terug naar overzicht

Voor leerlingen met ME/cvs in het VO

Voor leerlingen met ME/cvs in het voorgezet onderwijs, hun ouders, docenten, mentoren, zorgverleners en alle anderen die bij hen betrokken zijn, is er nu een handzaam informatieblad. Dat bevat veel praktische tips voor de oplossing van onderwijsproblemen en een korte beschrijving van de ziekte (het is een lichamelijke ziekte, geen gedragsprobleem). Ook kinderen met ME in het basisonderwijs kunnen iets aan deze tips hebben.

Informatieblad

De Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid heeft samen met de ME/cvs Vereniging een informatieblad gemaakt. Het is gebaseerd op ervaringen van ouders en leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Het informatieblad kan hier als pdf worden gelezen of geprint en kan ook doorgestuurd worden aan anderen.

Het informatieblad is hier ook beschikbaar als telefoonvriendelijke weergave met grote letters.

Verdere informatie

Er is meer informatie beschikbaar over ME/cvs bij kinderen en jongeren. Hieronder vind je andere handleidingen en overzichten/

Professor Peter C. Rowe werkt bij de afdeling Algemene Kinder- en jongerengeneeskunde aan de Johns Hopkins University School of Medicine. Hij heeft een medische handleiding geschreven over ME/cvs bij jongeren. Hierin staat veel informatie en in de bijlage ook uitleg en voorbeeldbrieven aan artsen en scholen. Deze medische handleiding vind je hier.

In 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies geschreven over ME/cvs. Er is een kort overzicht gemaakt op basis van dit advies over “Wat is ME/cvs”. Het overzicht vind je hier.

Het overzicht van de Gezondheidsraad is hier ook beschikbaar als telefoonvriendelijke grote letterweergave.

Anderen bekeken ook

ME, Long Covid, en de geschiedenis van medisch stigma

Dit is een transcript van de recente podcast van Dr. Brian Hughes met de Noorse ME Vereniging. In het interview bespreken ze het medische stigma waarbij postvirale ziekten, zoals ME en Long COVID, ten onrechte als ‘psychologisch’ worden gekarakteriseerd door slecht onderbouwde stereotypering.

UWV ontkent ernst arbeidsongeschiktheid ME/cvs-patiënten

Het UWV neemt de ziekte ME [1] vaak niet serieus en handelt in strijd met het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS. Dit blijkt uit een onderzoek onder ME-patiënten, in opdracht van de patiëntenorganisaties.

2021: terugblik op een jaar ME/cvs-onderzoek  

Het is eind december, dus tijd om de meest interessante wetenschappelijke onderzoeksresultaten van het jaar over myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) de revue te laten passeren.