Nieuw medicijn tegen ME/cvs?

Datum: 
06/09/2021

Het kleine farmaceutische bedrijf Cortene heeft de resultaten gepubliceerd van een eerste kleinschalige studie naar CR38, een nieuw ontwikkeld medicijn tegen ME/cvs. 

Het is een unicum dat een private onderneming een geheel nieuw medicijn ontwikkelt tegen ME/cvs. Hoewel de studie vooral bedoeld was om de veiligheid van het middel aan te tonen en dosis te bepalen en met 14 patiënten zeer klein is van opzet, is er reden tot voorzichtig enthousiasme. 

Cortene vermoedt dat een ontregeling van CRFR1/CRFR2 receptoren in het limbisch brein de oorzaak is van ME/cvs. Door een aanvankelijke stressor/ bedreiging zijn zenuwen verzadigd geraakt met CRFR2 receptoren, die hypersensitief reageren op iedere stimulus. Dit veroorzaakt een voortdurende staat van dysautonomie in het lichaam. 

Wanneer de stress of bedreiging is geweken, trekken CRFR2 receptoren zich normaliter terug in de zenuwcellen en komen CRFR1 receptoren aan de oppervlakte, waardoor het lichaam terugkeert naar een staat van rust en homeostase. Bij ME/cvs- patiënten gebeurt dit, vermoeden zij, niet. 

Cortene beoogt de CRFR2 receptoren zodanig met CT38 te overstimuleren, dat zij zich terugtrekken en er een ‘reset’ plaatsvindt van het ontregelde systeem. Dit betekent dat het medicijn een blijvende verbetering of zelf genezing zou kunnen bewerkstelligen- zonder dat men daarvoor blijvend medicijnen moet slikken. 

De studie in samenwerking met het Bateman-Horne center laat zien dat het medicijn, toegediend in drie infusen, goed wordt verdragen. Het lijkt verder te wijzen op een subtiele maar blijvende verbetering van symptomen (ca. 25% klachtenvermindering) over een periode van twee jaar. 

Placebo effect kan hierbij niet worden uitgesloten. Een volgende, placebo gecontroleerde studie met 60 personen moet daar uitsluitsel in geven. De recente publicatie zal hopelijk helpen de benodigde $4 miljoen te werven. 

Pas na deze studie zal de FDA besluiten het medicijn al dan niet toe te laten op de markt. Cortene beoogt het middel ook te onderzoeken tegen Long-Covid, waardoor procedures mogelijk sneller verlopen. Vooralsnog is dit medicijn niet te verkrijgen in Nederland, België of wereldwijd. 

 

Lees meer:
https://www.healthrising.org/blog/2021/09/03/cortene-drug-trial-chronic-fatigue-syndrome/?fbclid=IwAR1qqpbw6RSygJNzT2RZ_7MhstP1p8ez4N1otIyMkC7bLnQix7ySPkehsTU
en
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2021.698240/full

 

 

---