Disclaimer

De artikelen, informatie en ervaringen die wij delen op onze website zijn alleen ter informatie. Ze zijn niet bedoeld als advies.

Door nieuwe onderzoeksresultaten, ontwikkelingen en inzichten kan informatie op deze website verouderd, onjuist of onvolledig zijn.

Geen van de op deze website genoemde behandelingen, therapieën en/of zelfhulp garandeert verbetering of genezing.

Gebruik nooit op eigen initiatief geneesmiddelen als die niet zijn voorgeschreven door een arts.

Raadpleeg altijd een arts wanneer je gezondheidsproblemen hebt of medisch advies wilt.

De ME/cvs Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de hier geplaatste informatie.

Ditzelfde geldt voor websites waarnaar hier verwezen wordt.