terug naar overzicht

ME/cvs en het gezichtsvermogen

Bij mensen met ME/cvs is er vaak sprake van problemen met het gezichtsvermogen. ME Research UK financierde een onderzoek van Dr. Claire Hutchinson en haar team naar leessnelheid en leesscherpte. Dit zijn aantoonbare, meetbare afwijkingen.

In het kort

ME/cvs-patiënten rapporteren visueel gerelateerde problemen bij het lezen, hoewel dit niet objectief is aangetoond. Daarom werden de leessnelheid en leesscherpte getest bij 27 ME/cvs-patiënten en controles.

Wij ontdekten dat de ME/cvs groep een tragere maximale leessnelheid liet zien en een slechtere scherpte bij crowded teksten dan de controlegroep. (hier wordt de term crowding gebruikt. Crowding is de term voor het verschijnsel waarbij een object niet herkend kan worden wanneer er andere objecten, bijvoorbeeld andere letters, omheen staan).

Bovendien hield de scherpte bij crowded teksten duidelijk verband met maximale leessnelheid, wat aangeeft dat patiënten die gevoeliger waren voor visuele crowding langzamer lezen.

Introductie

Veel mensen met ME/cvs hebben problemen met hun ogen en gezichtsvermogen, zoals overgevoeligheid voor licht, problemen met scherpstellen en droge ogen. Lezen kan daarom een uitdaging zijn, met name gedurende lange periodes, en patroonverblinding, hoofdpijn en moeite om regels tekst te volgen, worden vaak gemeld.

Tot op heden waren de leesprestaties van ME/cvs patiënten echter niet objectief onderzocht.

In de afgelopen jaren hebben Dr. Claire Hutchinson en haar collega’s van de universiteit van Leicester een aantal van de visueel-gerelateerde problemen die verband houden met ME/cvs uitgebreid onderzocht, deels ondersteund door subsidies van ME Research UK.

De groep heeft ontdekt dat de meeste ME/cvs patiënten een zekere mate van oogpijn en overgevoeligheid voor fel licht ervaren.

Gebruikmakend van geavanceerde technieken om de ogen te volgen, hebben zij ook laten zien dat patiënten moeite hebben om zich op één voorwerp te focussen en irrelevante informatie te negeren, langzaam zijn in het verplaatsen van de aandacht tussen voorwerpen, langzamer zijn dan normaal en minder accuraat in hun oogbewegingen, en kwetsbaar zijn voor patroongerelateerde visuele stress. *

In hun laatste door ME Research UK gefinancierde studie, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology, ging het Leicester team op zoek naar de impact van ME/cvs op de leesprestaties.

Methode

In het totaal namen 27 ME/cvs patiënten en 27 gezonde controlepersonen deel aan het onderzoek; allen hadden een normaal gezichtsvermogen of naar normaal gecorrigeerd gezichtsvermogen (d.w.z. dat zij brillen of lenzen droegen) en geen van hen had een voorgeschiedenis van oogziekten.

De leesprestaties werden beoordeeld, aan de hand van twee gestandaardiseerde testen, de Minnesota Reading Acuity Chart en de Radner Rate of Reading Chart, die samen de volgende metingen opleverden:

  • Leessterkte (de kleinste lettergrootte die gelezen kan worden zonder grote fouten).
  • Maximale leessnelheid (niet beperkt door lettergrootte.
  • Gemiddelde leessnelheid.
  • Kritieke lettergrootte (de kleinste lettergrootte de kan worden gelezen bij de maximale snelheid).

Resultaten

Zoals verwacht was de maximale leessnelheid aanzienlijk langzamer bij ME/cvs patiënten dan bij de controlepersonen, en patiënten neigden ernaar om een langzamere gemiddelde leessnelheid te hebben.

De leessterkte en de kritieke lettergrootte verschilden echter niet tussen de twee groepen onderling. Dit laat zien dat de leesproblemen niet te wijten waren aan een onvermogen om kleinere letters te kunnen onderscheiden.

Bovendien presteerden ME/cvs patiënten en controlepersonen vergelijkbaar op een woordenschat test, waaruit bleek dat het niet waarschijnlijk is dat verschillen in leesprestaties tussen de twee groepen veroorzaakt werden door cognitieve problemen.

