Zorg voor Patiënten met ernstige of zeer ernstige ME

Datum: 
20/10/2021

Zorg voor Patiënten met ernstige of zeer ernstige ME

Ongeveer 25% van de ME-patiënten heeft milde ME en kan nog werken, terwijl naar schatting 25% thuisgebonden (ernstig) of bedgebonden (zeer ernstig) is. Omdat zij niet in staat zijn hun huis te verlaten, worden zij zelden opgenomen in onderzoeksstudies of gezien door de eerstelijnszorg en andere zorgverleners, tenzij er sprake is van een crisis, zoals een zeer ernstige terugval  of levensbedreigende ondervoeding.

Alle ME-patiënten moeten vechten om een juiste diagnose te krijgen en toegang  tot de klinische zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Lees verder ...

 

 

---