terug naar overzicht

Persbericht Voorzitter

Tot onze spijt heeft Ramon Kemperman aan het bestuur doorgegeven dat hij zijn taken als voorzitter van de ME/cvs Vereniging tijdelijk neerlegt vanwege persoonlijke omstandigheden. Het bestuur wenst hem en zijn gezin de komende tijd veel kracht en rust toe.

Hierop heeft het bestuur in goed overleg besloten om Maarten Labordus (kandidaat-bestuurslid) tijdelijk aan te stellen als voorzitter ad interim. Het bestuur heeft hiervoor een volmacht aan hem verleend. Hierdoor wordt hij in staat gesteld om de zaken en vertegenwoordiging van de ME/cvs Verenging te kunnen beheren en voor te zetten. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in zijn kunde en wenst hem veel wijsheid toe in de aankomende tijd.

Desondanks ziet het bestuur in dat de spoeling van bestuursleden erg dun is geworden. Statutair bezien moet er in de ME/cvs Vereniging een minimaal aantal bestuurders in functie zijn, maar dit is ook zeer noodzakelijk om de doelstellingen en continuïteit van de ME/cvs Vereniging te kunnen (blijven) waarborgen. De ME/cvs Vereniging bestaat bij de gratie en inzet van haar vrijwilligers en leden. Mensen die bijna zonder uitzondering of zelf ME/CVS hebben, of iemand in hun of haar directe omgeving met ME/CVS hebben. Dit geldt evenzeer zo voor de vrijwilligers die een bestuursfunctie binnen de vereniging hebben. Ook zij kennen periodes met meer of minder belastbaarheid. Het zou daarom zeer wenselijk zijn om meer mensen in het bestuur te hebben, zodat we makkelijker met deze realiteit om kunnen gaan. Het bestuur doet daarom een dringende oproep om u als kandidaat bestuurslid (onbezoldigd) of als vrijwilliger in een andere vorm aan te melden via contact@me-cvsvereniging.nl

Het is in ons aller belang –zeker in deze tijden waarin de ME/CVS richtlijn en biomedisch onderzoeksprogramma worden ontplooid– om te zorgen dat de ME/cvs Vereniging blijft voortbestaan in een krachtige vorm.

Anderen bekeken ook

ME, Long Covid, en de geschiedenis van medisch stigma

Dit is een transcript van de recente podcast van Dr. Brian Hughes met de Noorse ME Vereniging. In het interview bespreken ze het medische stigma waarbij postvirale ziekten, zoals ME en Long COVID, ten onrechte als ‘psychologisch’ worden gekarakteriseerd door slecht onderbouwde stereotypering.

Het vreemde syndroom: MCAS, ME/cvs, Fibromyalgie en Long COVID

MCAS – het is de olifant in de kamer. Het speelt zeker een rol bij ME/cvs/FM en Long COVID en toch is het in sommige opzichten nog steeds zo mysterieus.

Long Covid, ME en het belang van taalgebruik

Het problematische taalgebruik van Long COVID en ME en waarom het van belang is.

Eerder schreef Alice een tot nadenken stemmende blog “Nee, Long COVID helpt ME/cvs niet”. Nu stellen zij en Dr. Naomi Harvey voor dat een verschuiving in de taal die we gebruiken om zowel Long COVID als ME/cvs te beschrijven, beide ten goede