Privacybeleid

De ME/cvs Vereniging is een onafhankelijke vereniging, zonder winstoogmerk, van en voor patiënten. We hanteren de volgende privacyregels bij het omgaan en verwerken van persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Leden

Van leden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • aanhef
 • naam 
 • adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • bankrekeningnummer

Dit heeft als doel:

 • Aanhef, naam, (mail)adres, geboortedatum en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het innen van de contributie of het afnemen van diensten
 • Aanhef, naam en mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrieven, enquêtes en uitnodigingen voor activiteiten van de ME/cvs Vereniging.
 • Aanhef, naam en adres worden gebruikt voor het per post versturen van ons verenigingsblad LeesME.
 • Aanhef, naam, mailadres en telefoonnummer worden gebruikt indien wij een terugbel- of mailverzoek krijgen.
 • Geboortedatum wordt gebruikt om te achterhalen of je meerderjarig bent, om de hoogte van je contributie te bepalen (jeugd- of standaardlidmaatschap) en om je een kaart op je verjaardag te sturen.

Contact

Van mensen die ons per telefoon of per mail om informatie of advies vragen verwerken wij alleen de naam, mailadres (indien doorgegeven) en/of telefoonnummer (indien doorgegeven) om informatie of advies te kunnen verstrekken.

Van mensen die ons ervaringen doorgeven (spontaan of in het kader van een enquête of meldactie) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam 
 • adres (indien doorgegeven) 
 • e-mailadres (indien doorgegeven) 
 • telefoonnummer (indien doorgegeven) –
 • eventueel ingevulde vragenlijsten.

Wij gebruiken persoonsgegevens van mensen die ons ervaringen doorgeven voor het vragen van aanvullende informatie, indien nodig. Ook gebruiken wij doorgegeven ervaringen voor activiteit op het gebied van voorlichting, onderzoek, actie en lobby. Dit doen wij in volledig geanonimiseerde vorm, niet te herleiden tot persoonlijke gegevens, tenzij expliciet anders overeengekomen is met de betrokken persoon.

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij je daar akkoord voor hebt gegeven. Als je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kan je contact opnemen met de ME/cvs Vereniging.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De gegevens die je aan de ME/cvs Vereniging hebt gegeven bij de aanmelding van je lidmaatschap, worden bewaard zolang je lid bent en maximaal tot 3 jaar nadat je lidmaatschap is beëindigd. Gegevens die van belang zijn voor de boekhouding moeten 7 jaar bewaard worden. Dat is een wettelijke verplichting.

Je kunt de toestemming om de persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken. Ook kun je een klacht bij ons indienen over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

De ME/cvs Vereniging verkrijgt de gegevens doordat je ze zelf aan de ME/cvs Vereniging hebt gegeven. Als je lid of donateur van de ME/cvs Vereniging wordt, of als je om een andere reden je persoonsgegevens aan de ME/cvs Vereniging geeft, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. De ME/cvs Vereniging informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben. Het uiteindelijke gevolg daarvan kan zijn dat de ME/cvs Vereniging je dan niet als lid kan
accepteren of bepaalde informatie niet met je kan delen.

Aanvullende informatie

Wijzigingen in de privacyverklaring

Als er wijzigingen in de privacyverklaring worden aangebracht worden deze via de website bekend gemaakt.

Hoe we jouw data beveiligen

ME/cvs vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ledenadministratie@me-cvsvereniging.nl. ME/cvs vereniging heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– ConfigServer Security & Firewall (csf)
– Cloudflare