Onderzoek ZonMw

Eindelijk komt er ook in Nederland subsidie voor biomedisch onderzoek naar ME/cvs! Er is een onderzoeksagenda opgesteld. Nu is het nog zoeken naar wetenschappers die onderzoek willen doen en patiënten die aan dat onderzoek willen deelnemen.

Wetenschappelijk onderzoek ZonMw

In 2020 is er in Nederland een biomedische onderzoeksagenda gepubliceerd voor wetenschappelijk onderzoek naar ME/cvs. Dit is gebaseerd op het adviesrapport van de Gezondheidsraad. De patiëntenorganisaties zijn hierbij nauw betrokken, doordat ze deelnemen aan de ZonMw stuurgroep ME/cvs. Ook zitten de patiëntenorganisaties in de programma commissie. Meer informatie over het onderzoeksprogramma van ZonMw vind je hier.

In december 2021 deed ZonMw de eerste oproep om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Wetenschappers konden tot 21 april 2022 onderzoeksvoorstellen indienen om subsidie te krijgen voor hun onderzoek. Als je vragen hebt over het onderzoeksprogramma, kun je hier de veelgestelde vragen raadplegen.

Wat kan jij doen?

Er zijn veel mensen nodig om uiteindelijk de biomedische onderzoeken naar ME/cvs uit te kunnen voeren. Welke mensen zoeken wij?

Wetenschappers die onderzoek willen doen naar ME/cvs

Onderzoeksvoorstellen konden ingediend worden bij ZonMw tot 21 april 2022. Hier vind je de subsidieoproep van ZonMw.

Patiënten bij wie gegevens verzameld mogen worden over hun ziekte

Allerlei soorten ME/cvs patiënten zijn nodig om gedegen biomedisch onderzoek te kunnen doen naar de ziekte. Hier kun je jezelf opgeven om mee te doen en vind je ook meer informatie.

Patiëntenvertegenwoordigers die willen helpen bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek.

Niemand kent de ziekte zo goed als de patiënt en diens omgeving. Daarom is de inbreng en het meedenken van patiënten, hun naasten en mantelzorgers erg belangrijk tijdens het hele onderzoek. Hier kun je jezelf aanmelden als patiëntenvertegenwoordiger en je vindt er ook meer informatie