terug naar overzicht

Update biomedisch onderzoek ZonMw

  • Op 19 maart 2018 verscheen het adviesrapport van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS.
  • In december 2021 werd de eerste oproep van ZonMw gepubliceerd om onderzoeksvoorstellen voor subsidie in te dienen. Er was tot 21 april 2022 tijd om voorstellen in te sturen.
  • In september 2022 komen de klankbordgroep en de programmacommissie van het onderzoeksprogramma ME/CVS weer samen om te kijken naar de kwaliteit en relevantie van de binnengekomen aanvragen. Hieruit volgt later de beoordeling over de gehonoreerde en afgewezen onderzoeksvoorstellen uit deze ronde.
  • Na de beoordelingsvergadering brengt de programmacommissie een advies uit aan het bestuur van ZonMw. In dit advies staat welke aanvragen volgens de commissie voor subsidie in aanmerking moeten komen en welke niet. Als het advies door het bestuur wordt overgenomen krijgen aanvragers bericht over hun honorering of afwijzing. Daarna moeten nog een aantal administratieve stappen worden doorlopen. Zo moeten aanvragers akkoord gaan met alle subsidievoorwaarden.
  • Begin 2023 maakt ZonMw bekend welke consortia en projecten subsidie ontvangen. ZonMw houdt iedereen op de hoogte via de eigen ZonMw-kanalen.

Wat is er tot nu toe gedaan en hoe gaat het verder?

Meedoen als wetenschapper, proefpersoon of patientenvertegenwoordiger?

Veelgestelde vragen

Eerder verschenen berichten:

Anderen bekeken ook

Duidelijkheid projecten programma onderzoek ME/CVS in april 2023

Programmacommissie komt tot definitief advies over te financieren ME/CVS-projecten, bekendmaking volgt uiterlijk april 2023

Sluiting eerste ronde programma onderzoek ME/CVS

Op 21 april 2022 om 14:00 uur sloot de eerste subsidieoproep van het onderzoeksprogramma ME/CVS. Hoeveel aanvragen zijn er ingediend en wanneer wordt bekend welke onderzoeken er starten? In deze update lees je meer over de status van het onderzoeksprogramma.

ME, Long Covid, en de geschiedenis van medisch stigma

Dit is een transcript van de recente podcast van Dr. Brian Hughes met de Noorse ME Vereniging. In het interview bespreken ze het medische stigma waarbij postvirale ziekten, zoals ME en Long COVID, ten onrechte als ‘psychologisch’ worden gekarakteriseerd door slecht onderbouwde stereotypering.