De onderzoekers keken ook naar niet-crowded visuele scherpte voor individuele woorden en letters (een op zichzelf staand woord of letter herkennen) en de visuele scherpte bij crowded tekst (het herkennen van een bepaalde letter, omringd door andere letters), gebruikmakend van de IogMar Crowded Test.

Terwijl de visuele scherpte van losse woorden en letters vergelijkbaar leek bij patiënten en controles, hadden ME/cvs patiënten grotere problemen met crowded teksten en presteerden minder goed op die test. Verder bleken degenen die gevoeliger waren voor visueel crowded teksten ook langzamer te lezen.

Conclusie

Deze bevindingen bouwen voort op de aanzienlijke hoeveelheid werk van Dr. Hutchinson en haar team, waarin zij de visus-gerelateerde symptomen, die in verband worden gebracht met ME/cvs, verder uitwerkte en onderzocht.

Hoewel velen met de ziekte heel goed weten hoe moeilijk het kan zijn om comfortabel te lezen, met name gedurende langere periodes, is dit de eerste keer dat deze problemen objectief zijn onderzocht in een laboratoriumopstelling.

Zoals de onderzoekers concluderen zou het ‘identificeren en behandelen van visus-gerelateerde symptomen van ME/cvs een middel kunnen blijken te zijn om het dagelijks leven van patiënten te verbeteren’.

Het originele (Engelstalige) artikel van ME Research vind je hier.

Aanvullende informatie

Aanvullend nog een stukje tekst over visuele stress bij dyslexie. Het licht de begrippen in bovenstaand artikel verder toe. Mogelijk kunnen hulpmiddelen die worden gebruikt voor dyslexie ook patiënten met ME/cvs helpen?

“Visuele stress is een aandoening van het visuele systeem. Visuele Stress komt veel voor bij dyslexie, maar kan het niet veroorzaken. In feite heeft ongeveer 35% van de dyslectici last van visuele stress. Het komt ook vrij vaak voor bij andere specifieke leerproblemen, vooral dyspraxie, ADD / ADHD en ASS (autistismespectrumstoornissen).”

“Wat zijn de symptomen?

Visuele Stress is een aandoening die hoofdpijn en zere ogen veroorzaakt, verder zorgt voor het overslaan van woorden of regels tijdens het lezen, aarzelend lezen met veel fouten en/of slecht leesbegrip, vervormingen van de letters, ‘dansende’ letters en woorden op de pagina, flikkerende schaduwen en kleurgolven. Gedacht wordt dat Visuele Stress wordt veroorzaakt doordat specifieke golflengten van licht, cellen stimuleren in de visuele cortex. Dit wordt ook wel ‘Pattern glare’ genoemd: het effect dat er – wanneer er naar een dicht streeppatroon wordt gekeken – oogklachten optreden of vormen, bewegingen en kleuren worden waargenomen.”

Anderen bekeken ook

Internationale ME/cvs-conferentie Berlijn samengevat

Samenvatting van de internationale ME/cvs-conferentie in het Charité Fatigue Centrum Van 11 tot 12 mei hield het Charité Fatigue Centrum zijn 2e internationale ME/cvs-conferentie “Understand, Diagnose, Treat” [Begrijpen, Diagnosticeren, Behandelen] in Berlijn. Meer dan 60 nationale en internationale onderzoekers presenteerden actuele onderzoeksresultaten en behandelconcepten in lezingen en wetenschappelijke posterpresentaties. De ME/CFS Research Foundation heeft de organisatie

2022: terugblik op een jaar ME/cvs-onderzoek

Nu 2022 ten einde loopt, is het tijd voor onze jaarlijkse traditie waarbij we terugblikken op de meest interessante wetenschappelijke studies over myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) van het afgelopen jaar.

2023: terugblik op een jaar ME/cvs-onderzoek

2023 zal worden herinnerd als het jaar waarin artificiële intelligentie haar grote doorbraak maakte, maar wat bracht het voor het onderzoek naar ME/cvs? Nu het jaar zijn laatste hoofdstuk nadert, is het tijd om de meest interessante ME/cvs-onderzoeken van 2023 te beoordelen. WASF3 en de spierbiopten van het NIH We beginnen met de intrigerende bevindingen gepubliceerd door