60 nationale en internationale onderzoekers presenteerden actuele onderzoeksresultaten en behandelconcepten in lezingen en wetenschappelijke posterpresentaties. De ME/CFS Research Foundation heeft de organisatie

2022: terugblik op een jaar ME/cvs-onderzoek

Nu 2022 ten einde loopt, is het tijd voor onze jaarlijkse traditie waarbij we terugblikken op de meest interessante wetenschappelijke studies over myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) van het afgelopen jaar.