terug naar overzicht

Voor leerlingen met ME/cvs in het VO

Voor leerlingen met ME/cvs in het voorgezet onderwijs, hun ouders, docenten, mentoren, zorgverleners en alle anderen die bij hen betrokken zijn, is er nu een handzaam informatieblad. Dat bevat veel praktische tips voor de oplossing van onderwijsproblemen en een korte beschrijving van de ziekte (het is een lichamelijke ziekte, geen gedragsprobleem). Ook kinderen met ME in het basisonderwijs kunnen iets aan deze tips hebben.

Informatieblad

De Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid heeft samen met de ME/cvs Vereniging een informatieblad gemaakt. Het is gebaseerd op ervaringen van ouders en leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Het informatieblad kan hier als pdf worden gelezen of geprint en kan ook doorgestuurd worden aan anderen.

Het informatieblad is hier ook beschikbaar als telefoonvriendelijke weergave met grote letters.

Verdere informatie

Er is meer informatie beschikbaar over ME/cvs bij kinderen en jongeren. Hieronder vind je andere handleidingen en overzichten/

Professor Peter C. Rowe werkt bij de afdeling Algemene Kinder- en jongerengeneeskunde aan de Johns Hopkins University School of Medicine. Hij heeft een medische handleiding geschreven over ME/cvs bij jongeren. Hierin staat veel informatie en in de bijlage ook uitleg en voorbeeldbrieven aan artsen en scholen. Deze medische handleiding vind je hier.

In 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies geschreven over ME/cvs. Er is een kort overzicht gemaakt op basis van dit advies over “Wat is ME/cvs”. Het overzicht vind je hier.

Het overzicht van de Gezondheidsraad is hier ook beschikbaar als telefoonvriendelijke grote letterweergave.

Anderen bekeken ook

Aanbevelingen van de ME/CFS Clinician Coalition

In februari 2021 verschenen de adviezen van de US Clinician Coalition voor behandeling van ME/cvs patiënten. 20 Experts op het gebied van ME/cvs in de VS bundelden hun ervaring met diagnostiek, behandeling met en zonder medicatie.

Diagnose & behandeling bij jongeren: een handleiding

ME/cvs is een complexe ziekte die zowel kinderen en jongeren als volwassenen treft. De oorzaak is nog niet vastgesteld. Veel kinderartsen en andere zorgprofessionals weten wel van het bestaan van ME/CVS, maar missen de kennis die nodig is voor diagnose en behandeling. Veel jonge patiënten hebben al jaren klachten voordat ze een diagnose krijgen.

ME/cvs bij kinderen en jongeren

Professor Peter Rowe en Dr. Nigel Speight zijn twee wereldberoemde ME/cvs kinderartsen. Zij bespreken de diagnose en behandeling van ME/cvs bij kinderen in twee korte video’s. Deze video’s zijn vooral gemaakt voor medische professionals. Ze volgen op een uitvoerige handleiding voor de diagnose en behandeling van ME/cvs bij kinderen en jongeren.