Nieuwe bestuursleden

Datum: 
28/04/2021

Nieuwe bestuursleden.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 17 april 2021 zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen. Ellemieke Labordus-Visser, Jordy de Haan en Kor Werkman hebben zich als kandidaat-bestuursleden zowel mondeling als schriftelijk aan onze leden voorgesteld en er was ook een mogelijkheid om vragen aan hen te stellen. De leden stemden unaniem voor de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden.
We zijn erg blij dat de mooie beweging die afgelopen jaar is gemaakt. We kunnen nu zelfs toewerken naar een nóg sterker en breder bestuur! We wensen Ellemieke, Jordy en Kor veel succes en plezier in hun nieuwe rol.

Herkozen zijn Carolien van Leijen en Ieke van Doorn.

Voor een volgende bestuursperiode hebben Carolien en Ieke zich herkiesbaar gesteld. Ook zij hebben zich mondeling en schriftelijk voorgesteld aan onze leden, al zijn ze bij veel leden al bekend. Zij zijn immers al jaren bestuurslid bij de vereniging. Ook voor Carolien en Ieke stemden de leden unaniem voor hun herbenoeming.
Wij zijn erg blij met hun herbenoeming, aangezien zij beiden al enkele jaren allround bestuursleden zijn en zij kennen het klappen van de zweep.
 

Afscheid van Yvonne van der Ploeg.

Tot onze spijt nemen we afscheid van Yvonne van der Ploeg, zij heeft het besluit genomen om te stoppen met het bestuurswerk waar ze met hart en nieren mee verbonden is. Het bestuur en de vrijwilligers zijn Yvonne zeer dankbaar voor al het werk wat zij in al de jaren heeft verzet binnen de ME/cvs Vereniging.

Yvonne heel hartelijk dank daarvoor!!
Ondanks de fysieke beperkingen heeft zij elke besteedbare minuut gegeven aan de ME/cvs Vereniging. Yvonne is een enorme drive geweest. Uiteindelijk komt er een punt dat ze een keuze moest maken ivm haar gezondheid. Hier kunnen wij niet anders dan respect voor hebben. Wij gaan haar kennis, humor, vastberadenheid en drive enorm missen. Yvonne is benoemd tot Erelid van de ME/cvs Vereniging. Ook blijft Yvonne verbonden als vrijwilliger. Wij willen ook haar man Ton enorm bedanken voor de hulp en hand en spandiensten in de afgelopen jaren!

Met de komst van Ellemieke, Jordy en Kor hebben wij een maximaal bezet bestuur van 7 personen.Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Augusta Noorlander (Voorzitter)
Carolien van Leijen (Secretaris)
Kor Werkman (Penningmeester)
Ieke van Doorn
Ramon Kemperman
Jordy de Haan
Ellemieke Labordus-Visser

Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich in volgens de standpunten van de ME/cvs Vereniging en het activiteitenplan 2021. Wij danken al de leden voor het gestelde vertrouwen in het bestuur en gaan zoals u al jaren van ons gewend bent ook  de komende periode doelgericht en met veel enthousiasme aan de slag voor alle ME/cvs patiënten!

 

Met vriendelijke groet,
Augusta Noorlander
Voorzitter ME/cvs Vereniging

 

 

 

 

-----