terug naar overzicht

Sluiting eerste ronde onderzoeksprogramma ME/CVS

Op 21 april 2022 om 14:00 uur sloot de eerste subsidieoproep van het onderzoeksprogramma ME/CVS. Hoeveel aanvragen zijn er ingediend en wanneer wordt bekend welke onderzoeken er starten? In deze update lees je meer over de status van het onderzoeksprogramma.

Proces eerste ronde: consortia en biomedisch onderzoek

Sluiting eerste ronde

In de eerste subsidieronde van het onderzoeksprogramma konden projectleiders subsidie aanvragen voor het vormen van consortia. Daarnaast konden deze samenwerkingsverbanden financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten over biomedisch onderzoek naar ME/CVS. Deze oproep heeft opgeleverd:

  • 3 consortia-voorstellen
  • 22 deelprojecten met onderzoeksvoorstellen

Beoordeling en besluitvorming

Momenteel worden de ingediende aanvragen beoordeeld door onafhankelijke referenten. De onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door buitenlandse referenten. De consortia worden beoordeeld door Nederlandse referenten, omdat buitenlandse referenten niet bekend zijn met de organisatie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. In september vindt de klankbordvergadering plaats, waarin vertegenwoordigers van 4 patiëntenorganisaties de voorstellen bespreken. Zij nemen hun conclusies mee naar de vergadering van de programmacommissie. Hieruit volgt een advies aan het bestuur van ZonMw. In dit advies is geformuleerd welke voorstellen voor honorering in aanmerking komen en welke niet.

Voor meer informatie over het subsidieproces, bezoek de subsidiepagina op onze website. Of  bekijk de infographic ‘In 10 stappen subsidie aanvragen’.

Honorering, toewijzing en startdatum

Na de besluitvorming door de commissie, ontvangen projectleiders in oktober bericht over de honorering of afwijzing van hun voorstel. In november, uiterlijk begin december, wordt bekend welke projecten er zijn gehonoreerd. Maximaal 6 maanden later, in april 2023, gaan de eerste projecten van start.

Nieuwe subsidieronde eind 2022

Eind 2022 opent een nieuwe subsidieronde. Over de inhoud van de oproep wordt overleg gevoerd met de klankbordgroep en de programmacommissie.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma ME/CVS vind je op www.zonmw.nl/mecvs. Of ga direct naar de veelgestelde vragen.

Bron: ZonMw
Afbeelding: grafisch bedrijf Scratch Graphics

Anderen bekeken ook

Resultaten WOB verzoek ReCOVer

Resultaten WOB-procedure subsidietoekenning door ZonMw aan ReCOVer onderzoek (Cognitieve gedragstherapie bij long-Covid)

Peter van der Spek over de onderzoeksagenda

Op 25 augustus geven het Erasmus MC en ZonMw het startsein voor een reeks werksessies over ME/CVS. Het doel: onderzoekers vanuit verschillende disciplines enthousiast maken voor onderzoek naar ME/cvs. Hoogleraar Peter van der Spek is erbij en blikt alvast vooruit.

Rapport van het onderzoek naar overprikkeling

Rapport ‘Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?’ In het onderzoek zijn mensen met niet aangeboren hersenletsel, whiplash, PTSS, ME/CVS en gezonde controle proefpersonen vergeleken.